Suosituksia työvuorojen suunnitteluun

Vuorotyötä tekevä tarvitsee joka päivä riittävän pitkät ja hyvin nukutut unet. Jaksamisen kannalta tärkeitä ovat päivittäiset palauttavat jaksot. Jokaisena työpäivänä on huolehdittava riittävästä tauotuksesta. Riittävän pitkä lepo viikoittain tai viikonloppuvapaat takaavat hyvän palautumisen työstä. Vuosilomat ja juhlapyhät ovat tärkeitä työstä irrottautumiseen.

Hyvän vuorosuunnittelun kriteerit löytyvät Työterveyslaitoksen liikennevalomallista työaikojen kuormittavuuden arvioimiseksi. Katso myös alla olevia alakohtaisia esimerkkejä hyvästä vuorosuunnittelusta.

Esimerkkejä hyvistä työaikaratkaisuista