Kaipaatko apua ajanhallintaan?

Tuntuuko siltä, että aikasi hajoaa tuhansiin palasiin, keskittyminen on vaikeaa ja fokus on kateissa?

Aika & fokus -verkkovalmennus tukee asiantuntijatyöpaikkojen ja yksittäisten asiantuntijoiden ajanhallintaa. Valmennus tarjoaa ratkaisuja ajankäytön ongelmiin ja auttaa ymmärtämään työn aikarakenteita.

Verkkokoulutus lisää koko työyhteisön ymmärrystä ajankäyttöön liittyvistä kysymyksistä. Se ohjaa esimiehiä tukemaan alaisiaan ajankäytön ongelmissa ja tarjoaa asiantuntijoille ratkaisuja ajanhallinnan haasteisiin.

Koulutus koostuu viidestä moduulista. Jokaisessa moduulissa on omat osionsa asiantuntijoille ja esimiehille/HR-henkilöstölle. Lisäksi jokaisessa moduulissa on työyhteisön kehittämisen osio, jossa käsitellään moduulin teemoja oman yksikön näkökulmasta.

Verkkomoduulit ovat:

  • Aika ja aikahaasteet työssä
  • Priorisointi
  • Työn näkyväksi tekeminen
  • Keskeytysten hallinta
  • Mentaaliajanhallinta

Verkko-opiskelu on itsenäistä ja joustavaa

Verkko-opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja joustavasti opiskelijan itse määrittelemään aikaan. Yhden moduulin oppimateriaaliin tutustuminen kestää noin tunnin. Tämän jälkeen moduulissa opittua sovelletaan omaan työhön.  Moduulit ovat suoritettavissa yhdessä sovittavan ajan, esim. 6 kk.

Katso esitteestämme tarkemmat moduulikohtaiset kuvaukset ja verkko-opiskelun tekniset vaatimukset.

Kenelle valmennuksemme soveltuu?

Aika & fokus verkkovalmennus on suunnattu asiantuntijatyöpaikoille, asiantuntijatyötä tekeville ja heidän esimiehilleen sekä HR-henkilöstölle. Koulutukseen voi osallistua koko työyhteisö, tai sen voi suorittaa yksittäiset asiantuntijat, esimiehet ja HR-henkilöstö.

Tietoa, työkaluja ja omaan työhön sovellettavia tehtäviä

 Aika & fokus -ajanhallinnan verkkovalmennuksessa:

  • Asiantuntijatyötä tekevä oppii paikantamaan omia ja työpaikalle tyypillisiä aikahaasteita ja arvioimaan ajankäyttöään realistisesti. Esimies oppii tunnistamaan yksikölle tyypillisiä aikahaasteita ja arvioimaan niiden vaikutuksia yksikön toimintaan. Valmennuksen suorittava työyhteisö tunnistaa ja etsii yhdessä ratkaisuja oman työpaikan ajankäytön ongelmiin.
  • Opitaan keinoja tunnistaa työn ydintehtävät, sekä organisaatio- että yksilötasolla. Esimiehet oppivat tukemaan alaisiaan priorisoinnissa.
  • Harjoitellaan keinoja vaiheistaa työtä ja tehdä se näkyväksi. Opitaan hallitsemaan sekä ulkoisia että sisäisiä keskeytyksiä.

Haluatko valmennuksen koko työyhteisölle? Pyydä tarjous!

Koko työyhteisölle suunnatun koulutuksen hinta määräytyy työpaikan koon mukaan. Ota yhteyttä oheisella yhteydenottolomakkeella ja pyydä tarjous!

Etsitkö koulutusta itsellesi tai yksittäiselle työyhteisön jäsenelle löytämään ratkaisuja ajanhallinnan ongelmiin?

Ilmoittaudu koulutukseen koulutuskalenterissa ja koulutuksen voit aloittaa melkein heti.