Hanke

Ergonomisen vuorosuunnittelun ja COVID-19 pandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen SOTE-sektorilla (SOTE Työajat)

Työaikajärjestelyt vaikuttavat SOTE-sektorin työntekijöiden terveyteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Tässä hankkeessa tutkitaan työvuorosuunnitteluohjelmistojen käytön, sekä COVID-19 pandemian ja työaikalain vaikutuksia ja vaikuttavuutta SOTE-sektorin työaikoihin, työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.
Ergonominen vuorosuunnittelu, kuvituskuva.

Aikataulu

8/2021–5/2024

Tavoitteet

Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on tutkia Työterveyslaitoksen vuoroergonomia-suosituksia tukevien suunnitteluohjelmistojen käytön, sekä COVID-19 pandemian ja työaikalain vaikutuksia ja vaikuttavuutta SOTE-sektorin työaikoihin, työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.

Hankkeen kehittämisosassa tuotamme hankkeeseen osallistuville organisaatioille ja viiteryhmille vuositason palautetta työaikojen muutoksista liittyen työaikalain ja COVID-19 pandemian vaikutuksiin, sekä liittyen organisaatioiden omaan kehittämistyöhön. Laadimme suosituksia vuoroergonomia- ja optimointiohjelmistojen jatkokehittämiseksi. Hanke tuottaa algoritmipohjaisen internet-sovelluksen tapaturmariskin arvioimiseksi vuorokiertoon liittyen.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimushanke hyödyntää päivittäisiä työaika- ja sairauspoissaolotietoja sisältävää työaikatietoa SOTE-sektorilta, sekä niihin yksilötasolla linkattavia tapaturmatietoja 23 sairaanhoitopiiristä ja kaupungista vuodesta 2008 vuoden 2021 loppuun. Sairaanhoitopiirit ovat aiesopimusten perusteella HUS, EPSHP, KHSHP, KSSHP, PSHP, PPSHP, SatSHP, VSHP, VSSHP, ja useiden kaupunkien SOTE-yksiköt (esim. Espoo, Helsinki, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku). Kunta-alan seurantatutkimukseen (FPS) liitetty työaika- ja sairauspoissaolokohortti kattaa noin 220 000 henkeä ja yli 200 miljoonaa työpäivää.

Kysy hankkeesta

Mikko Härmä

Mikko Härmä

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
Mikko.Harma [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2729

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, CGI Suomi Oy, sairaanhoitopiirit ja kaupungit.

Tietosuojaseloste