Työpaja 1: Palvelu ennen ja nyt

Työskentelyn tarkoitus on kehittää palvelua yhdessä. Tärkeää on tunnistaa miten palvelu, asiakkaan tarpeet ja osallistumisen tavat ovat muuttuneet. Nykyiset toimintatavat juontavat juurensa historiaan. Tarkastelemalla näitä kehityskulkuja ymmärretään, mistä nykyiset käytännöt ovat saaneet muotonsa ja millaisia kehitystarpeita niissä on.

Asiakasosallisuus ja palveluiden yhteinen kehittäminen ovat tiiviisti yhteen kietoutuneita. Kehittämistyössä molemmat näkökulmat ovat esillä samanaikaisesti. Seuraavien tehtävien avulla onnistutte.

Tehtävä 1A

Varaa työskentelyä varten erilaisia kuva- tai postikortteja. Työskennelkää pareittain tai pienissä ryhmissä. Valitkaa kuvakortti, joka mielestänne kuvaa sitä, millaista palvelu on nyt ja miten asiakasosallisuus näkyy palvelussa tällä hetkellä. Valmistautukaa esittelemään muille kortti ja ajatuksenne. Halutessanne voitte kirjata ajatuksenne esimerkiksi tarralapulle.

Tehtävä 1B

Tarkastelkaa alla olevan taulukon avulla kehitettävää palvelua. Millaista palvelu on nyt, millaista se oli ennen ja millaisena näette palvelun lähitulevaisuudessa? Tarkasteltava ajanjakso voi olla 1–5 vuotta riippuen siitä, millaisia muutosvaiheita palvelussa on ollut. Käyttäkää peiliaineistona palvelusta kerättyjä tietoja ja havaintoja. Saat ladattua itsellesi taulukon pdf:nä klikkaamalla kuvaa.

Tehtävä 1C

Millainen siirtymä on meneillään kehitettävässä palvelussanne? Nimetkää entinen, nykyinen ja lähitulevaisuuden toimintatapa ytimekkäästi taulukkoon. Tyypillistä on, että käytännön toiminnassa siirtymä uuteen toimintatapaan on vielä kesken ja eri toimintamallit näkyvät arjen tilanteissa ja niiden ratkaisuissa. Uusi toimintamalli on ikään kuin tavoitetila, jota kohti pyritään.

Alla olevassa kuvassa oleva nelikenttä on esimerkki palveluohjauksessa meneillään olevasta muutoksesta.

-

 

Lataa itsellesi tyhjä nelikenttäpohja (pdf):