Onnistuneesti työuralle -hankkeen tiedote työntekijoille

Tämä tiedote on suunnattu työntekijöille ja se sisältää tietoa tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta.

Tiedote tutkimukseen osallistuvalle työntekijälle

Työpaikkasi osallistuu Työterveyslaitoksen toteuttamaan Onnistuneesti työuralle - tutkimushankkeeseen. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistuvat yritykset. Hanke alkoi elokuussa 2020 ja päättyy maaliskuussa 2023. Kutsumme nyt 18-30 - vuotiaita työntekijöitä (sujuva suomen kielen taito) osallistumaan tutkimuksen toiseen vaiheeseen. Tätä tutkimustiedotetta jaetaan kohderyhmään kuuluville työntekijöille, joiden työpaikalla toteutetaan Onnistuneesti työuralle -tutkimusta.

Työpaikkojen esihenkilöille on laadittu oma tiedote:

Onnistuneesti työuralle -hankkeen tiedote esihenkilöille

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksessa kerättiin aiemmin tietoa nuorten työntekijöiden työhyvinvoinnista sekä esihenkilötyötä koskevista kokemuksista. Kerätyn tiedon pohjalta on kehitetty uusi valmennus, jolla pyritään nuorten työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemiseen ja osaamisen kehittämiseen. Tutkimuksessa arvioidaan uuden valmennuksen vaikutuksia. Vaikutusten arviointiin osallistuu yhteensä n. 200 työntekijää neljältä eri työpaikalta Suomessa. Lisäksi esihenkilöille on kehitetty oma koulutus, jonka vaikutuksia myös tutkitaan.

Tutkimuksen hyödyt

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt saavat tietoa ja tukea työhyvinvoinnin edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa kehitettävistä menetelmistä hyötyvät myöhemmin myös muut suomalaiset työpaikat. Tarkoituksena on tukea nuoria työntekijöitä työuran alussa ja heidän esihenkilöitään.

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen missä vaiheessa tahansa. Tutkimukseen osallistutaan työajalla, eikä siitä makseta erillistä korvausta. Tutkimus toteutetaan aikavälillä 23.3.2021-29.3.2023.

Tutkimuksen eteneminen:

  1. Tutkimus alkaa sähköisellä alkukyselyllä, johon tutkimukseen suostuvat työntekijät vastaavat.
  2. Työterveyslaitos jakaa alkukyselyyn vastanneet työntekijät satunnaisesti kahteen ryhmään, joista ensimmäinen kutsutaan Työterveyslaitoksen toteuttamaan verkkovalmennukseen työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä (kesto 3 krt 3 tuntia). Toiseen ryhmään kuuluvat työntekijät saavat itselleen oppaan vastaavista teemoista. Oma työnantaja ilmoittaa työntekijöille, kumpaan ryhmään työntekijä osallistuu.
  3. Kaikki tutkimukseen kuuluvat työntekijät vastaavat uudelleen kyselyihin n. yhden ja seitsemän kuukauden kuluttua alkukyselystä.

Tietoa työntekijöiden kyselyistä

Kyselyihin sisältyy taustatietojen lisäksi kysymyksiä omasta työstä, työyhteisöstä ja työhyvinvoinnista. Kyselyt  toteutetaan Webropol-ohjelmalla. Webropolilla toteutettuihin kyselyihin voi vastata tietokoneella tai mobiililaitteella joko suomeksi tai englanniksi. Yhden kyselyn täyttämiseen menee aikaa n. 20 minuuttia. Seurantakyselyt voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti puhelinhaastatteluna (kesto n. 5 minuuttia), jolloin tutkija soittaa puhelimitse osallistujalle ja tallentaa tutkimukseen osallistuvan henkilön puhelimitse antamat vastaukset Webropol-lomakkeeseen. Kyselyihin osallistutaan työajalla. Kyselyjen avulla arvioidaan verkkovalmennuksen ja oppaan vaikutuksia. Jos kyselyyn vastaaminen herättää huolta omasta hyvinvoinnistasi, voit tarvittaessa hakeutua oman työpaikkasi työterveyshuoltoon.

Tietoa työntekijöiden verkkovalmennuksesta

Ryhmävalmennukseen arvotut työntekijät osallistuvat Työterveyslaitoksen toteuttamaan verkkovalmennukseen työajalla. Oma työnantaja ilmoittaa työntekijöille ajankohdan. Ryhmävalmennus toteutetaan Microsoft Teams tai Zoom -sovellusta käyttäen. Teams ja Zoom -sovellukset ovat ryhmäkeskusteluihin sopivia, maksuttomia sekä helppokäyttöisiä ohjelmia, jotka toimivat Windows, Mac, iOS ja Android -laitteilla. Lisäksi osallistumiseen tarvitaan internetyhteys ja joko mobiililaite (älypuhelin/tabletti) tai tietokone. Kaikille ryhmävalmennukseen osallistuville toimitetaan ohjeet etukäteen, joissa kerrotaan mitä sovellusta valmennuksessa käytetään.

Yhteen valmennusryhmään osallistuu n. 5-10 työntekijää samasta yrityksestä. Tapaamisiin osallistutaan työajalla ja ne toteutetaan suomeksi. Tapaamisten teemat ovat:

  1. Omat vahvuudet ja taidot työssä
  2. Haasteisiin varautuminen työssä ja työuralla
  3. Keinot omien tavoitteiden saavuttamiseen

Tietoa työntekijöiden oppaasta

Toiseen ryhmään arvotut työntekijät saavat suomenkielisen oppaan työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä. Oppaissa on tietoa ja vinkkejä omien vahvuuksien tunnistamisesta, henkilökohtaisen verkoston käytöstä, haasteisiin varautumisesta työssä ja työuralla sekä omien tavoitteiden asettamisesta.

Tuloksista viestiminen

Tutkimuksen etenemisestä viestitään tutkimushankkeen sivuilla: 

Onnistuneesti työuralle

Tutkimuksen tuloksia valmennusten ja koulutusten vaikutuksista esitellään hankkeen loppuraportoinnissa Työsuojelurahastolle, osallistuville työpaikoille laadittavissa raporteissa, tieteellisissä julkaisuissa ja seminaareissa sekä muissa tutkimushankkeen tilaisuuksissa.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Kaikki tutkimuksen aikana antamasi tiedot tulevat vain Työterveyslaitoksen vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Emme anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja työnantajalle. Kaikki kyselyiden tulokset raportoidaan vain ryhmätasolla siten, että yksittäisiä osallistujia ei ole mahdollista tunnistaa. Kyselyitä koskien tulokset raportoidaan kokonaisaineiston ja kaikkien osallistuneiden työpaikkojen osalta, eikä yksittäisen vastaajan vastausten tunnistaminen ei ole mahdollista. Luottamuksellisuus ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tietosuojailmoituksessa.

Tietosuojailmoitus: Onnistuneesti työuralle -tutkimus

Lisätietoja

Henkilökuva: Mervi Ruokolainen

Mervi Ruokolainen

Erikoistutkija

Työterveyslaitos

p. 050 522 3203

mervi.ruokolainen [at] ttl.fi

Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää eri-ikäisten hyvinvointia ja työuria. Lisätietoja Työterveyslaitoksesta saat osoitteesta: www.ttl.fi