Työn imua työtä tuunaamalla

Työn tuunaamisella työntekijä saa työhönsä lisää motivaatiota ja kokee työn imua

Työn kehittäminen ei ole vain työnantajan vastuulla vaan työntekijä vaikuttaa siihen aktiivisesti muokkaamalla eli tuunaamalla omaa työtään. Tutkimukset osoittavat, että kun työntekijä itse aktiivisesti kehittää omaa työtänsä, hänen motivaationsa kasvaa ja sitä kautta suorituksetkin paranevat. Kun työntekijä tuntee työn imua työssään, se näkyy koko työyhteisön sekä yrityksen menestyksenä asiakkaille sekä muille työntekijöille.

Työn tuunaamisen hyödyt työntekijälle

 • taidot ja vahvuudet tulevat entistä useammin käyttöön työssä
 • voi olla luova, innovoida ja kehittää työkäytäntöjä
 • toimia joustavammin ja tehdä työtä fiksummin
 • motivaatio työhön kasvaa, työntekijä kokee työnsä olevan mielekästä ja palkitsevaa

Työn tuunaamisen hyödyt työnantajalle

 • työntekijöiden työn imu vahvistuu ja työsuoritukset paranevat
 • työntekijöillä on paremmat valmiudet toimia työn muutostilanteissa
 • työntekijöiden vastuunotto, oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus vahvistuvat
 • työntekijöiden työhyvinvointi paranee

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen on tutkinut työn tuunaamisen vaikutusta työhön ja sitä kautta työntekijälle kehittyvää työn imua. Hän ollut myös mukana kehittämissä Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennusta:
”Uskon vahvasti, että hyvän tekeminen lisää hyvää ja uusiin haasteisiin kannattaa heittäytyä aina, kun rahkeet antavat myöten.”

Työn imua tuunaamalla -verkkovalmennus on kehitetty yhdessä Työterveyslaitoksella tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Työn imua tuunaamalla -verkkovalmennus kokonaisuus

Oppimispolku edistää osallistujan työhyvinvointia ja työn imua.

Verkkovalmennuksessa yhdistyvät:

 • monipuoliset sisällöt (videoita, tehtäviä, testejä)
 • omaan työhön kytkeytyvät oppimistehtävät
 • omat tuunaamiskokeilut ja niiden arviointi
 • oppimisympäristön helppokäyttöisyys (mobiilisti sekä tietokoneella)

Verkko-opiskelu on joustavaa ja sen voi suorittaa itselle sopivana ajankohtana

Osallistujan tai asiakasyrityksen kanssa sovitaan yhdessä, millaisella rytmityksellä uudet moduulit aukeavat opiskeltaviksi. Uusi moduuli voidaan julkaista esimerkiksi kahden viikon välein. Aikaisemmin julkaistut ja suoritetut moduulit ovat koko valmennuksen ajan käytettävissä, joten niihin voi palata myös myöhemmin.

Katso esitteestämme  lisätietoa valmennuksesta.

Kenelle valmennus  soveltuu?

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omaa työtänsä ja löytää uutta työn imua sekä innostusta. Valmennukseen voi osallistua koko työyhteisö yhdessä tai sen suorittaa itsenäisenä osallistujana.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi. Pyydä tarjous työyhteisöllesi Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksesta ja saat tietoa miten verkkovalmennus sopii parhaiten työpaikallesi.

Voit lähettää kysymyksesi helposti oheisella yhteydenottolomakkeella tai olla suoraan yhteydessä asiantuntijaan.