Miten tukea motivaatiota sote-alalla, kun raha on tiukassa?

Motivaatio on keskeinen työkyvyn tukipilari. Kun ulkoiset motivaattorit ovat tiukassa, kannattaa panostaa sisäisen motivaation tukemiseen.
-
Julia Anttilainen
Julia Anttilainen
tutkija

Ajattelen, että lähtökohtaisesti ihmiset hakeutuvat tehtäviin, joissa pääsee työskentelemään itseään kiinnostavien asioiden parissa. Kiinnostavatkin asiat alkavat tuntua tylsiltä ja kuormittavilta, jos työtehtävät eivät tarjoa riittävästi haasteita ja mahdollisuuksia uuden oppimiseen tai tuo onnistumisen kokemuksia.

Sopivasti haasteita sisältävä työ tukee motivaatiota ja kannustaa kehittämään sekä omaa työtä että työyhteisöä. Sillä, että on motivoitunut työtehtäviinsä, voi jopa kompensoida joitain osaamisessa mahdollisesti olevia aukkoja – motivoituneena uudetkin asiat tulee opittua nopeasti.

Turvallisuuden tunne motivoi kehittämään

Sote-alalla työntekijöiden vaihtuvuus voi olla haaste työyhteisön tiimihengen ja yhteisöllisyyden syntymiselle, mutta myös turvallisuuden kokemukselle. Se, että viihdymme ja koemme olomme turvalliseksi työyhteisössä, rohkaisee meitä esittämään uusia ideoita ja ehdotuksia. Turvallisuuden tunne voi syntyä siitä, että saa antaa oman persoonallisuutensa näkyä työssä.

Sote-alalla tehdään arvokasta työtä, mutta alaa vaivaa henkilöstöpula. Motivaation tukemisesta terveydenhuoltoalalla puhutaan vähän, vaikka siihen panostaminen tukee työntekijöiden organisaatioon ja työhön sitoutumista. Omia arvoja vastaava työ tai työn kokeminen merkitykselliseksi motivoi jatkamaan työssä siitäkin huolimatta, että taloudellisia kannustimia ei juuri ole.

Palaute kertoo, että meidät on huomattu

Mistä tietää, onko onnistunut työssään, jos siitä ei saa palautetta? Esihenkilön antamalla palautteella on suuri merkitys. Esihenkilön läsnäolo ja herkkyys reagoida työpaikan tapahtumiin on tärkeää etenkin jatkuvan muutoksen keskellä.

Työyhteisössä voidaan kehittää palautteen antamisen tapoja myös kollegoiden kesken. Muistatko kertoa kuulemasi työyhteisön saaman hyvän palautteen myös kollegoille? Tai kehutko esihenkilönä työntekijöitäsi pienistäkin onnistumisista? Palaute on meille merkki myös siitä, että tulemme huomatuksi.

Tehtävänkuvia pitää selkeyttää kyllästymiseen asti

Johtamisella on valtava merkitys esimerkiksi työn hallinnan tunteelle, osaamisen kehittämiselle ja kokemukselle kuulluksi tulemisesta. Esihenkilöillä saattaa olla ajatus, että työntekijöiden tehtävänkuvat ovat selvät ja he tietävät, mitä heiltä odotetaan. Tehtävänkuvien selkeyttä on syytä joskus varmistaa vaikka kyllästymiseen asti niin arjen kohtaamisissa kuin kehityskeskusteluissa.

Motivoituneet työntekijät näkyvät työyhteisön positiivisena ilmapiirinä, mikä heijastuu vääjäämättä myös asiakkaille tai potilaille ja näyttäytyy positiivisena puheena organisaation ulkopuolella. Motivoituneet työntekijät tulisi olla osa organisaation strategiaa ja huomioida imagotekijänä.

Lue lisää työkykyyn vaikuttavista tekijöistä Strategisen työkykyjohtamisen oppimateriaalista. Maksuttoman materiaalin avulla kehität organisaatiosi työkykyjohtamista ja ylläpidät omaa työkykyäsi. Sote-alan ammattilaisille suunnatussa paketissa on omat osuudet johdolle, esihenkilöille, HR:lle ja työntekijöille.

Jaa sisältö somessa!