Skip to content

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus

Kun työntekijä itse kehittää työtään, työmotivaatio ja suoritukset paranevat. Verkkovalmennuksessa opit työn tuunaamisen menetelmiä, jotka lisäävät työn imua.

Opettele tuunaamaan työtäsi ja kasvata motivaatiota sekä hyvinvointia

Tutkimukset osoittavat, että kun työntekijä itse aktiivisesti omista tarpeistaan käsin kehittää omaa työtään, hänen hyvinvointinsa ja motivaationsa kasvavat. Sitä kautta suorituksetkin paranevat. Kun työntekijä tuntee työn imua työssään, se näkyy koko työyhteisön ja organisaation menestyksenä asiakkaille sekä muille työntekijöille.

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus on kehitetty yhdessä Työterveyslaitoksella tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen on tutkinut työn tuunaamisen vaikutusta työhön ja sitä kautta työntekijälle kehittyvää työn imua. Hän ollut myös mukana kehittämässä Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennusta: “Uskon vahvasti, että hyvän tekeminen lisää hyvää ja uusiin haasteisiin kannattaa heittäytyä aina, kun rahkeet antavat myöten.”

 

KENELLE VERKKOVALMENNUS SOPII?

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus sopii Sinulle, joka haluat muokata omaa työtäsi vastaamaan entistä paremmin omia tarpeita ja vahvuuksia. Samalla voit löytää uutta työn imua ja innostusta. Tämä valmennus on kehitetty tukemaan hyvinvointiasi ja työsi kehittymistä. Tervetuloa mukaan – voit osallistua yksin tai yhdessä tiimisi tai koko työyhteisösi kanssa.

Verkkokoulutuksemme perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat käytännönläheisiä, tuoden oppeja tutkimuksesta työelämään.

VERKKOKOULUTUKSEN HYÖDYT

TYÖ KEHITTYY

Taidot ja vahvuudet tulevat entistä laaja-alaisemmin käyttöön.

TYÖTEHO PARANEE

Työn imu vahvistuu ja työsuoritukset paranevat.

TOIMINTAKYKY MUUTOSTILANTEISSA SÄILYY

Valmiudet toimia työn muutostilanteissa paranevat.

MOTIVAATIO KASVAA

Työn mielekkyyden ja palkitsevuuden lisääntyminen parantaa motivaatiota.

PYYDÄ TARJOUS TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

RYHMÄT JA RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

vähintään 10 henkilöä/ryhmä
opiskelu itsenäisesti tai valmentajan tuella

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

itsenäinen opiskelu
195 €/henkilö + alv 24 %

Verkkovalmennuksen sisältö

Valmennus koostuu seitsemästä moduulista:

 1. Aloitus ja Työn imu -testi
 2. Tuunaajaksi –  mitä on työn imu ja työn tuunaaminen?
 3. Voimavarat – työn voimavarojen lisääminen
 4. Kuormitus – työn kuormituksen rajaaminen
 5. Mahdollisuudet – työn uudet mahdollisuudet ja sisällöt
 6. Esihenkilö työn tuunaamisen tukena
 7. Näin tuunaan jatkossakin – mitä opin ja miten jatkan?

Verkkovalmennuksen tavoitteena on auttaa sinua  ymmärtämään, mitä työn tuunaaminen on ja miten työtäsi tuunaamalla voit lisätä työn imua.  Verkkovalmennuksen aikana kokeilet käytännönläheisesti erilaisia vaihtoehtoja tuunata työtäsi tavoitteesi mukaisesti. Valmennuksen lopuksi voit arvioida, millaiset työn tuunaamisen tavat soveltuvat parhaiten omaan työhösi ja työyhteisöösi.

Opiskele omassa tahdissa

Varaa itsellesi aikaa opiskeluun, noin yksi tunti/ osio.

Tutustu, harjoittele ja vie käytäntöön. Käytössäsi on monipuolisesti tehtäviä, videoita ja käytännön työkaluja.

Kokeile työn tuunaamisen erilaisia vaihtoehtoja. Poimi itsellesi sopivimmat ja sovella oppimaasi arjen työssä.

Tallenna valmennuksen lisämateriaalit myöhemmin hyödynnettäviksi.

Opettele tuunaamaan työtäsi ja kasvata motivaatiota sekä hyvinvointia

Tutkimukset osoittavat, että kun työntekijä itse aktiivisesti omista tarpeistaan käsin kehittää omaa työtään, hänen hyvinvointinsa ja motivaationsa kasvavat. Sitä kautta suorituksetkin paranevat. Kun työntekijä tuntee työn imua työssään, se näkyy koko työyhteisön ja organisaation menestyksenä asiakkaille sekä muille työntekijöille.

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus on kehitetty yhdessä Työterveyslaitoksella tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen on tutkinut työn tuunaamisen vaikutusta työhön ja sitä kautta työntekijälle kehittyvää työn imua. Hän ollut myös mukana kehittämässä Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennusta: “Uskon vahvasti, että hyvän tekeminen lisää hyvää ja uusiin haasteisiin kannattaa heittäytyä aina, kun rahkeet antavat myöten.”

 

KENELLE VERKKOVALMENNUS SOPII?

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus sopii Sinulle, joka haluat muokata omaa työtäsi vastaamaan entistä paremmin omia tarpeita ja vahvuuksia. Samalla voit löytää uutta työn imua ja innostusta. Tämä valmennus on kehitetty tukemaan hyvinvointiasi ja työsi kehittymistä. Tervetuloa mukaan – voit osallistua yksin tai yhdessä tiimisi tai koko työyhteisösi kanssa.

Verkkokoulutuksemme perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat käytännönläheisiä, tuoden oppeja tutkimuksesta työelämään.

VERKKOKOULUTUKSEN HYÖDYT

TYÖ KEHITTYY

Taidot ja vahvuudet tulevat entistä laaja-alaisemmin käyttöön.

TYÖTEHO PARANEE

Työn imu vahvistuu ja työsuoritukset paranevat.

TOIMINTAKYKY MUUTOSTILANTEISSA SÄILYY

Valmiudet toimia työn muutostilanteissa paranevat.

MOTIVAATIO KASVAA

Työn mielekkyyden ja palkitsevuuden lisääntyminen parantaa motivaatiota.

PYYDÄ TARJOUS TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

RYHMÄT JA RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

vähintään 10 henkilöä/ryhmä
opiskelu itsenäisesti tai valmentajan tuella

YKSITTÄISET OSALLISTUJAT

itsenäinen opiskelu
195 €/henkilö + alv 24 %

Verkkovalmennuksen sisältö

Valmennus koostuu seitsemästä moduulista:

 1. Aloitus ja Työn imu -testi
 2. Tuunaajaksi –  mitä on työn imu ja työn tuunaaminen?
 3. Voimavarat – työn voimavarojen lisääminen
 4. Kuormitus – työn kuormituksen rajaaminen
 5. Mahdollisuudet – työn uudet mahdollisuudet ja sisällöt
 6. Esihenkilö työn tuunaamisen tukena
 7. Näin tuunaan jatkossakin – mitä opin ja miten jatkan?

Verkkovalmennuksen tavoitteena on auttaa sinua  ymmärtämään, mitä työn tuunaaminen on ja miten työtäsi tuunaamalla voit lisätä työn imua.  Verkkovalmennuksen aikana kokeilet käytännönläheisesti erilaisia vaihtoehtoja tuunata työtäsi tavoitteesi mukaisesti. Valmennuksen lopuksi voit arvioida, millaiset työn tuunaamisen tavat soveltuvat parhaiten omaan työhösi ja työyhteisöösi.

Opiskele omassa tahdissa

Varaa itsellesi aikaa opiskeluun, noin yksi tunti/ osio.

Tutustu, harjoittele ja vie käytäntöön. Käytössäsi on monipuolisesti tehtäviä, videoita ja käytännön työkaluja.

Kokeile työn tuunaamisen erilaisia vaihtoehtoja. Poimi itsellesi sopivimmat ja sovella oppimaasi arjen työssä.

Tallenna valmennuksen lisämateriaalit myöhemmin hyödynnettäviksi.