Verkkokoulutuksessa saat työkaluja työpaikkakiusaamisen vähentämiseksi työpaikalla

Työpaikkakiusaaminen vaikuttaa koko työyhteisöön ja siihen tulee puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Työyhteisössä kiusaamiselle tulee nollatoleranssi, jotta jokainen työntekijä tuntee olonsa turvalliseksi. Epäasiallista kohtelua kokeva työntekijä tarvitsee tukea esimieheltä ja johdolta. Kiusaaminen aiheuttaa stressiä työntekijälle ja voi johtaa sairauspoissaoloihin. Jokaisen työntekijän työpanos työyhteisössä on tärkeää ja huono ilmapiiri työyhteisössä vähentää tuottavuutta.

Verkkokoulutuksessa on monipuoliset sisällöt ja tavat oppia – asiantuntija- ja näyteltyjä videoita, podcasteja, työvälineitä ja tehtäviä, jotka edistävät asioiden kokeilemista ja oppimista käytännön tilanteisiin, ja tekevät oppimisesta mukavaa.

Verkkovalmennuksen hyödyt esimiehille

 • saat ymmärrystä tunnistaa epäasiallinen kohtelu, häirintä ja kiusaaminen
 • työkaluja ottaa puheeksi ja selvittää epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen tilanteita
 • harjoituksia, miten kehittää askeleittain vastuullista työkäyttäytymistä ja positiivista työkulttuuria omassa työyhteisössä
 • välineitä vähentää epäasiallista kohtelua ja tukea työntekijää kiusaamistilanteissa.

Verkkovalmennuksen hyödyt työnantajalle

 • Tehokas tapa nostaa esimiesten taitoja ja rohkeutta vaikuttaa epäasialliseen kohteluun ja kiusaamiseen.
 • Esimiesten osaaminen rakentaa askeleittain vastuullista työkäyttäytymistä ja myönteistä työkulttuuria kasvaa.
 • Riski epäasiallisen kohteluun ja työpaikkakiusaamiseen vähenee.
 • Työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen paranevat isäten tuottavuuutta.

Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi –verkkovalmennus on syntynyt Sopuisa-kehittämishankkeen jatkona Työsuojelurahaston tukemana vähentämään työpaikkakiusaamista suomalaisilla työpaikoilla. Koulutuksen taustalla on Työterveyslaitoksen tutkimukset, pitkäaikaiset ja laaja-alaiset kartoitukset, organisaatioiden kanssa kehittämishankkeissa rakennetut käytännönläheiset toimintamallit sekä Työterveyslaitoksen konsultointikokemus kiusaamistilanteista.

Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi -verkkovalmennus kokonaisuus

Verkkovalmennus antaa valmiuksia esimiehille ja johdolle estää ja vähentää työpaikkakiusaamista, epäasiallista kohtelua sekä häirintää työyhteisössä

 • monipuoliset sisällöt (videoita, podcasteja, tehtäviä, testejä)
 • esimiestyöhön kytkeytyvät oppimistehtävät
 • työvälineitä selvittää kiusaamistilanteita
 • oppimisympäristön helppokäyttöisyys (mobiilisti sekä tietokoneella)

Työpaikkakiusaaminen nollatoleranssi -verkkovalmennus voidaan räätälöidä myös jokaisen työpaikan omien tarpeiden mukaan. Verkkovalmennus on mahdollista sijoittaa osaksi työpaikan omaa verkkoympäristöä.

Verkko-opiskelu on joustavaa ja sen voi suorittaa itselle sopivana ajankohtana

Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi -verkkovalmennuksessa yhden moduulin oppimateriaaliin opiskeluun kuluu aikaa noin tunnin. Osallistujan tai asiakasyrityksen kanssa sovitaan yhdessä, millaisella rytmityksellä uudet moduulit aukeavat opiskeltaviksi. Uusi moduuli voidaan julkaista esimerkiksi kahden viikon välein. Aikaisemmin julkaistut ja suoritetut moduulit ovat koko valmennuksen ajan käytettävissä, joten niihin voi palata myös myöhemmin.

Kenelle valmennuksemme soveltuu?

Työpaikkakiusaaminen nollatoleranssi -verkkovalmennus sopii esimiehille ja johdolle, jotka haluavat vähentää työpaikkakiusaamista työpaikalla. Koulutus antaa myös erinomaisia työkaluja kehittää osaamista tunnistaa kiusaamiset ennakkoon ja kehittää työyhteisöä ilmapiiriä sellaiseksi, jossa jokaisen on turvallista tehdä työtä. Valmennus sopii organisaation koko esimiesryhmälle tai sen voi suorittaa itsenäisenä osallistujana.

Lisäelementteinä verkkovalmennukseen vahvistamaan oppimista voidaan yhdistää esimerkiksi aloituswebinaari, ryhmän yhteinen työpaja tai sparrausta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi. Pyydä tarjous työyhteisöllesi Työpaikkakiusaaminen nollatoleranssi -verkkovalmennuksesta ja saat tietoa, miten verkkovalmennus sopii parhaiten työpaikallesi.

Voit lähettää kysymyksesi helposti oheisella yhteydenottolomakkeella.