Sinimaaria Ranki vetämään Työterveyslaitoksen Hybridityö, etätyö ja läsnätyö -projektia

Koronapandemia nopeutti työn murrosta ja siirtymistä monipaikkaiseen työelämään. Muutoksen kaikkia vaikutuksia työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin ei tunneta. Sinimaaria Rankin johdolla Työterveyslaitos pyrkii muodostamaan kokonaiskuvan ilmiöstä ja kokoamaan yhteen uusimman tutkimustiedon ja parhaat käytännöt. HELP-projekti käynnistyy tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden, päättäjien ja työpaikkojen kanssa.
Sinimaaria Ranki
Sinimaaria Ranki
Sinimaaria Ranki
johtava asiantuntija
Eva Helaskoski
Eva Helaskoski
johtaja

Työelämän kriittinen kysymys on, miten työn tuottavuutta ja työhyvinvointia parannetaan monipaikkaisessa työelämässä. Työterveyslaitos lähtee kokoamaan yhteen ajankohtaista tutkimustietoa sekä työelämätoimijoiden näkemyksiä. Hybridityö, etätyö ja läsnätyö (HELP) -projektin vetäjänä aloitti syyskuussa johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki (KTT).

– Pandemia on vaikuttanut laajasti työelämään kaikkiin osa-alueisiin. Nyt meidän täytyy yhdessä luoda kokonaiskuva siitä, millaiseksi työelämä muodostuu tulevaisuudessa. Työyhteisöt kaipaavat tukea siihen, miten toimintamalleja uudistetaan. Poliittiset päättäjät tarvitsevat tietoa siitä, millaiset puitteet yhteiskunnan tulee tarjota, Sinimaaria Ranki sanoo.

Ranki on koulutukseltaan kansantaloustieteilijä. Hänellä on monipuolista kokemusta ja osaamista strategisesta johtamisesta sekä uudenlaisen toiminnan käynnistämisestä. Viimeksi hän työskenteli Sitrassa johtavana asiantuntijana.

Työn murros on ollut käynnissä pitkään, mutta se kiihtyi koronapandemian myötä. Pandemia pakotti tekemään työelämässä muutoksia etupainotteisesti jo ennen kuin niistä oli olemassa tutkimustietoa.

– Työelämässä on tarvetta kokonaiskuvalle siitä, mitä monipaikkatyön vaikutuksista jo tiedetään ja mitä parhaillaan tutkitaan meillä tai muualla. Olennaista on myös huomata, mitä emme vielä tiedä ja millaisille tutkimushankkeille on tarvetta, sanoo työterveys-yksikön johtaja Eva Helaskoski Työterveyslaitoksesta.

– Olen iloinen, että saamme Sinimaarian vetämään projektia. Hänellä on kyky tarkastella laaja-alaisesti monimutkaista ilmiötä, johon liittyy työelämän olennaisia teemoja johtamisesta ergonomiaan ja osaamisen kehittämisestä tilaratkaisuihin, Helaskoski sanoo.

Lisätiedot

  • Sinimaaria Ranki, johtava asiantuntija, sinimaaria.ranki [at] ttl.fi (sinimaaria[dot]ranki[at]ttl[dot]fi), 040 520 4553
  • Eva Helaskoski, johtaja, työterveys, eva.helaskoski [at] ttl.fi (eva[dot]helaskoski[at]ttl[dot]fi), 046 851 2432

Jaa sisältö somessa!