Näillä keinoilla pienyrittäjät taklaavat työkuormitustaan

Moni yrittäjä kokee, että asiakkaan tavoitettavissa on oltava koko ajan. Asiakasta ja itseään voi kuitenkin opettaa. Esimerkiksi työpuhelimen voi sulkea vapaalla ja viesteihin voi vastata seuraavana työpäivänä.
-
Anu Perälä
Anu Perälä
erityisasiantuntija

Korona-aikana monet yrittäjät ovat kokeneet taloudellista epävarmuutta, huolta tulevaisuudesta ja pahimmillaan oman jaksamisensa tai yrityksensä toimintakyvyn romahtamisen.

Yrittäjyys haastaa ilman pandemiaakin. On hyvä muistaa, että hyvinvoivan ja toimintakykyisen yrityksen takana seisoo elinvoimainen ja hyvin jaksava yrittäjä.

Kuinka siis Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky (MYTTY) -hankkeemme yrittäjät ovat voineet korona-aikana? Millaiset asiat kuormittavat yrittäjien arkea ja millä keinoilla he pyrkivät edistämään omaa hyvinvointiaan?

Yrittäjät asettavat hyvinvointiinsa liittyvän tavoitteen

MYTTY-hanke tukee yrittäjien itsensä johtamisen taitoja työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Jokainen yrittäjä tekee kolmen päivän Firstbeat-mittauksen ja käy henkilökohtaisen hyvinvointianalyysikeskustelun Työterveyslaitoksen asiantuntijan kanssa.

Hyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitämiseen tai edistämiseen liittyviä asioita syvennetään yksilöllisessä ohjauskeskustelussa. Tavoitteena on auttaa yrittäjää huomaamaan arjen kuormitus- ja voimavaratekijöitä. Niiden pohjalta yrittäjä asettaa itselleen omaan hyvinvointiinsa liittyvän tavoitteen ja laatii toimenpidesuunnitelman sen saavuttamiseksi.

Lisäksi stressistä ja stressihallinnan keinoista sekä yrittäjän työkykyyn liittyvistä asioista käydään keskustelua ryhmätapaamisissa. Niissä yrittäjät pääsevät verkostoitumaan sekä jakamaan ajatuksiaan ja hyviä vinkkejä toisilleen.

Moni yrittäjä tuskailee kalenterinsa kanssa

Yrittäjyys on elämäntapa. Monelle hankkeemme yrittäjälle polku yrittäjyyteen on kulkenut omakohtaisen kokemuksen kautta, joko lähipiirin esimerkin opastamana tai oman aiemman työuran uuvuttamana.

Yrittäjyys on ratkaisu unelmien toteuttamiseen ja oman kalenterin herruuden saavuttamiseen. Se kuuluisa ”yrittäjän vapaus” houkuttelee, mutta myös aidosti kannattelee arjessa. Se antaa mahdollisuuden huokoistaa työpäiviä ja -viikkoja.

Kuitenkin monella yrittäjällä on haasteita oman kalenterinsa hallinnassa. Selitys on selkeä: asiakas. Asiakkaalle ollaan valmiita antamaan aikaa, osaamista ja apua.

Ajan ja huomion kokonaisvaltaisella antamisella on kääntöpuolensa. Jaksamisen äärirajat tulevat nopeasti vastaan, jos vapaa-aika ja työaika eivät ole tasapainossa.

Yrittäjän ei tarvitse olla aina tavoitettavissa  

Yrittäjä tekee usein työtä palkansaajaa kokonaisvaltaisemmin. Tarkoitan tällä sitä, että yrittäjän työasiat tulevat herkemmin kotiin varsinkin, jos töitä tehdään kotoa tai kyseessä on perheyritys.

Yrittäjä kokee, että hänen on oltava aina asiakkaiden tavoitettavissa. Asiakkaalle on vaikea sanoa ”ei”, ja omasta vapaa-ajasta nipistetään aikaa työlle. Tämä käy usein huomaamatta, kun puhelin on lähettyvillä ja sosiaalisen median kanavien ilmoitukset ja viestit tavoittavat ajasta riippumatta.

Myös asiakkaat oppivat helposti, että yrittäjä on saatavilla mihin vuorokaudenaikaan tahansa. He vaativat palvelua unohtaen, että yrittäjäkin tarvitsee oman palautumisaikansa.

Asiakasta ja itseään voi kuitenkin opettaa. Osa yrittäjistä on hankkinut itselleen erillisen työpuhelimen, jonka voi sulkea tai mykistää vapaa-ajalla. Onpa joku laatinut itselleen puhelimenkäyttörajoituksiakin.

Sosiaalisen median kanavien julkaisut voi ajastaa, ja kanaviin tuleviin viesteihin voi vastata seuraavan työpäivän aikana. Tähän on myös varattava kalenterista aikaa. Muuten se ei onnistu.

Sovituista vapaista kannattaa pitää kiinni

Hankkeen alussa monien yrittäjien työpäivät, -viikot ja -vuodet kuulostivat olevan pitkiä ja lähes tauottomia.

Yrittäjät kertovat, että ei ole ketään, joka voisi hoitaa työt vapaapäivän tai loman aikana. Sijaisjärjestelyt siis puuttuvat. Usein yrittäjä toimii lomittajana omille työntekijöilleen ja hoitaa myös yrityksen kaikki hallinnolliset työt.

Onneksi näihinkin haasteisiin löytyy ratkaisuja:

Osa yrittäjistä on alkanut kalenteroida työ- ja vapaa-aikansa entistä tarkemmin. Työtehtäviä listataan ja kalenteroidaan, jotta tehtävien hallinta tehostuu.

Tauoista laitetaan muistutuksia puhelimeen ja kalenteriin, sovituista vapaapäivistä ja lomista pidetään tiukasti kiinni. Työnantajayrittäjät aikovat keskittyä hyviin perehdytysmateriaaleihin ja ottaa käyttöön aiempaa tehokkaammat perehdytyskäytännöt.

Hallinnollisiin töihin palkataan työntekijä joko loman ajaksi tai pysyvästi, jolloin voi selkeyttää omaa työnkuvaa ja keskittyä itselle mieluisampiin työtehtäviin.

Työstä irrottautuminen parantaa myös unta

Yrittäjien pitkät ja täydet työpäivät sekä ylitsepursuavat tehtävälistat aiheuttavat sen, että oman hyvinvoinnin perustasta – riittävästä ravinnosta, unesta ja liikunnasta – on joutunut välillä tinkimään.

Monet yrittäjät ovatkin asettaneet tavoitteekseen liikunnan lisäämisen arkeen. Hankkeen aikana he ovat huomanneet, kuinka lyhyetkin päivittäiset liikuntahetket tuovat lisää virtaa. Myös säännöllinen ja ravitseva ruokailu on antanut energiaa ja hyvää oloa.

Näiden perusasioiden myötä myös uni on usein parantunut kuin itsestään. Unta saattavat toki häiritä mielessä pyörivät työasiat ja huolet. Siksi onkin tärkeä irtautua työstä erilaisilla psykologista palautumista edistävillä keinoilla.

MYTTY-hankkeen yrittäjien keinoja irrottautua työstään ovat monipuolisen liikunnan lisäksi muun muassa

  • rauhoittuminen, hengitysharjoitukset, päiväunet
  • kirjoittaminen, lemmikin silittely
  • lukeminen, musiikki
  • säännölliset hyvinvoinnin tarkasteluhetket.

Omien harrastusten vaaliminen, ystävät, perhe ja säännölliset irtiotot arkiympyröistä palauttavat ja antavat voimia kestää arjen ja työn kuormitusta. Myös television katsominen ja äänikirjojen kuuntelu toimivat monella ajatusten nollaajina.

Pienetkin muutokset arjessa parantavat hyvinvointia

Yrittäjät ovat hienosti oivaltaneet, mistä hyvä ja ”itsensä näköinen” elämä koostuu. He myös tekevät valintoja näiden arvojensa mukaisesti.

Osa yrittäjistä on MYTTY-hankkeessa jo loppusuoralla, osa on vasta aloittelemassa prosessia. On ollut hienoa huomata, kuinka pienillä asioilla yrittäjät ovat saaneet isoja muutoksia omaan hyvinvointiinsa.

Kaikki lähtee havahtumisesta ja itselle tärkeiden asioiden oivaltamisesta. Se vaatii usein pienen pysähtymisen, jotta omille ajatuksille on tilaa. Tätä haluamme hankkeella tarjota: mahdollisuuden hengähtää, astua askeleen taaksepäin ja tarkastella omaa tilannetta rehellisesti ja avoimin mielin.

Siitä voi syntyä jotain hienoa ja tärkeää tulevaisuuden kannalta.
 

Lisätietoja:
Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky – MYTTY (Työterveyslaitoksen tutkimushankkeen esittely)

Jaa sisältö somessa!