Lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyvä lainsäädäntö päivittyi – uusi verkkosivu työpaikkojen tueksi

Asetusmuutokset tuovat työnantajille uusia velvollisuuksia. Työnantajan tulee arvioida työntekijöiden altistuminen ja minimoida altistumiseen liittyvät terveysriskit. Altistuvista työntekijöistä on myös pidettävä luetteloa.
kuvituskuva
Piia Taxell
Piia Taxell
vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitoksen mediatiedote 

Huhtikuun alussa voimaan tulleet asetusmuutokset terävöittävät lainsäädäntöä, joka koskee lisääntymiselle vaarallisia kemiallisia altisteita. Syöpävaaran ja lisääntymisvaaran torjunnasta työssä annetun asetuksen (Vna 113/2024) myötä samat yksityiskohtaiset altistumisen ja riskien vähentämiseen liittyvät velvollisuudet, jotka aikaisemmin koskivat syöpävaarallisia altisteita, koskevat jatkossa myös lisääntymiselle vaarallisia altisteita.

– Jatkossa lisääntymiselle vaaralliset altisteet tulee huomioida työpaikalla samaan tapaan kuin syöpävaaralliset altisteet. Asia koskettaa laajasti eri toimialoja, kuten metalli- ja kemianteollisuutta, rakentamista, kaivosalaa, huolto- ja korjaustöitä eri aloilla, ja lääkkeiden osalta myös sote-alaa, kuvailee Piia Taxell Työterveyslaitoksesta.

Samassa lainsäädäntöpäivityksessä usean lisääntymiselle vaarallisen altisteen haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) muuttuvat sitoviksi raja-arvoiksi. Muutos koskee muun muassa hiilimonoksidia (häkä), dimetyyliformamidia, N-metyylipyrrolidonia, bisfenoli A:ta ja elohopeaa. Työntekijöiden altistuminen työpäivän aikana ei saa ylittää sitovia raja-arvoja.

Työnantajan tulee jatkossa myös pitää luetteloa työntekijöistä, jotka altistuvat työssään lisääntymiselle vaarallisille aineille (Laki 452/2020: 117/2024). Luettelopitovelvoite koskee Repr. 1A- tai Repr. 1B- luokituskriteerit täyttäviä aineita (vaaralauseke H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd tai H360Df). Luettelo kootaan kalenterivuosittain, ja se säilytetään työpaikalla viiden vuoden ajan.

Samaan aikaan voimaan tullut uusi raskaudensuojeluasetus (Vna 143/2024) korostaa työnantajan velvollisuutta tunnistaa ja arvioida työstä raskaudelle ja imetykselle aiheutuvat riskit jo ennalta, ja tiedottaa työntekijöitä arvioinnin tuloksista. Töissä, joiden arvioidaan aiheuttavan riskiä raskaudelle tai imetykselle, työntekijän on tärkeää ilmoittaa tilastaan työnantajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta työtä voidaan muokata turvallisemmaksi.

– Työterveyshuolto on työpaikan tärkein kumppani lisääntymisterveyteen liittyvissä kysymyksissä, Piia Taxell toteaa.

Uusi verkkosivu työpaikkojen tueksi

Työterveyslaitos on koonnut uudelle verkkosivulle tietopaketin lisääntymiselle vaarallisista kemiallisista altisteista sekä yhteenvedon työnantajan velvollisuuksista ja työterveyshuollon roolista. 

Sivuilla kuvataan, minkälaisia velvollisuuksia työnantajalla on:  

  • vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin,
  • tiedottamiseen työntekijöille,
  • altistumisen ja riskien vähentämiseen,
  • luettelonpitoon altistuvista työntekijöistä sekä  
  • raskaana olevien ja imettävien työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseen.

Sivuilta löytyy myös ohjeellinen lista lisääntymiselle vaarallisista aineista, joille altistuvista työntekijöistä työnantajan tulee pitää luetteloa. Työnantaja voi ladata sivuilta myös mallipohjan, jota voi hyödyntää luettelon suunnittelussa.  

Tutustu  

Lisätiedot

  • Piia Taxell, vanhempi asiantuntija piia.taxell [at] ttl.fi, +358304742234 

Jaa sisältö somessa!