Ennakoi ja hallitse työn riskit

Turvallisuuden varmistamisessa ei voi koskaan korostaa liikaa ennakoinnin merkitystä: kun vaarat ja niiden aiheuttamat riskit tunnistetaan, niiltä voidaan suojautua tai ne voidaan jopa poistaa. Riskien arviointi on yhteisten asioiden ja työn sujuvuuden kehittämistä, ja se kannattaa tehdä ryhmätyönä. Toimenpiteistä vaara- ja haittatekijöiden hallitsemiseksi tulee päättää organisaatio- ja työryhmätasolla. Yksilön vastuulle ei voi jättää riskienarviointia ja sitä seuraavia päätöksiä, esimerkiksi kieltäytymistä esiintymisestä kaiteettomalla korokkeella.
Sisällysluettelo

Riskienarviointi on laaja-alaista ja systemaattista vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä. Tavoitteena on turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen. 

OiRA-työkalu tukee riskienarviointia

Verkosta löytyvä maksuton OiRA-työkalu (Online interactive Risk Assessment) on laadittu toimialakohtaisesti tukemaan esittävien taiteiden työpaikkoja riskienarvioinnin toteuttamisessa. Työkaluun on koottu alan keskeiset vaara- ja haittatekijät sekä ehdotuksia hallintatoimista turvallisuuden varmistamiseksi. OiRA myös tukee työnantajaa vastaamaan työturvallisuuslain (10 §) vaatimukseen riittävän järjestelmällisestä riskien arvioinnista.

OiRAN:n sisältö

  1. Tuotannon ja esityspaikan välinen yhteistyö
  2. Työympäristö
  3. Pystytys ja purku
  4. Esiintymisasut, kosmetiikka, puvustus, peruukit ja tarpeisto
  5. Erikoistehosteet, lennätykset ja ilma-akrobatia
  6. Esiintyminen
  7. Hyvinvointi ja sujuva työyhteisön/-ryhmän toiminta

Soveltuvin osin OiRA:n asiat on käytävä läpi jokaisen produktion vaara- ja haittatekijöiden osalta. Tutustu OiRA:an ja mieti, millä tavoin voit hyödyntää työkalua tuotannon eri vaiheissa.