Työvoimapula sote-alalla poistuu, kun töihin on mukava mennä

Sote-alalla työhyvinvoinnin johtaminen hoitaa myös työvoimapulaa. Annetaan työyhteisöille tilaa ja työkaluja oman työnsä ja työaikojensa suunnitteluun.
-
Henkilökuva Mikko Härmä
Mikko Härmä
tutkimusprofessori

Työvoimapula sosiaali- ja terveydenhuollossa on pahentunut. Työtä ei enää arvosteta yhtä paljon kuin ennen suhteessa palkkaan.

Vaikka työ on palkitsevaa, se kuormittaa ja väsyttää. Epäsäännölliset työajat sotkevat vapaa-aikaa. Pitkällä aikavälillä mietityttävät myös oma terveys ja työssä jaksaminen. 

Henkilökuntaa on, mutta se on ajautunut sote-alalta pois mukavampiin ja turvallisempiin töihin. Henkilöstöpula sekä työn määrän kasvusta kumpuava kiire ja sairauspoissaolot lisäävät työn kuormittavuutta entisestään niillä, jotka vielä ovat töissä. Työvoimapulaa ruokkiva kierre on syntynyt. 

Miten työvoimapulan ja kiireen kierre saadaan pysäytettyä?

Uskon, että se pysähtyy vasta, kun työpaikalle on taas mukava mennä. Ei kannata kouluttaa lisähenkilökuntaa, jos se ei alalla viihdy. Pelkkä lisäpalkkakaan ei riitä, sillä tärkein palkinto työstä on sen sisältö.

Nyt onkin kasvatettava työn imua. Työprosessit ja työyhteisöt täytyy saada vetäviksi ja alan työajat inhimillisiksi. 

Työelämätutkimuksesta tiedämme hyvin, että työn kehittäminen menestyksellisesti onnistuu vain, jos työntekijät saadaan itse innostettua mukaan omien töiden, työprosessien ja työaikojensa suunnitteluun.

Sairaalamaailmaa ovat aina vaivanneet jäykät ja hierarkkiset johtamismallit, joissa uudistukset ja toimintamallit tuodaan ylhäältä alaspäin. Johtamista tarvitaan nytkin, mutta tärkeintä siinä ei ole keksiä ratkaisua itse. On saatava ruohonjuuritason työyhteisöt etsimään ratkaisuja. 

Nyt pitää antaa työyhteisöille tilaa ja työkaluja oman työnsä ja työaikojensa suunnitteluun.

Sote-sektorilla on laadittu ja laaditaan jatkuvasti monia hienoja työkaluja ja palveluja työn, työaikojen ja työssä palautumisen arviointiin ja kehittämiseen. Johtamisen tärkein tehtävä olisi sytyttää innostus ja mahdollisuus niiden käyttämiseen.

Työhyvinvoinnin johtaminen on nyt mitä suurimmassa määrin myös työvoimapulan hoitamista ja potilasturvallisuuden perusteiden luomista. Vasta kun työhön on mukava mennä, työvoimapula sote-alalla poistuu.

 

Lisätietoja:

Ergonomisen vuorosuunnittelun ja koronapandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen sotealalla (Sote työajat) -hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, CGI Suomi Oy, sairaanhoitopiirit ja kaupungit.

Suosituksia työvuorojen suunnitteluun (Työterveyslaitos)

Yhteisöllinen vuorosuunnittelu tuo pitovoimaa sote-alan työpaikalle (Kati Karhulan ja Jarno Turusen blogikirjoitus)

Jaa sisältö somessa!