TAITE-kuvituskuva
Toteutustapa
Etäkoulutus

Taite-ohjaajakoulutus

Kouluttaudu Taite-valmennuksen ohjaajaksi!

Taite-valmennus (JOBS©) on työttömille suunnattu, tutkitusti vaikuttava vertaisryhmämenetelmä, jolla vahvistetaan työnhakutaitoja, tuetaan mielen hyvinvointia ja parannetaan mahdollisuuksia työllistyä. Työterveyslaitos kouluttaa ohjaajia Taite-valmennuksen osaajiksi ja toteuttajiksi osana Työkykyohjelman laajennuksen (RRP) kansallisen kehittämisen toimintaa vuosina 2023–2024. Työkykyohjelman laajennus on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Yksittäiset osallistujat
Aihe
Terveys ja työkyky
Mieli ja työ
Ajankohta
13.05. – 20.09.2024
Kesto
27 tuntia (1op). Koulutuksesta saa todistuksen.
Paikkakunta
Muu paikka
Ilmoittautumisaika
19.09.2023 – 29.04.2024
Koulutustapa
Maksuton tilaisuus
Hinta
0
EUR
+ alv
0%

Tavoite ja hyödyt

Taite-ohjaajakoulutus on suunnattu kaikille työttömien työllistymistä tai työkykyä tukeville ammattilaisille, jotka toimivat asiakasrajapinnassa ja ovat kiinnostuneita valmennusryhmien vetämisestä ohjaajaparin kanssa. Ohjaajakoulutus antaa sinulle hyvät valmiudet toteuttaa Taite-valmennuksia omalla alueellasi.

Ohjaajaksi kouluttautuminen antaa sinulle valmiudet toteuttaa Taite-valmennuksia yhdessä ohjaajaparin kanssa. Koulutuksessa saat omakohtaisen kokemuksen valmennuksessa käytettävistä menetelmistä ja harjoitteista osallistujan roolissa. Lisäksi saat hyvät valmiudet ohjata vertaisryhmän yhdessäoppimista. Pääset myös suunnittelemaan ja toteuttamaan yhden Taite-valmennusryhmän ohjausharjoitteluna.

Ohjaajaksi kouluttautuminen kannattaa silloin, kun haluat kehittää ammatillista osaamistasi ja hyödyntää tutkittuun tietoon pohjautuvaa Taite-valmennusta osana työtäsi asiakkaiden työllistymisen tukemisessa. Ohjaajakoulutuksessa voit myös laajentaa ammatillista verkostoasi ja keskustella muiden ohjaajien kanssa työllistymisen edistämisen teemoista. Lisäksi saat Taite-valmennuksesta hyödyllisen väylän edistää alueellista yhteistyötä työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä.

Ohjaajakoulutus soveltuu kaikille sosiaali- terveys- ja työllisyyspalveluissa toimiville ammattilaisille, jotka toimivat tiiviisti asiakkaiden kanssa työllistymisen edistämiseksi.

Taite-ohjaajakoulutukseen osallistutaan yhdessä oman tulevan ohjaajaparin kanssa. Suosittelemme ohjaajaparin muodostamista poikkihallinnollisesti (hyvinvointialue + työllisyyspalvelut). Ohjaajapari voi olla esim. työkykykoordinaattori ja työhönvalmentaja, mutta ammattilaisten kombinaatioita voi olla paljon muitakin.

Sisältö

Koulutuksen aikataulu

1. Itseopiskelu verkossa (noin 2 tuntia), 29.4.-13.5.2024

2. Ryhmäopiskelu verkossa (4 x 4,5 tuntia)
päivittäin ma-to 13.-16.5.2024 klo 9.00-13.30

3. Ryhmäopiskelupäiviin liittyy myös arviointia ja lisätehtäviä
(noin 1 tuntia/päivä)

4. Taite-valmennusryhmän toteuttamien yhdessä ohjaajaparin kanssa
(noin 25 tuntia)

5. Väli- ja arviointitehtävät Taite-valmennusryhmän toteuttamisen jälkeen
(2 tuntia)

6. Ryhmäopiskelu verkossa (1 x 4,5 tuntia), 20.9.2024 klo 9.00–13.30

Taite-ohjaajakoulutukseen on hyvä varata 5 + 5 työpäivää.
Emme siis suosittele muita vaativia työtehtäviä näille päiville!

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali- terveys- ja työllisyyspalveluissa työskentelevät, asiakasrajapinnassa toimivat ja ryhmien ohjaamisesta kiinnostuneet ammattilaiset. He voivat toimia joko julkisella, yksityisellä ja
3. sektorilla tai Työkykyohjelman laajennuksen valtionavustushankkeissa.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää:

Koulutuksen onnistumisen kannalta on olennaista, että osallistujalla on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaikkiin ohjaajakoulutuksen vaiheisiin verkon välityksellä. Ryhmäopiskelu vaatii osallistujilta aktiivista osallistumista. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, vakaan nettiyhteyden, videovälitteiseen kokoukseen sopivat video- ja äänilaitteet sekä häiriöttömän tilan, josta käsin voit osallistua luottamuksellisiin keskusteluihin. Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö, pyydämme jokaista osallistumaan omalla tietokoneella/tabletilla (eri huoneissa), sillä osallistujia jaetaan työpajassa pienryhmiin.

Taite-ohjaajakoulutukseen on hyvä varata 5 + 5 työpäivää. Emme siis suosittele muita vaativia työtehtäviä koulutus- tai ohjauspäiville!

Kyseessä on ohjaajakoulutus, joten on myös tärkeää, että osallistujalla on mahdollisuus toteuttaa työttömille suunnattu Taite-valmennusryhmä omalla alueellaan tai organisaatiossaan. Valmennusryhmä toteutetaan sen ohjaajaparin kanssa, jonka kanssa koulutukseen osallistutaan. Taite-valmennusryhmän toteuttaminen vaatii ryhmälle sopivat valmennustilat
(5 x 4 tuntia), erilaisia tarvikkeita (mm. fläppitaulu) ja pienet tarjoilut.

Kysy meiltä lisää

Miia Wikström

Miia Wikström

tutkija
Sähköpostiosoite
miia.wikstrom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2164
Johanna Vattuaho

Johanna Vattuaho

Käytännön järjestelyt ja verkkoalustan tuki

Sähköpostiosoite
johanna.vattuaho [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2749