Skip to content

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus

Kun työntekijä itse kehittää työtään, työmotivaatio ja suoritukset paranevat. Verkkokoulutuksessa opitaan työn tuunaamisen menetelmiä, jotka lisäävät työn imua.

Opettele tuunaamaan työtäsi ja kasvata motivaatiota sekä hyvinvointia

Tutkimukset osoittavat, että kun työntekijä itse aktiivisesti omista tarpeistaan käsin kehittää omaa työtään, hänen hyvinvointinsa ja motivaationsa kasvavat. Sitä kautta suorituksetkin paranevat. Kun työntekijä tuntee työn imua työssään, se näkyy koko työyhteisön ja organisaation menestyksenä asiakkaille sekä muille työntekijöille.

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus on kehitetty yhdessä Työterveyslaitoksella tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen on tutkinut työn tuunaamisen vaikutusta työhön ja sitä kautta työntekijälle kehittyvää työn imua. Hän ollut myös mukana kehittämässä Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennusta: “Uskon vahvasti, että hyvän tekeminen lisää hyvää ja uusiin haasteisiin kannattaa heittäytyä aina, kun rahkeet antavat myöten.”

KENELLE VERKKOKOULUTUS SOPII?

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennus sopii kaikille, jotka haluavat muokata omaa työtään niin, että se vastaa entistä paremmin omia tarpeita ja vahvuuksia. Samalla voi löytää uutta työn imua ja innostusta. Verkkovalmennukseen voi osallistua koko työyhteisö tai itsenäinen osallistuja.

Verkkokoulutuksemme perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat käytännön läheisiä, tuoden oppeja tutkimuksesta työelämään.

VERKKOKOULUTUKSEN HYÖDYT

TYÖ KEHITTYY

Taidot ja vahvuudet tulevat entistä laaja-alaisemmin käyttöön.

TYÖTEHO PARANEE

Työn imu vahvistuu ja työsuoritukset paranevat.

TOIMINTAKYKY MUUTOSTILANTEISSA SÄILYY

Valmiudet toimia työn muutostilanteissa paranevat.

MOTIVAATIO KASVAA

Työn mielekkyyden ja palkitsevuuden lisääntyminen parantaa motivaatiota.

PYYDÄ TARJOUS TAI ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

RYHMÄT JA RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

hinnoittelu osallistujamäärän ja/tai työmäärän mukaan

1-2 OSALLISTUJAA

179 €/osallistuja
(+ alv 24 %)

Verkkovalmennuksen sisältö

Valmennus koostuu seitsemästä moduulista:

  • Aloitus
  • Tuunaajaksi
  • Voimavarat
  • Kuormitus
  • Mahdollisuudet
  • Esimies
  • Näin tuunaan

Ennen opiskelun alkua sovitaan yhdessä, millaisella rytmityksellä uudet moduulit aukeavat opiskeltaviksi. Uusi moduuli voidaan julkaista esimerkiksi kahden viikon välein. Jo suoritetut moduulit ovat koko valmennuksen ajan käytettävissä, joten niihin voi palata myös myöhemmin.

Verkkovalmennuksen tavoitteena on ymmärtää, mitä työn tuunaamisen on ja miten työtä tuunaamalla voi lisätä työn imua. Valmennus sisältää runsaasti monipuolisia yksilö- ja yhteisötehtäviä, joten pääset valmennuksen aikana käytännönläheisesti kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja tuunata työtäsi. Tukena ja oppaana sinulla on osaava verkkovalmentajamme. (Valmennus sisältää myös aloitus-ja lopetuswebinaarin).

Opiskele omassa tahdissa

Varaa noin yksi tunti yhden osion opiskeluun.

Käy läpi osion aineistot. Käytössäsi on videoita, harjoituksia ja kertaamista tukevia kyselyjä.

Tallenna osion lisämateriaalit myöhemmin hyödynnettäviksi.

Sovella opittua noin viikon ajan omaan työhön.