Uusi kampanja herättää keskustelua digiajan työterveys- ja työturvallisuusvaikutuksista

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) käynnistää lokakuussa uuden Terveellinen työ -kampanjan. Kaksivuotisen Digiajan turvallinen ja terveellinen työ -viestintäkampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta digitaaliteknologioiden turvallisesta ja tuottavuutta edistävästä käytöstä työpaikoilla. Suomessa kampanja käynnistyy kaikille avoimella Miten onnistumme hybridityössä? -webinaarilla.
Eri alojen ammattilaiset pitelevät digitaalisia työvälineitä.
Kirsi Ahola
Kirsi Ahola
johtaja
Henkilökuva Taina Pääkkönen
Taina Pääkkönen
vanhempi asiantuntija

Työelämän digitalisaatio muuttaa perusteellisesti sitä, miten, missä ja milloin työskentelemme. Samalla kun etä- ja hybridityö yleistyvät, uusia digitaalisia teknologioita, kuten edistynyttä robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäviä automatisointiratkaisuja otetaan käyttöön yhä laajemmin.  

Teknologia avaa työntekijöille ja työnantajille uusia mahdollisuuksia, ja samalla se tuo mukanaan uudenlaisia haasteita, jotka kohdistuvat työturvallisuuteen ja työntekijöiden terveyteen eri aloilla.  

– Digitalisaation laajeneminen työssä vaatii uudenlaisia toimintatapoja ja uudenlaista työn johtamista. On arvioitava valintojen vaikutuksia myös pitkällä tähtäimellä, sillä lyhyen ja pitkän tähtäimen seuraukset voivat olla erilaisia, kertoo johtaja Kirsi Ahola Työterveyslaitoksesta. 

Lokakuussa käynnistyvän Digiajan turvallinen ja terveellinen työ -kampanjan avulla Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto haluaa herättää keskustelua siitä, miten digitalisaatio muuttaa työntekemisen tapoja. Kampanjan tavoitteena on edistää digitaalisten teknologioiden turvallista käyttöä ja riskinarviointia sekä jakaa hyviä käytäntöjä työpaikoille.  

Tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä työpaikoille 

Kampanjassa työelämän digitalisaatiota lähestytään viiden keskeisen teeman kautta, joita ovat etä- ja hybridityö, alustatyö, työtehtävien automaatio ja älykkäät digitaaliset järjestelmät sekä tekoälyn hyödyntäminen työn johtamisessa.  

Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, miten digitalisaatio vaikuttaa työvoiman monimuotoisuuteen ja heikossa asemassa oleviin työntekijäryhmiin.  

– Osittain uusia digitaalisia teknologioita käytetään jo nyt työelämässä tai tullaan ottamaan käyttöön pian. Osa teknologioista on vielä kaukana tulevaisuudessa. Yhdessä keskustelemalla ja kokemuksia jakamalla olemme paremmin valmistautuneita – tunnistamme, miten työterveys ja -turvallisuus hyötyvät lisääntyneestä digitaalisuudesta ja olemme valmiimpia ehkäisemään siihen liittyviä haittoja ja vaaroja, sanoo kampanjan toteutusta Suomessa koordinoiva vanhempi asiantuntija Taina Pääkkönen Työterveyslaitoksesta. 

Kaksivuotisen kampanjan aikana Työterveyslaitos tarjoaa maksuttomissa webinaareissa, kampanjasivustolla ja sosiaalisessa mediassa tutkittua tietoa teemoista sekä käytännönläheisiä vinkkejä työntekijöille, esihenkilöille, HR- ja työsuojelutoimijoille sekä työterveyshuolloille.  

Ensimmäisessä kampanjan käynnistävässä webinaarissa pureudutaan etä- ja hybridityön mahdollisuuksiin ja riskeihin sekä muun muassa siihen, tulisiko työntekemisen paikka saada valita vapaasti vai tulisiko meidän palata toimistoille.  

Tutustu 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ja Työterveyslaitos 

  • Digiajan turvallinen ja terveellinen työ -kampanja on osa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston toimintaa sekä sen vaihtuvia Terveellinen työ -kampanjoita. Suomessa kampanjaa koordinoi Työterveyslaitos.  

Lisätiedot  

  • Johtaja Kirsi Ahola, Työterveyslaitos, kirsi.ahola [at] ttl.fi (kirsi[dot]ahola[at]ttl[dot]fi), 030 4742 492 

  • Vanhempi asiantuntija Taina Pääkkönen, Työterveyslaitos, taina.paakkonen [at] ttl.fi (taina[dot]paakkonen[at]ttl[dot]fi,) 030 4742 616 

Jaa sisältö somessa!