Laajan kyselyn tulos: Palvelualoilla panostettava perehdytykseen – uusi opas tarjoaa ratkaisuja

Kokemukset perehdytyksen laadusta ovat heikentyneet palvelualojen työntekijöiden joukossa. Lisäksi lähes kaksi kolmesta työntekijästä on harkinnut työnantajan vaihtoa. Myös kiireen kokemus on kasvanut huomattavasti. Tiedot selviävät laajasta kyselytutkimuksesta. Erityisesti työvoimaintensiiviset, runsaasti nuoria ja maahanmuuttajataustaisia työllistävät palvelualat, tarvitsevat tukea perehdytystyöhön. Ratkaisuja tarjoaa Työterveyslaitoksen uusi digitaalinen opas.
-
Sara Lindström
Sara Lindström
erikoistutkija
Irmeli Pehkonen
Irmeli Pehkonen
vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitoksen mediatiedote 24.1.2023

Opas on tuotettu Työhyvinvointia ja osaamista palvelualoilla -hankkeessa, jonka tavoitteena oli kartoittaa viimeaikaisten muutosten vaikutuksia palvelualojen työhön. Hankkeessa etsittiin myös ratkaisuja työhyvinvoinnin kannalta ongelmallisiin kehityskulkuihin.

– Erityisesti työn henkisen ja fyysisen kuormituksen sekä kiireen lisääntyminen ovat huolestuttavia kehityssuuntia. Lisäksi työpaikoilla toivutaan koronan rasituksista ja työvoimasta on pulaa. Perehdytyksen laatuun panostamalla voidaan alusta lähtien tukea alojen ammattilaisia työssään, toteaa erikoistutkija ja projektipäällikkö Sara Lindström Työterveyslaitoksesta.

Kiireen kokemus ja tyytymättömyys perehdytykseen korostuvat

Kaksivuotisessa tutkimushankkeessa toteutettiin kaksi laajaa palvelualojen työntekijöille suunnattua kyselyä vuosina 2021 ja 2022. Tietoa verrattiin vuonna 2008 kerättyyn vastaavaan aineistoon. Vastaajat työskentelivät kaupan alalla, majoitus- ja ravintola-alalla sekä kiinteistöpalvelualalla. 

Työhyvinvointia uhkaavat aiempaa vaihtelevammat työajat yhdistettynä heikentyneisiin mahdollisuuksiin vaikuttaa työaikoihin ja työvuoroihin. Kiirettä kokevien työntekijöiden osuus on kasvanut merkittävät 15–20 prosenttiyksikköä alasta riippuen. Työnsä fyysisesti ja henkisesti raskaaksi kokevien osuus on lisääntynyt 30–40 prosenttiyksiköllä. 

Tyytyväisyys perehdytykseen on laskenut palvelualoilla jopa 5–10 prosenttiyksikköä alasta riippuen. Enää noin 60 prosenttia palvelualojen työntekijöistä kokee, että hänet on perehdytetty työhönsä hyvin.

– Muuttuneessa tilanteessa tarvitaan työkykyjohtamisen tehostamista, jolla voidaan vaikuttaa sekä pito- että vetovoimaan työpaikoilla. Tärkeitä keinoja ovat muun muassa kunnolliseen perehdytykseen panostaminen, töiden organisointi muutokset huomioiden, työaikoihin liittyvien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä esihenkilön tuen varmistaminen, toteaa vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen Työterveyslaitoksesta.

Työn imu ei ole vähentynyt

Palvelualoilla nähdään kuitenkin myös positiivista kehitystä monilla työelämän osa-alueilla. Uhkaavat tilanteet ja asiakasväkivalta ovat vähentyneet viimeisen 15 vuoden aikana. Tyytyväisyys lähijohtamiseen, esihenkilöltä ja työtovereilta saatavaan tukeen sekä tunnustuksen saamiseen hyvästä työstä ovat kehittyneet suotuisasti. Aloilla koetaan edelleen usein työn imua.

– Tulokset heijastunevat työpaikan ja koko alan pitovoimaan, työn tuottavuuteen, osaamiseen ja työhyvinvointiin. Kyselytutkimuksen antama tilannekuva on tärkeää tietoa palvelualoille, ja perehdytyksen tärkeyteen on nyt viimeistään herättävä aloilla, toteaa tutkimuspäällikkö Antti Veirto PAMista.

Tutustu Onnistunut perehdytys palvelualoilla -oppaaseen: Onnistunut perehdytys palvelualoilla | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Työhyvinvointia ja osaamista palvelualoilla -tutkimushanke

Lisätiedot

  • erikoistutkija ja projektipäällikkö Sara Lindström, Työterveyslaitos, 043 824 4521, sara.lindstrom [at] ttl.fi (sara[dot]lindstrom[at]ttl[dot]fi)
  • vanhempi asiantuntija Irmeli Pehkonen, Työterveyslaitos, 040 708 3784, irmeli.pehkonen [at] ttl.fi (irmeli[dot]pehkonen[at]ttl[dot]fi)
  • tutkimuspäällikkö Antti Veirto, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, 050 465 7501, antti.veirto [at] pam.fi (antti[dot]veirto[at]pam[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!