Hanke

Taitoa digifasilitointiin -verkkokoulutus asiantuntijoille ja esihenkilöille (Taito)

Hybridityön aikakaudella oppiminen ja kehittäminen tapahtuu usein digitaalisilla alustoilla. Digitaalinen fasilitointi onkin keskeinen työelämätaito monissa eri tehtävissä. Hankkeessa tuotetaan asiantuntijoille ja esihenkilöille suunnattu Taitoa digifasilitointiin -verkkokoulutus.
-

Aikataulu

1/2023–8/2023

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimusperustainen ja käytännönläheinen asiantuntijoille ja esihenkilöille suunnattu Taitoa digifasilitointiin -verkkokoulutus, joka vahvistaa työelämässä kaivattuja digifasilitoinnin taitoja. 

 Tuotettava koulutus 

  • vahvistaa osallistujan pedagogista osaamista fasilitoida kehittämistä
  • lisää osallistujan kykyä hyödyntää monipuolisesti erilaisia digitaalisia alustoja käytännön kehittämistyössä
  • antaa valmiuksia fasilitoida samanaikaisesta ja eriaikaista kehittämistä
  • tarjoaa tukea ja käytännön esimerkkejä, joiden avulla osallistuja fasilitoi onnistuneesti kehittämistä omalla työpaikallaan. 

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena syntyvä Taitoa digifasilitointiin -verkkokoulutus liitetään osaksi Työterveyslaitoksen Akatemian verkkokoulutustarjontaa. Se on näin suomalaisten organisaatioiden ja työntekijöiden käytössä.  

Koulutus vahvistaa työelämätoimijoiden taitoa fasilitoida vuorovaikutteista kehittämistä omalla työpaikallaan. Opittua on sovellettavissa laajasti erilaisissa työelämätilanteissa, jotka edellyttävät yhteistä työskentelyä, ideointia ja kehittämistä.  Näin digifasilitoinnin taitoja edistämällä vahvistetaan välillisesti työelämän laatua ja organisaatioiden uudistumiskykyä. 

Koulutuksen sisällöt perustuvat oppimista ja kehittämistä koskevaan uusimpaan tutkimustietoon, joka on paketoitu käytännönläheiseen muotoon. 

Kysy hankkeesta

Anna-Leena Kurki

Anna-Leena Kurki

projektipäällikkö, erityisasiantuntija

Rahoittaja

Työsuojelurahasto

Työsuojelurahaston logo