Miten ulkona työskentely onnistuu tietotyöläiseltä?

Etätyön yleistyminen on saanut monet kokeilemaan uudenlaisia tapoja tehdä työtä. Ulkona työskentely lisääntyy tietotyössä niin Suomessa kuin maailmalla, mutta sen opettelu vaatii monenlaisten esteiden ylittämistä.
-
Annu Haapakangas
Annu Haapakangas
johtava tutkija
Kasvokuva Sara Malve-Ahlroth
Sara Malve-Ahlroth
erityisasiantuntija

Aiempi blogikirjoituksemme ”Miksi emme työskentelisi enemmän ulkona?” kertoi ulkona työskentelyn hyödyistä ja mahdollisuuksista. Samalla kysyimme lukijoiden kokemuksia ulkona työskentelystä.

Tässä kirjoituksessa tuomme esille ratkaisuja lukijoiden kokemiin ulkona työskentelyn haasteisiin.

Tunnista ulkotyöskentelyyn sopivat työtehtävät

Useimmissa töissä on työtehtäviä, joita voi tehdä ulkona, kunhan tarvittavista välineistä ja olosuhteista huolehditaan. Esimerkiksi monenlaiset etä- ja läsnäkokoukset, vuorovaikutustilanteet ja asiakastapaamiset sopivat ulos.

Pienikin määrä ulkoilua on hyväksi, ja esimerkiksi kokouksesta jokin osuus voidaan toteuttaa ulkona. Yksilötyössä ulos voi mennä vaikkapa tietokoneen kanssa, lukemaan, pohtimaan ratkaisua ongelmaan tai pitämään taukoa.

Jopa terapeuttista työtä tehdään ulkona, mutta silloin lähtökohtana täytyy olla asiakkaan hyöty ja suostumus.

Varustaudu ja suunnittele

Sääolot mainitaan usein ulkotyöskentelyä haittaavina – on joko liian kylmää, kosteaa, tuulista tai aurinkoista. Tietokoneen näytölle asennettava suoja tai varjoisa paikka suojaa häikäisyltä. Kun vaatetus on sopiva, lyhyet kävelykokoukset ja ulkoilu tauoilla onnistuvat jopa talvisäässä.

Ulkona työskennellessä hyvää ergonomiaa voi joutua etsimään. Mikäli ulkona työskentelee tietokoneella, sopivaan tuoliin, pöytäkorkeuteen ja istuma-asentoon on syytä kiinnittää huomiota. Myös seisten voi työskennellä, kunhan löytää tietokoneelle sopivan tason.

Vaikka teknologia toisaalta mahdollistaa monipaikkaisen työskentelyn, se ei tue kaikkia ulkona työskentelyn tarpeita. Kävelykokouksiin voi osallistua myös etänä kuulokkeiden kautta, mutta oman esityksen pitäminen tai laajojen muistiinpanojen tekeminen on harvemmin realistista.

Kävelykokouksissa kannattaa ottaa käytännöksi kirjata lehtiöön avainsanat ja tehdä muistiinpanot heti sisälle tultaessa. Etänä toteutetuissa kävelykokouksissa kannattaa sopia käytännöistä, jotta mikkiin ottava tuuli tai heiluva videokuva ei häiritsisi muita. Aikataulun suunnittelussa tulee huomioida siirtymiin kuluva aika sekä varata aikaa muistiinpanojen tekemiseen kävelykokousten jälkeen.

Muista turvallisuus

Ulkona työskennellessä huomio kiinnittyy työasioihin. Ympäristön vaaratekijät, kuten liikenne tai liukkaat kohdat, voivat jäädä huomaamatta. Tuttujen, ennalta mietittyjen reittien käyttäminen lisää kulkemisen turvallisuutta. Puhelimen kanssa kannattaa pysähtyä, kun on tarvetta käyttää kameraa tai seurata kokousta näytöltä.

Huomioi myös tietoturva ja kiinnitä huomiota siihen, millaisessa ympäristössä puhut luottamuksellisia asioita.

Jotkut työnantajat eivät salli etätyöskentelyä vakuutussyistä muualla kuin koneen ääressä sisällä. Oma vakuutusturva kannattaa tarkistaa. Moni työnantaja onkin ottanut etätyötä varten vapaa-ajan vakuutuksen, joka kattaa myös ulkoillessa tapahtuvat tapaturmat.

Työnantaja, mahdollista ja kannusta

Suurimmat ulkona työskentelyn esteet ovat asenteissa, oletuksissa ja sosiaalisissa normeissa. Jos mieleen hiipii ajatus, että työpaikan terassilla työskentely näyttää esihenkilön silmiin liian mukavalta, ulos ei uskalla mennä.

Toisaalta työyhteisön kävelykokoukset tempaavat mukaansa niitäkin, joille itselleen ei tulisi mieleen kokeilla ulkona työskentelyä.

Työyhteisöissä voidaan sopia ulkotyön ja saatavilla olon säännöistä ja mainita jo kokouskutsuissa, onko osallistuminen etänä kävellen mahdollista. Ulkona työskentelyä tukevat käytännön ratkaisut, kuten kävelyreittikartat ja työskentelyyn sopivat ulkokalusteet, viestivät myös ulkotyöskentelyyn kannustavaa kulttuuria.

Ulkotyöskentelyyn tarvitaan lisää ratkaisuja

Ulkona työskentely on jo monin tavoin mahdollista, mutta lisää ratkaisuja kaivataan. Työnantajat ja kaupunkisuunnittelijat voisivat suunnitella toimistojen pihoille ja puistoihin erilaisia seisomapöytiä ja työskentelypisteitä.

Teknologiayhtiöitä haastamme kehittämään säänkestäviä ja käytettävyydeltään parempia tabletteja, jotka mahdollistaisivat muun muassa käsin kirjoitettujen ja puhuttujen muistiinpanojen helpon muuntamisen tekstiksi sekä erilaisten tekstien kuuntelun.

Kokeile rohkeasti ulkona työskentelyä vinkkiemme avulla ja jaa kokemuksiasi sosiaalisessa mediassa #töissäulkona-aihetunnisteella.

Lisätietoja:

Miksi emme työskentelisi enemmän ulkona? (Taina Kinnarin ja Annu Haapakankaan blogikirjoitus)

Kävelykokous – ajatustenvaihtoa ulkoilmassa (Taina Kinnarin ja Annu Haapakankaan haastattelu Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehdessä)

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!