"Olen rohkeasti oma itseni" – myönteisiä kokemuksia iästä

Ikä ja siihen liittyvät käsitykset ovat tänä syksynä olleet ajankohtaisia meille molemmille. Siitä kuuluu kiitos yli 55-vuotiaille yrittäjille.
-
Sara Lindström
Sara Lindström
erikoistutkija

Täytän pian 40. Miten oma ikääntymiseni näkyy arjessa ja työssä? Fyysiset kolotukset lisääntyvät, jos en kiinnitä huomiota palautumiseen. Toisaalta koen aiempaa enemmän itsevarmuutta osaamisestani ja tytöttely on viime vuosina vähentynyt huomattavasti.

Tässä iässä myös kuilut ikätovereihin käyvät yhä selvemmiksi: emme enää jaa junnuleimaa työyhteisöissä, vaan työelämä vie meitä eri suuntiin. Osa omista ikätovereistani on noussut johtaviin asemiin työpaikoillaan, kasvanut omien yritystensä vetäjiksi tai alansa koviksi ammattilaisiksi. Muutama on saanut työkyvyttömyyseläkkeen.

Entä minä 50-luvulla syntynyt? Pitäisikö minun olla yli 20 vuotta ”edellä” tai ”jäljessä” nelikymppistä? Kalenteri-ikäni perusteella pitäisi, mutta ei se mene ihan niin. Ei fyysisesti eikä ikäkokemuksena. Entä kuka kertoo, miten kuusikymppisenä pitää käyttäytyä ja miltä näyttää?

Tietotekniikan käyttö – ja erityisesti aktiivisuus sosiaalisessa mediassa – taitaa näissä meidän töissämme olla asia, joka eniten erottelee eri-ikäisiä – ainakin minut. Onko siinä sitten kyse tietoteknisistä taidoista vai tarvearvioinnista? Sitä voi miettiä.

Tässä iässä osaaminen ja kokemus kantavat, mutta pelkästään sen varaan ei voi tuudittautua. Löydän itsestäni edelleen intoa oppia ja kehittyä, ja pitkin kulunutta syksyä tähän on ollut oivallisia tilaisuuksia.

Kolme iän tuomaa myönteistä kokemusta

Tänä syksynä ikä ja siihen liittyvät käsitykset ovat olleet ajankohtaisia meidän molempien työssä. Olemme yhdessä käsitelleet ikää sekä siihen liittyviä vaatimuksia ja voimavaroja yli 55-vuotiaiden yrittäjien valmennus- ja vertaisryhmässä.

Yrittäjien 11 hengen ryhmä Uudeltamaalta kokoontui joka toinen tiistai kanssamme käsittelemään työelämäänsä. Pohdimme yhdessä muun muassa osaamista – kuten digitaalisuuteen liittyviä taitoja – sekä oman työn markkinointia, yrityksen idean kirkastamista ja hyvinvointia yrittäjänä.

Ryhmätapaamisissa halusimme vahvistaa myönteistä kokemusta iästä ja haastaa mahdollisia ikään liittyviä ennakkoluuloja. Yhdessä tapaamisessa päädyimme keskustelun tuloksena kolmeen kokonaisuuteen iän mukanaan tuomista myönteisistä kokemuksista:

  1. Tiedän, kuka olen ja mitä haluan Tunnen itseni yhä syvemmin enkä haaskaa aikaani turhuuteen. Koen varmuutta eri tilanteissa. Olen rohkeasti oma itseni, vaikka hönttikin!
  2. Pystyn ottamaan rennosti Olen ollut monessa mukana ja tiedän selviäväni. Kärsivällisyyteni on kasvanut enkä enää ole niin ehdoton. Hyväksyn erilaisuutta.
  3. Minulla on näkemystä ja kokemusta Olen tavannut elämässäni monia ihmisiä. Minulla on siis laajat verkostot ja uskallan hyödyntää niitä. Erilaisten kokemusten kautta olen kirkastanut näkemyksiäni ja kasvattanut vakuuttavuutta.

Nämä kokonaisuudet sisältävät loistavia luonnehdintoja ja osuvia oivalluksia vahvoista, oikeesti aikuisista yrittäjistä. Niistä myös me muut voimme matkamme edistyessä ammentaa itsellemme voimavaroja. Minkä ikäinen oletkin, koe iästäsi ylpeyttä.

Lue lisää EntreFox – 55+ Entrepreneurs and Working Life -hankkeesta

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!