Kartoitus: Vanhustyön eettinen kuormitus on vielä tutkimatonta aluetta

Ikäihmisten palveluissa työskentelevien eettisen kuormituksen syyt ja seuraukset sekä etenkin tutkitut ratkaisut eettisen kuormituksen vähentämiseksi näyttävät olevan varsin tutkimaton alue. Työterveyslaitoksen Hyvä veto -hankkeen tekemään kartoittavaan systemaattiseen katsaukseen löytyi vain 14 kansainvälistä tutkimusartikkelia eettisestä kuormituksesta.
Iäkäs nainen hymyilee hoivakodissa hoitajalleen.
Jaana Laitinen
Jaana Laitinen
tutkimusprofessori
Kirsikka Selander
Kirsikka Selander
erikoistutkija

Artikkeleista suurin on julkaistu vuosina 2019 ja 2020, mikä kertonee kuitenkin kasvavasta mielenkiinnosta aihetta kohtaan. Syytä onkin, sillä eettinen kuormitus on – etenkin yhdessä muiden kuormitustekijöiden kanssa – merkittävä heikentyneeseen työkykyyn yhteydessä oleva tekijä.  

Eettinen kuormitus on jo terminä vakiintumaton ja vaikea. Julkaisuista viidessä termille keksittiinkin täysin oma määritelmä – yhdessä jätettiin jopa määrittelemättä.

Syyt ja seuraukset molemmat neljässä eri kategoriassa  

Eettisen kuormituksen syitä julkaisuista löytyi yhteensä 53 ja seurauksia 21. Kartoituksessa sekä syyt että seuraukset jaoteltiin neljään kategoriaan.  

 

Eettisen kuormituksen syitä  

1. Työpaikan organisatoriset rajoitteet  

2. Henkilö- ja valtasuhteisiin liittyvät haasteet  

3. Potilaiden hoitoon liittyvät haasteet  

4. Työntekijöiden osaamattomuuden ja turvattomuuden tunteet  

Syistä työpaikan organisatoriset rajoitteet olivat yleisimmin tutkittuja.  

 

Eettisen kuormituksen seurauksia  

1. Poissaolo työstä   

2. Mielenterveysongelmat  

3. Epäterveelliset ja epäsosiaaliset elämäntavat  

4. Fyysiset oireet  

Yhdessäkään julkaisussa ei pyritty ratkaisemaan eettisen kuormituksen ongelmia, mutta kolmessa julkaisussa ehdotettiin kuormituksen hillitsemiseksi tukea ja koulutusta työnantajan puolelta, tukea kollegoilta, osaamisen ja itsestä huolehtimisen kehittämistä sekä potilaiden oikeuksien puolustamista. Eettistä kuormitusta ei julkaisuissa myöskään pystytty mittamaan millään yhdenmukaisella tavalla.

Lisätutkimusta tarvitaan  

Eettisen kuormituksen syistä ja seurauksista tarvitaan kipeästi lisätutkimusta, jonka avulla voidaan lisätä työvoimapulan kanssa jo nyt kamppailevan vanhustyön vetovoimaa ja pidentää alalla työskentelevien työuria. Nyt löydetyn, lähinnä laadullisen tutkimuksen rinnalle tarvitaan myös määrällistä tutkimusta ja pitkäkestoista interventiotutkimusta ratkaisujen kehittämiseksi.   

Suomessa eettistä kuormitusta tutkitaan kansallista ikäohjelmaa toteuttavassa Työterveyslaitoksen Hyvä veto –hankkeessa Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto) | Työterveyslaitos (ttl.fi) 

Lue koko kartoitus  

Risto Nikunlaakso, Kirsikka Selander, Elina Weiste, Eveliina Korkiakangas, Maria Paavolainen, Tiina Koivisto and Jaana Laitinen:  

Understanding Moral Distress among Eldercare Workers: A Scoping Review 

International Journal of Environmental Research and Public Health 2022 

Tutustu myös  

Kirsikka Selander, Risto Nikunlaakso, Jaana Laitinen:
Association between work ability and work stressors: cross-sectional survey of elderly services and health and social care service employees 
National Library of Medicine 2022 

Eettinen kuormitus työssä – kymmenen kysymystä ja vastausta (Työpisteen artikkeli) 

Eettinen kuormitus keskusteluun sote-alalla (Työterveyslaitoksen blogi) 

Lisätietoja

Jaana Laitinen, tutkimusprofessori, puh. 030 474 6006, jaana.laitinen [at] ttl.fi (jaana[dot]laitinen[at]ttl[dot]fi)

Kirsikka Selander, erikoistutkija, puh. 030 474 3065, kirsikka.selander [at] ttl.fi (kirsikka[dot]selander[at]ttl[dot]fi)

 

 

Jaa sisältö somessa!