Uudet koulutukset syventävät hyvinvointialueiden johtajien ja lääkäreiden työkyvyn tuen osaamista

Uudet työkyvyn ja työllistymisen tuen koulutukset on tarkoitettu sote-keskusten johtajille ja lääkäreille. Koulutusten ytimessä ovat työkyvyn tuen tiimit sekä monialainen ja moniammatillinen yhteistyö.
Kaksi hymyilevää henkilöä keskustelee.
Julia Anttilainen
Julia Anttilainen
tutkija

Lääkäreiden ja johtajien työkyvyn tuen koulutukset vahvistavat ammattilaisten osaamista. Työterveyslaitoksen toteuttamat maksuttomat koulutukset syventävät viime vuonna julkaistua Työkyvyn tuki -koulutusta.  

Lääkäri työkykyä tukemassa -koulutus lisää ymmärrystä sote-keskusten työkyvyn tuen tiimien toiminnasta, yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa sekä omasta roolista työkyvyn tukemisessa osana palvelujärjestelmää. Koulutus kasvattaa myös osaamista työkyvyn arvioinnissa.  

– Lääkäreille tärkeä viesti on, että kaikkea ei tarvitse tehdä tai osata yksin, vaan ympärillä on tukena monialaisen ja moniammatillisen työn osaajia, joiden kanssa miettiä ratkaisuja yhdessä, projektipäällikkö Julia Anttilainen Työterveyslaitoksesta sanoo. 

 

Johtaja työkyvyn tuen mahdollistajana -koulutus puolestaan keskittyy työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluiden ja ammattilaisten johtamiseen sekä verkostotyön edellytyksiin ja mahdollisuuksiin.    

– Kaikki lähtee koulutuksessa siitä, että ymmärretään työkyvyn ja työllistymisen tuen merkitys. Työkyvyn tuen tarve voi tulla esiin missä tahansa palvelussa riippumatta siitä, mihin työikäinen asiakas hakeutuu, Anttilainen sanoo.   

Johtajien koulutuksessa keskeistä on myös oman henkilöstön työkyvystä huolehtiminen. Koulutuksesta saa välineitä henkilöstön työkyvyn johtamiseen sekä veto- ja pitovoiman vahvistamiseen.  

Ilmoittautuminen ensi syksyn koulutuksiin on parhaillaan käynnissä. Seuraavat koulutukset alkavat ensi keväänä. Koulutuksia kehitetään eteenpäin saadun palautteen perusteella. Ne soveltuvat hyvin myös perehdytysmateriaaleiksi uusille työntekijöille. 

Koulutukset tulevat avoimesti saataville Työterveyslaitoksen verkkosivuille vuonna 2024. Koulutukset toteutetaan Työkykyohjelman laajennus -hankkeessa osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.  

Ilmoittaudu koulutuksiin:  

Lääkäri työkykyä tukemassa -koulutus 

Johtaja työkyvyn tuen mahdollistajana -koulutus 

Tutustu myös:  

Työkyvyn tuki -koulutus 

Lisätiedot:  

Projektipäällikkö, tutkija Julia Anttilainen, julia.anttilainen [at] ttl.fi (julia[dot]anttilainen[at]ttl[dot]fi), p. 0304742979, Työterveyslaitos  

Erityisasiantuntija Mari Haverinen, mari.haverinen [at] ttl.fi (mari[dot]haverinen[at]ttl[dot]fi), p. 0304742064, Työterveyslaitos 

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!