Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa saatiin aikaan paljon vuonna 2020

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman toinen vuosi on päättymässä. Kahden ensimmäisen vuoden aikana ohjelman neljällä osa-alueella on tuotettu runsaasti uutta tietoa sekä työkaluja sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti mm. Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Alla esittelemme ohjelman keskeisimpiä tuotoksia vuodelta 2020.

Tutkittua tietoa sisäilman terveysvaikutuksista

 sisäympäristöihin liittyvä oireilu

Mikään yksittäinen tekijä, kuten ilmanvaihdon ongelmat, liian kuiva sisäilma, sisäilman epäpuhtaudet tai rakennusten käyttäjien huolet tai terveydentila, ei selitä sisäympäristöön liitettyä oireilua. THL:n verkkosivuille on koottu tutkimustietoa sisäympäristöihin liittyvästä oireilusta.
Sisäilmakyselyillä mitattuun oireiluun vaikuttavat monet tekijät
Blogi: Miksi on tärkeää puhua myös muista sisäilmaoireiluun vaikuttavista tekijöistä kuin sisäilman epäpuhtauksista?

Työterveyslaitos on julkaissut tietoa sisäympäristössä oireiluun vaikuttavista tekijöistä sekä keinoista, joilla oireita voidaan helpottaa. Sivut on tarkoitettu oireilevien avuksi ja terveydenhuollon tueksi.
Oireilu sisäympäristössä -verkkosivut
Pitkittyneet oireet – tie kohti toimintakyvyn palautumista (ohje)

 koulujen sisäilman laadun arviointi

THL:n ja Helsingin yliopiston tekemän tutkimuksen perusteella koulun sisäilman laatua ei voida arvioida luotettavasti oppilaiden oireilun perusteella. Koulun sisäilman laatu voi selittää koululaisten oireilusta vain pienen osan, ja sen vuoksi sisäilmakyselyjen tulkintaa tulisi tarkastella kriittisesti. Tulokset on julkaistu Environmental Health ja BMJ Open -tiedejulkaisuissa.
Associations between indoor environmental quality in schools and symptom reporting in pupil-administered questionnaires. 
Psychosocial factors and indoor environmental quality in respiratory symptom reports of pupils: a cross-sectional study in Finnish schools

sisäilman epäpuhtauksille altistuminen Pohjoismaissa – maiden välillä ei suuria eroja

Altistuminen rakennusten kosteusvaurioille sekä useimmille muille terveyden kannalta merkittäville sisäilman epäpuhtauksille on Suomessa vähäisempää kuin keskimäärin muualla Euroopassa. THL julkaisi keväällä 2020 aiheesta selvityksen.
Altistuminen sisäympäristössä – yleisyys Suomessa ja Pohjoismaissa 

Ohjelma keräsi kansainvälistä näkyvyyttä

Kansallisesta sisäilma ja terveys -ohjelmasta julkaistiin kansainvälinen artikkeli Clinical and Translational Allergy -tiedelehdessä.
Healthy people in healthy premises: the Finnish Indoor Air and Health Programme 2018–2028

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi

Lääkärilehdessä katsaus Suomen sisäilmatilanteesta

Katsauksen mukaan suomalaisen sisäilman laatu on eurooppalaisittain hyvä ja suurin osa väestöstä on siihen tyytyväisiä. Sisäilmaan liittyvät ongelmatilanteet ja sisäilmaan liitetty oireilu ovat kuitenkin Suomessa yleisiä, etenkin työpaikoilla. Koska ongelma on moninainen, pelkkä rakennusten sisäilman parantaminen ei riitä.
Suomen Lääkärilehti: Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028: Parempaa terveysvaikutusten arviointia ja potilaiden hoitoa

”Sisäilmasairaus”-termin käytölle ei ole lääketieteellisiä perusteita

Termien ”sisäilmasairaus”, ”hometalosairaus” tai ”homesairaus” käytölle ei ole lääketieteellisiä perusteita, joten niitä ei tulisi käyttää terveydenhuollossa, suosittelee ohjelman terveydenhuollon ammattilaisista koostuva asiantuntijaryhmä. Termin käyttö aiheuttaa sekaannusta ja vaikeuttaa potilaiden hoitoa ja kuntoutusta.
Asiantuntijaryhmän kannanotto: Sisäilmasairaus-termin käytölle ei ole lääketieteellisiä perusteita

Työterveyslaitos on koonnut ohjelman asiantuntijoiden kanssa tietopaketin terveydenhuollon ammattilaisille

”Tietoa oireilusta sisäympäristössä terveydenhuollon ammattilaisille” -tietokortti on julkaistu, ja se jaetaan kaikkiin terveyskeskuksiin. Painettua tietokorttia voi tilata Työterveyslaitoksen viestinnästä (viestinta [at] ttl.fi (viestinta[at]ttl[dot]fi)).
Tietokortti terveydenhuollon ammattilaisille

Koulutus terveydenhuollon ammattilaisille 

Terveydenhuollon ammattilaisille on käynnistetty sisäilma-aiheinen koulutus. Koulutuksen suunnittelun pohjaksi Filha ry on toteuttanut selvitykset koulutuksen ja muun tuen tarpeista terveydenhuollon ammattilaisilta,  perusterveydenhuollon johdolta sekä erikoissairaanhoidon keuhkoylilääkäreiltä.

Toimintamalleja rakennusten ongelmatilanteiden selvittelyyn

Mineraalikuidut toimistoympäristöissä

Työterveyslaitos selvitti teollisten mineraalikuitujen esiintymistä, kuiduille altistumisen arviointia ja terveysvaikutuksia sekä päästöjen hallintaa toimistotyyppisissä työtiloissa.
Teolliset mineraalikuidut toimistotyyppisissä työtiloissa: Esiintyminen, altistumisen arviointi, terveysvaikutukset ja päästöjen hallinta 

Minikatsaus väistö- ja erityispuhtaiden tilojen käytöstä työpaikkojen sisäilmasto-ongelmatilanteissa

Työterveyslaitos kartoitti kirjallisuudesta ja verkosta löytyvän tiedon perusteella väistö- ja erityispuhtaiden tilojen käyttöä ja nykytilannetta.
Minikatsaus väistö- ja erityispuhtaista tiloista

Rakennusten ongelmatilanteiden ratkaisuun on kerätty hyviä käytäntöjä

Vuoden 2020 aikana kunnilta on kerätty hyviä käytäntöjä sisäilmatilanteiden ratkaisemiseksi Terveet Tilat 2028 -toimintamalliin. THL lähestyi kuntien sisäilmaryhmiä myös kyselyllä.

Lisäksi THL ja Työterveyslaitos ovat osallistuneet Terveet Tilat 2028 -toimintamallin kehittämiseen yhdessä kuntien, aluehallintovirastojen ja Terveet tilat 2028 -ohjelman kanssa.

Terveet tilat 2028 -ohjelma

Keskeiset rakennusten ongelmatilanteisiin liittyvät lait ja asetukset koottu THL:n verkkosivuille

Osana ohjelmaa on koottu THL:n verkkosivuille viralliset ja muut kansallisesti tärkeät tai yleisesti käytössä olevat ohjeistukset rakennusten ongelmatilanteisiin liittyen.
Lait ja asetukset 

Uusiin usein kysyttyihin sisäilmakysymyksiin vastattu verkkosivuilla

THL:n verkkosivuilta löytyy uusia sisältöjä esimerkiksi sisäilmaan liitettyjen haittojen ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen.
THL: Usein kysyttyä sisäilmasta

Myös Työterveyslaitoksen sivuille on koostettu lisää vastauksia usein kysyttyihin sisäilmakysymyksiin.
Työterveyslaitos: Usein kysytyt sisäilmakysymykset

Tietoa ja ratkaisuja työpaikoille yhteistyön kehittämiseen sisäilmatilanteissa

Työterveyslaitos on julkaissut käyttäjäystävällisen verkkomateriaalin esihenkilöille ja henkilöstölle. Sisäilma työpaikalla -materiaali tarjoaa perustietoa sisäilmasta ja sisäilmatilanteiden ratkaisuista. Materiaalin avulla työpaikoilla osataan hakea tukea ja lähteä suunnittelemaan toimia sisäilma-asioissa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.
Sisäilma työpaikalla -materiaali

Blogit:
Blogi: Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) ja lääkärin yhteistyö on tärkeää 
Blogi: Hyvä viestintä rakentaa luottamusta sisäilma-asioissa 
Blogi: Millaista tukea psykologi voi antaa sisäilmaongelmassa? 
Blogi: Sisäilmastokysely tuo esiin tilojen käyttäjien kokemukset 

Ohjeistusta rehtoreille sisäilmatilanteeseen

THL on koonnut ohjeistuksen rehtorien tehtävistä, mikäli heidän johtamassaan yksikössä tulee esiin epäily sisäilmaan liittyvästä ongelmatilanteesta.
Ohjeistus rehtoreille

Sisäilmastoseminaari 2020 sekä työpajat sisäilma-alan ammattilaisille

Sisäilmayhdistys järjesti maaliskuussa 2020 Sisäilmastoseminaarin, joka keräsi 1 300 osallistujaa. Lisäksi Sisäilmayhdistys järjesti vuoden 2020 marraskuussa verkossa SisäilmapajaX-tapahtuman, jonka tarkoituksena oli jakaa tietoa ja toimintamalleja. Seminaariin osallistui 550 henkeä.

Lisäksi maaliskuussa 2020 järjestettiin Terveet Tilat 2028 -ohjelman kanssa kaikille avoin työpaja, ja Asumisen ja rakentamisen messuilla jaettiin tietoa rakennusten kunnon selvittämisestä.
35.

Sisäilmastoseminaaria vietettiin 30-vuotisjuhlavuoden merkeissä
Lisätietoa Sisäilmayhdistyksen tapahtumista

Ohjelma etenee erinomaisesti

Koronatilanteen takia Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman ohjausryhmä kokoontui vuonna 2020 vain kerran. Marraskuussa kokoontuneessa ohjausryhmässä ohjelman todettiin kuitenkin etenevän erinomaisesti.

”Johdonmukaisesti etenevässä ohjelmassa on tänä vuonna julkistettu säännöllisesti tuloksia. Erilaiset katsaukset ja selvitykset tukevat hyvin myös Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteita”, sanoo ohjelman ohjausryhmässä Terveet Tilat 2028 -toimenpideohjelmaa edustava Katja Outinen Valtioneuvoston kansliasta.

Vuoden 2020 aikana Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman sihteeristö kokoontui kymmenen kertaa. Lisäksi sihteeristö tapasi Terveet Tilat -toimenpideohjelman sihteeristöä kolme kertaa. Terveydenhuollon asiantuntijaryhmä sekä viestintäverkosto kokoontuivat kumpikin neljä kertaa vuoden aikana.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman ohjausryhmä
Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman sihteeristö
Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman terveydenhuollon asiantuntijaryhmä

Lisätietoja

Lisätietoa ohjelmasta

Anniina Salmela
erikoistutkija
THL
p. 029 524 7712
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Anne Hyvärinen
tutkimusprofessori
THL
p. 029 524 6364
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Juha Pekkanen
professori
THL ja Helsingin yliopisto
p. 029 524 3638
etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Kristiina Kulha
erityisasiantuntija
Työterveyslaitos
p. 030 474 2551
etunimi.sukunimi(at)ttl.fi

Tuula Vasankari
pääsihteeri, työelämäprofessori, keuhkosairauksien erikoislääkäri
Filha ry ja Turun yliopisto
p. 050 545 0589
etunimi.sukunimi(at)filha.fi

Mervi Ahola
toiminnanjohtaja
Sisäilmayhdistys ry
p. 050 584 8442
etunimi.sukunimi(at)sisailmayhdistys.fi

Jaa sisältö somessa!