Onnistuneesti työuralle -hankkeen tiedote esihenkilöille

Tämä tiedote on suunnattu esihenkilöille ja se sisältää tietoa tutkimuksesta ja siihen
osallistumisesta.

Tiedote tutkimukseen osallistuvalle esihenkilölle

Työpaikkasi osallistuu Työterveyslaitoksen toteuttamaan Onnistuneesti työuralle - tutkimushankkeeseen. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistuvat yritykset. Hanke alkoi elokuussa 2020 ja päättyy maaliskuussa 2023. Työterveyslaitos toteuttaa hankkeen aikana esihenkilöiden koulutusta ja työntekijöiden valmennusta työpaikallasi. Tämä tiedote on suunnattu esihenkilöille, joita kutsutaan hankkeessa järjestettävään henkilöstökoulutukseen. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat nuoria, alle 30- vuotiaita työntekijöitä ohjaavat esihenkilöt. Tätä tiedotetta jaetaan kohderyhmään kuuluville esihenkilöille niillä työpaikoilla, joissa toteutetaan Onnistuneesti työuralle tutkimusta. Tiedote sisältää tietoa koulutuksiin liittyvästä tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta.

Työpaikkojen työntekijöille on laadittu oma tiedote:

Onnistuneesti työuralle -hankkeen tiedote työntekijöille

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksessa kerättiin aiemmin tietoa nuorten työntekijöiden työhyvinvoinnista sekä esihenkilötyötä koskevista kokemuksista. Kerätyn tiedon pohjalta on kehitetty esihenkilöiden koulutus, jolla pyritään tukemaan esihenkilöiden työtä. Tutkimuksessa arvioidaan koulutuksen vaikutuksia. Lisäksi nuorille työntekijöille on kehitetty oma ryhmävalmennus, jonka vaikutuksia arvioidaan hankkeen aikana. Työterveyslaitos toteuttaa esihenkilöiden koulutuksen ja työntekijöiden valmennuksen. Uusien menetelmien vaikutusten arviointiin osallistuu yhteensä n. 400 työntekijää ja esihenkilöitä neljältä eri työpaikalta Suomessa.

Tutkimuksen hyödyt

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt saavat tietoa ja tukea työhyvinvoinnin edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa kehitettävistä menetelmistä hyötyvät myöhemmin myös muut suomalaiset työpaikat. Tarkoituksena on tukea nuoria työntekijöitä työuran alussa ja esihenkilöiden työtä.

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen missä vaiheessa tahansa. Tutkimukseen osallistutaan työajalla, eikä siitä makseta erillistä korvausta. Tutkimus toteutetaan aikavälillä 23.3.2021-29.3.2023.

Tutkimuksen eteneminen

  1. Tutkimus alkaa sähköisellä alkukyselyllä, johon tutkimukseen suostuvat esihenkilöt vastaavat.
  2. Työterveyslaitos toteuttaa työpaikallasi työnantajan osoittamaa henkilöstökoulutusta esihenkilöille. Koulutuksen aiheena on nuorten työntekijöiden ohjaus ja palautteen antaminen (kesto 3 krt 2 tuntia). Oma työnantaja ilmoittaa esihenkilöille mahdollisesta koulutukseen kutsumisesta sekä koulutuksen ajankohdan.
  3. Tutkimukseen suostuvat esihenkilöt vastaavat seurantakyselyihin välittömästi koulutuksen jälkeen sekä n. 7 kk alkukyselyn jälkeen.

Tietoa esihenkilöiden kyselyistä

Tutkimuksen kyselyihin sisältyy taustatietojen lisäksi kysymyksiä esihenkilötyötä koskevista kokemuksista ja työhyvinvoinnista. Kyselyt toteutetaan Webropol-ohjelmalla. Kyselyjen täyttämiseen menee aikaa n. 10 minuuttia. Kyselyihin osallistutaan työajalla ja niihin voi vastata tietokoneella tai mobiililaitteella suomeksi. Kyselyistä saatavaa tietoa käytetään esihenkilöiden koulutuksen arviointiin.

Tietoa esihenkilöiden koulutuksesta

Onnistuneesti työuralle -hankkeen aikana työpaikoilla toteutetaan henkilöstökoulutusta työntekijöiden ohjaukseen liittyen. Mikäli yrityksessä järjestetään hankkeen koulutustoimintaa, on esihenkilöillä mahdollisuus osallistua siihen ilman tutkimukseen osallistumista ja kyselyjen täyttämistä.

Koulutuksen tavoitteena on tukea esihenkilöiden valmiuksia nuorten työntekijöiden ohjauksessa. Koulutuksiin osallistuu esihenkilötyötä tekeviä ja nuoria työntekijöitä ohjaavia henkilöitä samalta työpaikalta. Koulutukseen osallistutaan työajalla ja ne toteutetaan suomeksi. Koulutus toteutetaan etänä Microsoft Teams tai Zoom -sovellusta käyttäen. Teams ja Zoom -sovellukset ovat ryhmäkeskusteluihin sopivia, maksuttomia sekä helppokäyttöisiä ohjelmia, jotka toimivat Windows, Mac, iOS ja Android -laitteilla. Lisäksi osallistumiseen tarvitaan internetyhteys ja joko mobiililaite (älypuhelin/tabletti) tai tietokone. Kaikille koulutukseen osallistuville toimitetaan ohjeet etukäteen, joissa kerrotaan mitä sovellusta valmennuksessa käytetään.

Esihenkilökoulutuksen teemat ovat:

  1. Vahvuusajattelu esihenkilötyössä
  2. Työntekijöiden tavoitteellisuuden tukeminen
  3. Keinoja esihenkilötyöhön liittyvien ongelmien ratkaisuun

Tuloksista viestiminen

Tutkimuksen etenemisestä viestitään tutkimushankkeen sivuilla:

Onnistuneesti työuralle -hanke

Tutkimuksen tuloksia valmennusten ja koulutusten vaikutuksista esitellään hankkeen loppuraportoinnissa Työsuojelurahastolle, osallistuville työpaikoille laadittavissa raporteissa, tieteellisissä julkaisuissa ja seminaareissa sekä muissa tutkimushankkeen tilaisuuksissa.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Kaikki tutkimuksen aikana antamasi tiedot tulevat vain Työterveyslaitoksen vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Emme anna yksittäistä henkilöä koskevia tietoja työnantajalle. Kaikki kyselyiden tulokset raportoidaan vain ryhmätasolla siten, että yksittäisiä osallistujia ei ole mahdollista tunnistaa. Kyselyitä koskien tulokset raportoidaan kokonaisaineiston ja kaikkien osallistuneiden työpaikkojen osalta, eikä yksittäisen vastaajan vastausten tunnistaminen ei ole mahdollista. Avovastausten tulokset luokitellaan eikä suoria aineistolainauksia raportoida. Luottamuksellisuus ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tietosuojailmoituksessa.

Tietosuojailmoitus: Onnistuneesti työuralle tutkimus

Lisätietoja

Henkilökuva: Mervi Ruokolainen

Mervi Ruokolainen

Erikoistutkija

Työterveyslaitos

p. 050 522 3203

mervi.ruokolainen [at] ttl.fi