Tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristössä on parannettavaa

Millainen sisäympäristö on tuotantolaitosten toimistoissa ja valvomoissa? Siitä löytyy niukasti tietoa. Tänä vuonna asiasta saadaan tutkimustietoa.
-
Sirpa Rautiala
vanhempi asiantuntija

Teollisuuden tuotantoprosesseja valvotaan ja ohjataan valvomoista, joissa työntekijät työskentelevät tiiviisti näyttöjen äärellä suuren osan työajastaan.

Työnjohdollisia tehtäviä hoidetaan tuotantotilojen yhteydessä olevissa toimistoissa. Lisäksi suunnitteluun, hallintoon ja talouteen liittyviä töitä tehdään usein tehdasalueella olevissa toimistoissa.

Ei-teollisten työpaikkojen sisäympäristöä on tutkittu Suomessa vuosikymmeniä. Myös tehdas- ja tuotantotyöntekijöiden altistumista tuotantoprosessista peräisin oleville epäpuhtauksille on selvitetty. 

Tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristöstä ja niissä työskentelevien altistumisesta sen sijaan ei löydy kattavaa tietoa. Työterveyslaitoksen palvelutoiminnasta saadun kokemuksen perustella toimistojen ja valvomoiden sisäympäristössä voi kuitenkin olla kehitettävää.

Sisäympäristöä tutkitaan monesta näkökulmasta

Työterveyslaitoksen Tutova-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristöä yhteistyössä seitsemän metsä- ja metalliteollisuuslaitoksen kanssa. Tutkimuksessa on mukana sahoja, sellutehtaita ja metalliteollisuuslaitoksia eri puolilta Suomea. 

Hankkeessa selvitetään toimistojen ja valvomoiden sisäympäristön laatua mittauksin ja rakenteiden tutkimuksin. Lisäksi selvitetään kyselyllä työntekijöiden kokemuksia työskentelytiloista ja haastatellaan sisäympäristöasioita hoitavia henkilöitä.

Tutkimustulosten perusteella laaditaan ohjeistus toimistojen ja valvomoiden sisäympäristöä tutkiville asiantuntijoille. Lisäksi tuotantolaitoksille annetaan vinkkejä siihen, miten kehittää sisäympäristöasioiden hoitamista.

Myös tuotantoprosessi vaikuttaa sisäympäristöön

Tähän mennessä tehtyjen tutkimushavaintojen perusteella tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristö poikkeaa usein ei-teollisten työpaikkojen sisäympäristöstä. Syynä tähän on se, että niiden sisäympäristöön voi vaikuttaa rakennuksen ja ilmanvaihdon lisäksi tuotantoprosessi. 

Tuotantotiloista kulkeutuva melu, pöly ja hajut sekä koneiden aiheuttama tärinä voivat heikentää sisäympäristön laatua myös toimistoissa ja valvomoissa. Lisäksi sisäilman suhteellinen kosteus voi olla korkeampi kuin on totuttu esimerkiksi tietotyön työympäristöissä.

Edellä kuvatuilla tekijöillä on vaikutusta työntekijöiden kokemuksiin työskentelytiloistaan. Tämä on käynyt ilmi jo tähän mennessä työntekijöille tehdyissä kyselyissä.

Tuotantolaitosten toimintatavoissa on eroja

Haastatteluissa olemme havainneet, että sisäympäristöasioita hoidetaan eri lailla eri tuotantolaitoksissa. Toimintatavat poikkeavat myös jonkin verran ei-teollisilla työpaikoilla käytössä olevista toimintatavoista. Eroja on muun muassa sisäympäristöön liittyvien tutkimusten teettämisessä ja niiden sisällössä.

Yhtäläisyyksiäkin löytyy. Sisäilmaongelmia ratkotaan moniammatillisesti, ja sisäilmaryhmä toimii useassa tuotantolaitoksessa.

Aineiston keruu jatkuu Tutova-hankkeessa. Hanke valmistuu lokakuussa 2024, jolloin julkaisemme yhteenvetoja tutkimustuloksista.

 

Lisätietoja:

Tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristö, työntekijöiden kokemukset ja toimintatavat sisäympäristöasioissa, TUTOVA (tutkimushankkeen esittely)

Jaa sisältö somessa!