Uudistettu tulosportaali tukee kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöitä mielenterveyden edistämisessä

Yhteisöllisille ratkaisuille on tarvetta, jotta sote-työpaikoilla voidaan vähentää mielenterveyden häiriöitä ja niistä aiheutuvaa työkyvyn laskua. Työterveyslaitoksen työhyvinvointikyselyihin osallistuvien organisaatioiden kannattaakin hyödyntää räätälöityä tulosportaalia, joka tarjoaa tilannekuvan työn kuormitus- ja voimavaratekijöistä sekä neuvoja kuormituksen vähentämiseksi ja voimavarojen lisäämiseksi.
-
Risto Nikunlaakso
Risto Nikunlaakso
erityisasiantuntija

Sote-työpaikoilla tarvitaan keinoja vähentää mielenterveyden häiriöitä ja niistä aiheutuvaa työkyvyn laskua. Koska pitkittynyt työstressi lisää riskiä mielenterveyden ongelmille, sote-työpaikolla pitää paitsi auttaa ylikuormittuneita työntekijöitä, myös puuttua itse työn kuormitustekijöihin.  

– Työmäärä, kiire ja työn hallitsemattomuus koskettavat koko työyhteisöä. Siksi tarvitaan myös yhteisöllisiä ratkaisuja, korostaa Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Risto Nikunlaakso.

Hän on tutkinut mielenterveysongelmien riskitekijöitä ja niihin puuttumista sote-työntekijöiden keskuudessa väitöskirjassaan, joka tarkistetaan Itä-Suomen yliopistossa myöhemmin tänä vuonna.  

Työhyvinvointikyselyjen tuloksista kohti kehittämistoimenpiteitä

Yksi yhteisöllinen ratkaisumalli pohjautuu työhyvinvointikyselyihin. Työhyvinvointikyselyjen tulosten pohjalta on mahdollista löytää sopivimmat kehittämistoimenpiteet omassa työyksikössä.  

– Olemme hankkeessamme kehittäneet Työterveyslaitoksen työhyvinvointikyselyjen tulosportaalia niin, että se tukee entistä paremmin työyhteisöjä kehittämistoimenpiteissä. Erityisenä huomion kohteena on ollut mielenterveysongelmien ennalta ehkäisy, Nikunlaakso kertoo.  

Hänen mukaansa uudistettu tulosportaali tarjoaa organisaatioille eri tavoin hyödyllistä tietoa:  

  • Ymmärrystä, miten omassa työyhteisössä voidaan ja mitkä tekijät uhkaavat mielenterveyttä.  
  • Neuvoja, miten mielenterveyttä uhkaaviin riskitekijöihin kannattaa puuttua.
  • Ohjausta keskusteluihin ja kehittämistoimiin tilanteen parantamiseksi.  
     

Työterveyslaitoksen työhyvinvointikyselyjä ovat esimerkiksi Mitä kuuluu? -työhyvinvointitutkimus, Hyvinvointialueiden työhyvinvointitutkimus sekä Kunta10. Kyselyihin osallistuvat kuntaorganisaatiot ja hyvinvointialueet saavat käyttöönsä sähköisen tulosportaalin, joka tukee työyhteisöjä ja yksittäisiä työntekijöitä työperäisten mielenterveyshäiriöiden riskitekijöiden tunnistamisessa sekä riskitekijöihin puuttumisessa.

Työyhteisöt voivat keskustella portaalin avulla työhyvinvoinnin tilanteesta sekä kirjata portaaliin kehittämistoimenpiteitä tulosten ja kehittämisneuvojen perusteella. Organisaation johto saa portaalin avulla kattavan kuvan sekä henkilöstön työhyvinvoinnista että suunnitelluista kehittämistoimenpiteistä.  

Tutustu

Lisätiedot

  • Risto Nikunlaakso, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, Risto.Nikunlaako [at] ttl.fi, +358304742505 
     

Jaa sisältö somessa!