Suosituksia työvuorojen suunnitteluun

Vuorotyötä tekevä henkilö tarvitsee joka päivä riittävän pitkän ja hyvin nukutun unen. Jaksamisen kannalta tärkeää on myös päivittäiset palauttavat jaksot. Jokaisessa työvuorossa onkin huolehdittava riittävästä tauotuksesta.
Riittävän pitkä lepo viikoittain tai viikonloppuvapaat takaavat hyvän palautumisen työstä. Vuosilomat ja juhlapyhät ovat tärkeitä hetkiä työstä irrottautumiseen.

Hyvän vuorosuunnittelun kriteerit jaksotyöhön ja teollisuuteen löytyvät Työterveyslaitoksen Työaikojen liikennevalomalleista. Katso myös alla olevat alakohtaiset esimerkit hyvästä vuorosuunnittelusta.

Esimerkkejä hyvistä työaikaratkaisuista