Tiimin yhteistyö on keskeinen turvallisuustekijä, josta ei puhuta tarpeeksi  

Tiimin yhteistyö on kriittinen turvallisuustekijä, jota ei tunnisteta teollisuuden työpaikoilla riittävän hyvin. Tiimien sujuvalla yhteistyöllä on usein ratkaiseva merkitys toiminnan onnistumiselle, ja parhaimmillaan sillä estetään vakavia onnettomuuksia. Työterveyslaitoksen tuore tutkimus suosittelee organisaatioita nostamaan tiimit mukaan kehittämään turvallisuutta.
Varaston työntekijät tutkivat paketteja.
Henriikka Kannisto
erityisasiantuntija

Työterveyslaitoksen mediatiedote 11.10.2022   

Teollisuuden työpaikoilla on kehitetty viime vuosikymmeninä työn turvallisuutta systemaattisin turvallisuusjohtamisen keinoin. Työympäristöjä on turvallistettu, työmenetelmiä kehitetty ja turvallisuuskoulutusten määrää lisätty. Tiiminäkökulma on kuitenkin jäänyt kehittämisen ulkopuolelle.    

– Turvallisuuskriittisillä aloilla tiimien toiminnan tarkastelulla on pitkät perinteet, mutta perinteisillä teollisuuden työpaikoilla on tarvetta luoda toimivia käytäntöjä tiimien turvallisen työskentelyn tukemiseen, sanoo erityisasiantuntija Vuokko Puro Työterveyslaitoksesta.  

Turvallisuustoimintaa tulisi kehittää tiimityöskentelyn näkökulmasta

Työterveyslaitoksen tuoreessa Turvaa tiimistä! -tutkimuksessa tarkasteltiin tuotanto- ja kunnossapitotehtävissä työskentelevien tiimien toimintaa viidellä eri teollisuudenalalla.   

Tutkimuksessa havaittiin, että perinteisillä teollisuuden työpaikoilla turvallisuuskäytäntöjä ei kehitetä systemaattisesti tiimien toiminnan kautta.   

– Turvallisuustoiminnan lähtökohtina ovat usein tekniset ja yksilölähtöiset tekijät, mutta tiimi-ilmiöitä ja ryhmän merkitystä ei välttämättä tunnisteta, kertoo Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Henriikka Kannisto.   

Jaettu tilannekuva ja psykologinen turvallisuus ovat keskeisiä tiimityössä   

– Turvallisen tiimityöskentelyn kannalta yksi keskeisimmistä edellytyksistä on tiimin yhteinen tilannekuva käynnissä olevasta työtehtävästä. Sitä voidaan ylläpitää muun muassa keskustelemalla ja varmistavalla kommunikaatiolla, Vuokko Puro kertoo.  

Toinen tärkeä tekijä on psykologinen turvallisuus. Työyhteisöissä tulisi vallita ilmapiiri, jossa jokaisen on turvallista esittää näkemyksiään ja nostaa esille turvallisuusepäkohtia.   

 – On tärkeää tunnistaa, ettei psykologinen turvallisuus synny itsestään. Jokainen voi omalla toiminnallaan edesauttaa tällaisen kulttuurin syntymistä, ja erityisesti johdon ja esihenkilöiden on tehtävä töitä sen eteen, Puro jatkaa.  

Turvaa tiimistä! -keskustelumalli tiimityön kehittämisen tueksi  

Tutkimuksessa havaittiin, että vaikka tiiminäkökulma on harvoin kahvipöytäkeskustelujen, tai edes turvavarttien aiheena, keskustelua syntyy, kun siihen luodaan edellytyksiä organisaatiotasolla. Tiimien potentiaalia ja kykyä pohtia omaa toimintaansa suhteessa työpaikan toimintaan kannattaisi hyödyntää nykyistä enemmän.  

Yhtenä ratkaisuna tiiminäkökulman systemaattiseen kehittämiseen luotiin yhdessä osallistujaorganisaatioiden kanssa Turvaa tiimistä! -keskustelumalli.  

   

Maksuton oppimateriaali sisältää yhdeksän teemakorttia, jotka johdattavat tiimit pohtimaan turvallisen tiimityöskentelyn edellytyksiä.  

Tutustu oppimateriaaliin 

Turvaa tiimistä! | Työterveyslaitos (ttl.fi)   

Turvaa tiimistä! – Työryhmät turvallisuuden tekijöinä -tutkimushanke   

  • Työterveyslaitos tutki vuosina 2019–2022 turvallisuutta tiimityön näkökulmasta yhdessä viiden teollisuuden työpaikan kanssa.    

  • Pääasiallinen aineisto kerättiin havainnointijaksoilla, joissa hankkeen tutkijat kulkivat viiden teollisuuden tuotanto- ja kunnossapitotiimin mukana havainnoiden tiimin toimintaa ja haastatellen tiimiä. Lisäksi toteutettiin ryhmähaastatteluja ja tutkimuskysely.   

  • Tutkimuksen rahoittivat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistujayritykset.    

Tutustu myös    

Lisätiedot   

Erityisasiantuntija Vuokko Puro, vuokko.puro [at] ttl.fi (vuokko[dot]puro[at]ttl[dot]fi), p. 030 474 8661   

Erityisasiantuntija Henriikka Kannisto, henriikka.kannisto [at] ttl.fi (henriikka[dot]kannisto[at]ttl[dot]fi), p. 030 474 2802  

Jaa sisältö somessa!