Kuvituskuva
Toteutustapa
Etäkoulutus

Työuran uurtaja –ohjaajakoulutus (Tuura)

Kouluttaudu tutkitusti vaikuttavan Työuran uurtaja® (Tuura) -ryhmävalmennuksen ohjaajaksi!

Tuura-valmennus parantaa ennakoivasti osallistujien työhyvinvointia, työkykyä sekä työuran hallintaa. Lisäksi valmennus vähentää osallistujien pitkiä sairauspoissaoloja vaikuttavuustutkimustemme mukaan.

Tuura-valmennus soveltuu työpaikoille, joissa halutaan panostaa työkyvyn ylläpitämiseen työntekijälähtöisesti ja ennakoivasti. Ohjaajakoulutus antaa sinulle valmiudet toteuttaa valmennuksia.

Tilaisuus toteutetaan osana Mielenterveyden työkalupakki -hanketta, joka sisältyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

Yksittäiset osallistujat

Koulutus on maksuton

Aihe
Terveys ja työkyky
Mieli ja työ
Ajankohta
22.08. – 20.11.2024
Kesto
14,5 tuntia. Koulutuksesta saa todistuksen.
Paikkakunta
Muu paikka
Ilmoittautumisaika
31.01. – 08.08.2024
Koulutustapa
Maksuton tilaisuus
Hinta
0
EUR
+ alv
0%

Tavoite ja hyödyt

Ohjaajaksi kouluttautuminen antaa valmiudet toteuttaa Tuura-valmennuksia omalla työpaikalla ohjaajaparin kanssa.

Ohjaajakoulutuksessa saat omakohtaisen kokemuksen Tuura-valmennuksen menetelmistä osallistujan näkökulmasta ja saat valmiudet ohjata vertaisryhmän oppimista. Opit toteuttamaan Tuura-valmennusta käytännössä ja tarkastelet samalla omaa työhyvinvointiasi ja työuraasi.

Ohjaajaksi kouluttautuminen kannattaa erityisesti silloin, kun työpaikalla on tunnistettu tarve tukea henkilöstöä erilaisissa työhön ja uraan liittyvissä muutoksissa. Valmennusmenetelmää voi hyödyntää myös kaikille tarjottavana uravalmennuksena tai osana varhaisen välittämisen suunnitelmaa.

Ohjaajakoulutus soveltuu HR:n, työsuojelun, työhyvinvoinnin tai työterveyden ammattilaisille ja ohjaustyöstä kiinnostuneille. Tuura-valmennusryhmiä ohjataan ohjaajaparina. Osallistu ohjaajakoulutukseen oman tulevan ohjaajaparisi kanssa!

Sisältö

Ohjaajakoulutuksessa käydään soveltaen läpi Tuura-valmennuksen runkoa, jotta osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen valmennuksesta. Lisäksi jokaisessa tapaamisessa on ohjauksellinen teemaosuus. Koulutuksen aikana osallistujat toteuttavat Tuura-valmennusta omalla tai asiakastyöpaikallaan ja kirjoittavat kokemuksestaan oppimispäiväkirjan.

Koulutuksen aikataulu

1. tapaaminen 22.8. klo 12-15
· Aloitus: käytännön asiat ja tutustuminen
· Työelämätavoitteet
· Tutkittua tietoa Tuurasta ja valmennusmenetelmään perehtyminen
· Henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen
· Vahvuudet ohjaajana
· Yhteenveto

2. tapaaminen 26.8. klo 9-12
· Aloitus: työelämäodotukset
· Omassa työssä kehittyminen
· Ryhmänohjauksen periaatteet ja ohjaajan rooli Tuurassa
· Muutosten hallinta työssä ja työuralla
· Yhteenveto

3. tapaaminen 29.8. klo 12-15
· Aloitus: orientaatio tapaamisen teemaan
· Henkilökohtaiset verkostot ja sosiaalinen tuki
· Verkostojen laajentaminen
· Työmäärän hallinta
· Tuuran toteutus käytännössä: vinkkejä verkko- ja lähitoteutukseen
· Yhteenveto

4. tapaaminen 3.9. klo 9-12
· Aloitus: työhyvinvointi ja stressinhallinta
· Oman toimintasuunnitelman tekeminen
· Haasteelliset ohjaustilanteet ja niiden ratkaisut
· Välitehtävän ohjeistus
· Yhteenveto

Välitehtävä: Tuura-ohjausharjoittelu omassa organisaatiossa + oppimispäiväkirja
· Joko kokonaisen Tuura-valmennuksen tai erikseen koulutuksessa osoitetun yksittäisen Tuura-harjoituksen ohjaaminen omassa tai asiakasorganisaatiossa
· 2-3 sivun mittainen oppimispäiväkirja ohjausharjoittelusta

5. tapaaminen 21.11. klo 12.30-15.00
· Aloitus: katsaus ohjausharjoitteluihin
· Ohjausharjoittelukokemusten käsittely:
- Onnistumiset
- Haasteet ja ratkaisut
- Tuuran ryhmänohjauksen periaatteiden toteutuminen
· Yhteenveto

Koulutukseen osallistuminen edellyttää:

1. Koulutuksen onnistumisen kannalta on olennaista, että osallistujalla on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti kaikkiin tapaamisiin verkon välityksellä. Tapaamiset vaativat osallistujilta aktiivista osallistumista. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, vakaan nettiyhteyden, videovälitteiseen kokoukseen sopivat video- ja äänilaitteet sekä häiriöttömän tilan, josta käsin voit osallistua luottamuksellisiin keskusteluihin. Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö, pyydämme jokaista osallistumaan omalla tietokoneella/tabletilla (eri huoneissa), sillä osallistujia jaetaan työpajassa pienryhmiin.

2. Kyseessä on ohjaajakoulutus, joten on tärkeää, että osallistujalla on mahdollisuus ohjata valmennusryhmiä omassa organisaatiossaan. Valmennukset ohjataan parin kanssa, joka voi olla työterveyshuollosta tai omasta organisaatiosta. Suosittelemme ensisijaisesti osallistumaan oman parin kanssa. Toissijaisesti ohjaajakoulutukseen osallistuva voi perehdyttää itse oman parinsa ohjaajan käsikirjan avulla.

Kohderyhmä

HR, työsuojelu, työhyvinvoinnin tai työterveyden ammattilaiset ja ohjaustyöstä kiinnostuneet.

Kysy meiltä lisää

Telma Rivinoja

Telma Rivinoja

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
telma.rivinoja [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2070
Maarit Kamppuri

Maarit Kamppuri

Käytännön järjestelyt

Sähköpostiosoite
maarit.kamppuri [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2671