Ennakoi ja hallitse työn riskit

Turvallisuuden varmistamisessa ei voi koskaan korostaa liikaa ennakoinnin merkitystä: kun vaarat ja niiden aiheuttamat riskit tunnistetaan, niiltä voidaan suojautua tai jopa poistaa. Riskien arviointi on yhteisten asioiden ja työn sujuvuuden kehittämistä, ja se kannattaa tehdä ryhmätyönä. Toimenpiteistä vaara- ja haittatekijöiden hallitsemiseksi tulee päättää organisaatio- ja työryhmätasolla. Yksilön vastuulle ei voi jättää riskienarviointia ja sitä seuraavia päätöksiä, esimerkiksi kieltäytymistä esiintymisestä kaiteettomalla korokkeella.
Sisällysluettelo

ÄÄNESTÄ: Mikä seuraavista sopii parhaiten sinun alaasi? Voit valita useamman vaihtoehdon. Klikkaa Äänestä -painiketta ja katso mitä muut sivuston lukijat ovat olleet asiasta mieltä.

Vaihtoehdot

Riskienarviointi on laaja-alaista ja systemaattista vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä. Tavoitteena on turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen. 

OiRA-työkalu tukee riskienarviointia

Verkosta löytyvä maksuton OiRA-työkalu (Online interactive Risk Assessment) on laadittu toimialakohtaisesti tukemaan esittävien taiteiden työpaikkoja riskienarvioinnin toteuttamisessa. Työkaluun on koottu alan keskeiset vaara- ja haittatekijät sekä ehdotuksia hallintatoimista turvallisuuden varmistamiseksi. OiRA myös tukee työnantajaa vastaamaan työturvallisuuslain (10 §) vaatimukseen riittävän järjestelmällisestä riskien arvioinnista.

OiRAN:n sisältö

  1. Tuotannon ja esityspaikan välinen yhteistyö
  2. Työympäristö
  3. Pystytys ja purku
  4. Esiintymisasut, kosmetiikka, puvustus, peruukit ja tarpeisto
  5. Erikoistehosteet, lennätykset ja ilma-akrobatia
  6. Esiintyminen
  7. Hyvinvointi ja sujuva työyhteisön/-ryhmän toiminta

Soveltuvin osin OiRA:n asiat on käytävä läpi jokaisen produktion vaara- ja haittatekijöiden osalta. Tutustu OiRA:an ja mieti, millä tavoin voit hyödyntää työkalua tuotannon eri vaiheissa.

Linkki OiRA-työkaluun

Toteuta toimenpiteitä yksilö-, työ-, ryhmä- ja organisaatiotasoilla

Kun työn turvallisuutta halutaan kehittää, on tärkeää tunnistaa turvallisuuden ja ihmisen toiminnan taustalla vaikuttavat tekijät. Jotta kehittämistoimenpiteet olisivat aidosti vaikuttavia, niitä tulee suunnata yksilö-, työ-, ryhmä- ja organisaatiotasoille.

Turvallisuuteen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä on havainnollistettu alla olevassa nelikentässä. Nelikenttää voi hyödyntää kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. 

Lataa itsellesi tyhjä nelikenttä pdf-muodossa