Hanke

Ergonomisen vuorosuunnittelun ja COVID-19 pandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen SOTE-sektorilla (SOTE Työajat)

Työaikajärjestelyt vaikuttavat SOTE-sektorin työntekijöiden terveyteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Tässä hankkeessa tutkitaan työvuorosuunnitteluohjelmistojen käytön, sekä COVID-19 pandemian ja työaikalain vaikutuksia ja vaikuttavuutta SOTE-sektorin työaikoihin, työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.
Ergonominen vuorosuunnittelu, kuvituskuva.

Aikataulu

8/2021–5/2024

Tavoitteet

Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on tutkia Työterveyslaitoksen vuoroergonomia-suosituksia tukevien suunnitteluohjelmistojen käytön, sekä COVID-19 pandemian ja työaikalain vaikutuksia ja vaikuttavuutta SOTE-sektorin työaikoihin, työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.

Hankkeen kehittämisosassa tuotamme hankkeeseen osallistuville organisaatioille ja viiteryhmille vuositason palautetta työaikojen muutoksista liittyen työaikalain ja COVID-19 pandemian vaikutuksiin, sekä liittyen organisaatioiden omaan kehittämistyöhön. Laadimme suosituksia vuoroergonomia- ja optimointiohjelmistojen jatkokehittämiseksi. Hanke tuottaa algoritmipohjaisen internet-sovelluksen tapaturmariskin arvioimiseksi vuorokiertoon liittyen.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimushanke hyödyntää päivittäisiä työaika- ja sairauspoissaolotietoja sisältävää työaikatietoa SOTE-sektorilta sekä niihin yksilötasolla linkattavia tapaturmatietoja 17 sairaanhoitopiiristä ja kaupungista vuosina 2008-2022. Hankkeeseen osallistuvat EPSHP, FSHKY, HUS, KHSHP, KSSHP, PPSHP, PSHP ja VSSHP, Pohjanmaan hyvinvointialue, sekä Espoon, Helsingin, Naantalin, Nokian, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien sote-yksiköt. Kunta-alan seurantatutkimukseen (FPS) liitetty työaika- ja sairauspoissaolokohortti kattaa noin 220 000 henkeä ja yli 200 miljoonaa työpäivää.

Kysy hankkeesta

Mikko Härmä

Mikko Härmä

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
Mikko.Harma [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2729

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, CGI Suomi Oy, sairaanhoitopiirit ja kaupungit.

Tietosuojaseloste