Miten oppia kehittämään työtä yhdessä digialustoilla?

Asiantuntijatyö on siirtynyt digitaalisille alustoille. Uudessa ympäristössä tapahtuva innovointi, kehittäminen, oppiminen ja ihan arkinen työkin vaatii uudenlaista osaamista eli digifasilitointitaitoja. Kyse ei ole pelkästään teknisestä osaamisesta, vaan uudenlaisen prosessin suunnittelusta ja ohjaamisesta. Apua tähän tuo Työterveyslaitoksen uusi Taitoa digifasilitointiin -verkkovalmennus.
-

 

Anna-Leena Kurki
Anna-Leena Kurki
vanhempi asiantuntija
Henkilökuva Kirsi Yli-Kaitala.
Kirsi Yli-Kaitala
erityisasiantuntija

Digifasilitointi auttaa pitämään hyviä ja toimivia kokouksia. Se auttaa osallistamaan ihmiset yhteiseen kehittämiseen ja sujuvoittamaan verkostojen toimintaa. Se on apuna yhteisen päämäärän ja ratkaisujen löytämisessä.

– On oleellista, että kokous tai kehittäminen palvelee osallistujien työtä. Kun yhteinen aika on suunniteltu ja fasilitoitu hyvin, saadaan se tehokkaimmin hyödynnettyä. Kehittämistyössä taitava fasilitointi tukee jokaisen osallistumista, mutta varmistaa myös tulosten syntymisen, sanoo Anna-Leena Kurki Työterveyslaitoksesta.

Muutakin kuin digitaalisia työkaluja

– Organisaatioiden uudistuminen edellyttää moninäkökulmaista keskustelua ja työn tarkastelua yhdessä. Työn mielekkyyden kannalta on oleellista, että kaikki saavat äänensä kuuluviin. Usein myös innovaatiot saavat alkunsa, kun erilaiset näkökulmat saatetaan yhteen. Digitaalisessa ympäristössä tällaisen vuorovaikutuksen vahvistaminen vaatii ihan omanlaisiaan taitoja – eikä nyt puhuta vain teknisestä osaamisesta, sanoo Anna-Leena Kurki.

Taitava fasilitoija huomioi kehittämisessä mukana olevien henkilöiden tietotason, kehittämiseen motivoivat tekijät, keskinäiset suhteet ja käytettävissä olevan ajan. Hän vahvistaa osallistujien sisäistä motivaatiota muokkaamalla kehittämisen sisällöt kunkin oman työn kannalta mielekkäiksi. Hän auttaa pohtimaan, ottamaan kantaa, tuottamaan uusia näkökulmia ja yhteisiä ratkaisuja. Tämän lisäksi taitava digifasilitoija osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia digitaalisia työkaluja käytännön kehittämistyössä.

– Taitavalla fasilitoijalla on mielessään kartta, jonne on merkitty yhdessä sovittu tai tavoitteeksi asetettu maali ja reitti sinne. Hyvä fasilitoija kuitenkin osaa muuttaa reittiä matkan varrella, jos eteen tulee este tai asia ei vain etene, sanoo erityisasiantuntija Kirsi Yli-Kaitala Työterveyslaitoksesta.

Oman matkasi taitavaksi fasilitoijaksi voi aloittaa uuden Taitoa digifasilitointiin -verkkovalmennuksen avulla. Valmennuksesta hyötyy jokainen, joka järjestää työssään kokouksia tai erilaisia kehittämistilaisuuksia digivälineitä hyödyntäen.

Digifasilitoinnin taidot ovat laajasti sovellettavissa erilaisissa työelämätilanteissa, jotka edellyttävät yhteistä työskentelyä, ideointia ja kehittämistä. Digifasilitoinnin taitoja edistämällä sujuvoitetaan arkista työtä, mutta vahvistetaan välillisesti myös työelämän laatua ja organisaatioiden uudistumiskykyä.

Tutustu

Lisätietoja

  • Anna-Leena Kurki, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, anna-leena.kurki [at] ttl.fi (anna-leena[dot]kurki[at]ttl[dot]fi), puh. 0304742958
  • Kirsi Yli-Kaitala, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, kirsi.yli-kaitala [at] ttl.fi (kirsi[dot]yli-kaitala[at]ttl[dot]fi), puh. 0304742026

Jaa sisältö somessa!