Oivalluksia ja onnistumisia mentoritoiminnasta

Korona sotki monen sote-yrittäjän suunnitelmat ja toiminnan jo keväällä. Epidemian yhä jatkuessa tilanne kuormittaa monin tavoin. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan vertaistukea toisilta yrittäjiltä.
-
Eveliina Korkiakangas
erikoistutkija
Jaana Laitinen
Jaana Laitinen
tutkimusprofessori

Työkykyä sote-yrittäjien arkeen – keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan -hankkeessa on lähdetty kehittämään mentoritoimintaan mallia yrittäjien tukemiseksi haastavassa tilanteessa.

Pauliina Marjalalla (Prana Pauliina) on yrittäjänä kokemusta yhteistyöstä kokeneen mentorin kanssa. ”Yhteiset keskustelut on aikataulutettu tarpeen mukaan, kun on ollut jokin askarruttava asia, jonka olen halunnut jakaa mentorin kanssa. Mahdollisuus peilata mentorin kanssa esimerkiksi omaa ammatillista toimintaani työnohjaajana on ollut yksi merkittävimmistä”, Pauliina kertoo.

Pauliina Marjala on paitsi mentoroitava eli aktori myös itse työnohjaaja:

”Olen saanut mentoroinnista rohkeutta ja uskoa omaan tapaani tehdä työnohjausta, koska siihen ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia tai parasta tapaa. Hyvä työnohjaaja uskoo mentoroitavan kykyyn ja voimaan vahvistua omissa tavoitteissaan suhteessa työhön ja auttaa löytämään omia vahvuuksia ja onnistumisia. Työnohjaaja kasvaa työnohjaajakokemuksen karttuessa ja ammattitaito kehittyy erilaisten asiakkaiden kanssa toimiessa. Itselleni on erityisen merkittävää, että mentorini on kokenut henkilö ammatissaan.”

Työnohjauksen maailmassa mentoroinnista puhutaan usein nimellä "Toto" eli työnohjauksen työnohjaus. Mentoritoiminta tai työnohjaus antaa mahdollisuuden peilata omassa työssä vastaan tulevia mietityttäviä ja haastavia asioita sekä toisaalta jakaa onnistumisen kokemuksia kokeneen kollegan kanssa. Kokeneen kollegan kanssa oman työn tekemisen pohtiminen ja peilaaminen turvallisessa, luottamuksellisessa tilanteessa edistävät ja vahvistavat hyvinvointia.

”Mentorin kanssa keskustelut, vaikka reilun tunnin kerrallaan muutaman kerran vuodessa, auttavat merkittävästi vahvistamaan omaa hyvinvointiani ja jaksamistani, kun saan turvallisesti ja luottamuksellisesti tuoda esille omia mietintöjäni, oivalluksiani ja ajatuksiani ja saan niihin peilausta. Vaikka yrittäjän arki on kiireistä, koen tähän löytyvän tarvittaessa hyvin aikaa”, Pauliina kertoo.

Mentoritoiminta tukee myös oman yritystoiminnan kehittämistä ja yrittäjänä toimimista.

Työkykyä sote-yrittäjän arkeen – keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan -hankkeessa toteutetuissa mentori-aktori-tapaamisissa yrittäjät ovat tuoneet esille sen, että sote-yrittäjällä on tavallaan kuin kaksi työtä – ammatinmukainen työ ja yrittäjyys. Jossain asiassa voi kokea olevansa mentori ja jossain asiassa aktori.

Peruslähtökohta on kuitenkin aina luottamuksellisuus ja ratkaisujen löytäminen yhdessä kunkin yrittäjän tilanteeseen ja yrittäjyyden kipupisteisiin. Hankkeessa on kokeiltu myös ryhmämentoroinnin mallia, jonka alustavat kokemukset ovat hyviä.  

Tähän blogikirjoitukseen haastateltu Pauliina Marjala on mukana Työkykyä sote-yrittäjän arkeen – keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan -hankkeessa. Hän toimii yrittäjänä Prana Pauliinassa, joka tarjoaa työhyvinvointi-, joogaohjaus- ja terapiapalveluita.

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!