Mikä auttaisi asiantuntijaa rajaamaan työtään?

”Kokouksia on joka päivän jokaiselle tunnille. Usein samalle tunnille on päällekkäisiäkin kokouksia. Ajattelun aikaa ei ole missään. Sekunnissa siirrytään toiseen Teamsiin.”
-
Kirsi Yli-Kaitala

Kirsi Yli-Kaitala

erityisasiantuntija

Näin kuvasi työtään eräs asiantuntija, joka oli vastannut Ylipursuavasta olennaiseen -tutkimushankkeen kyselyyn.

Työterveyslaitoksen hankkeessa selvitetään asiantuntijatyön ylipursuamista suomalaisessa työelämässä. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että työpaikoilla olisi nykyistä paremmat edellytykset keskittyä olennaiseen. 

Olemme vasta aloittaneet hankkeessa kerätyn aineiston analysoinnin. Voimme onneksemme todeta jo nyt, että kirjoituksen alussa siteeratun asiantuntijan tilanne on aineiston ylipursuavammasta päästä.

Selvää kuitenkin on, että monella asiantuntijalla työ ei pysy kohtuullisissa rajoissa, vaikka kokouksia ei olisikaan joka päivän jokaiselle tunnille. 

Kun kaikkea on paljon 

Työ voi pursuta yli monella tapaa ja hieman eri tavoin eri tehtävissä. Työtä voi olla määrällisesti liikaa tai se voi pursuta yli tehtävänkuvan raameista. Joskus työ ei jätä rauhaan vapaalla. 

Hankkeessamme järjestetään työpajoja eri aloilla työskenteleville asiantuntijoille. Kaikkea on paljon, myös vapautta valita. Näin voisi kiteyttää työpajoihin osallistuvien kuvaukset omasta tilanteestaan.

Vapaudella valita he viittaavat tilanteeseen, jossa tarjottimella on erilaisia mahdollisuuksia: hankkeita, projekteja ja koulutuksia, joihin voisi tarttua. Monet näistä kiinnostavat ja tuntuvat oman osaamisen kehittämisen ja verkostoitumisen kannalta hyödyllisiltä. Samalla mahdollisuuksien paljous voi kuormittaa. 

Työpajoissa on pohdittu, mitä työn ylipursuilun taustalla on. Syitä löytyi yhteiskunnasta, kulttuurisista arvostuksista, työn organisoimisen tavoista, organisaatiokulttuurista ja johtamisesta. Myös omalla ja kollegoiden toiminnalla tunnistettiin olevan roolinsa.

Kun ylipursuamisen taustalla olevat syyt ovat näin moninaisia, on tärkeää tunnistaa asiantuntijan oman vaikutusvallan ulottuvuudet. Jatkamme työpajoissa sen parissa. 

Tavoitteena on kohtuullisen kokoinen työ

Tiedämme paljon moniajamisen riskeistä sekä yksilöille että organisaatioille. Käsityksemme ihmisen keskittymiskyvyn rajoista on viime vuosina tarkentunut.

Kun työ ylipursuaa sen tekijää kuormittavalla tavalla, johonkin täytyy vetää raja. Rajan vetäminen edellyttää työn perimmäisten tavoitteiden ja ydintehtävien kirkastamista. Se saattaa lisäksi edellyttää, että tavoitteita kohtuullistetaan. Tämä koskee myös työntekijän itselleen asettamia tavoitteita. 

Työelämässä vaaditaan jatkuvaa uuden omaksumista ja uusien tehtävien haltuun ottamista. Harvoin pysähdytään sen äärelle, mistä voisi karsia. 

Ylipursuavasta olennaiseen -hanke ohjaa tämän tarpeellisen karsimisen äärelle. Kehitämme käytännönläheisiä välineitä työn rajaamisen tueksi. Ne auttavat asiantuntijatyöpaikkoja ja yksittäisiä asiantuntijoita tunnistamaan, mikä työssä on olennaista. Tavoitteena on, että työ muokataan kohtuullisen kokoiseksi.

 

Lisätietoja:

Ylipursuavasta olennaiseen (Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen esittely)

Kun työ pursuaa yli, pitää kirkastaa sen ydin (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)
 

Jaa sisältö somessa!