Tuumaa hetki turvallisuutta

Onko työssäsi tai työryhmässäsi sattunut tilanteita, joissa esimerkiksi tapaturma tai muu ei-toivottu tapahtuma olisi voitu estää pysähtymällä hetkeksi ennen työn aloittamista?
Sisällysluettelo

Turvallisuuden tarkistuslista

Tunnistakaa tilanteet, joissa työryhmän olisi hyvä pysähtyä hetkeksi yhdessä turvallisuusasioiden äärelle. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi ennen harjoitusten aloittamista, pystytyksen tai purun toteuttamista tai saavuttaessa keikkapaikalle. 

Sama tarkistuslista toimii myös tilanteissa, joissa itsensätyöllistäjä tai yksittäinen työntekijä pysähtyy arvioimaan turvallisuusnäkökohtia. Tarkistuslista auttaa yksilöä varmistamaan oman ja huomioimaan muiden turvallisuuden.

Turvallisuuden tarkistuslista auttaa varmistamaan, että keskeiset asiat on huomioitu ja hallinnassa. Jos jokin asia ei ole kunnossa, niin se tulee korjata ennen työn aloittamista tai jatkamista. Lataa tarkistuslista itsellesi pdf-muodossa alla olevasta linkistä. 

Turvallisuuden tarkistuslista

Varmistamme ennen työskentelyn aloittamista yhdessä tämän tarkistuslistan asiat ja kierrämme työ-, sosiaali- ja esitystilat. Jos puutteita ilmenee, sovimme heti, miten asia hoidetaan kuntoon.

Vastuut ja yhteistyö

 • Vastuualueet ja -henkilöt on määritelty ja kaikille selvät.
 • Kaikkien saatavilla on yhteystietolista esim. tilan vastuuhenkilöistä.
 • Sujuvan työskentelyn pelisäännöistä on sovittu yhdessä.
 • Jokainen puuttuu tilanteeseen, jos pelisääntöjä ei noudateta tai havaitaan turvallisuutta vaarantava tekijä.
 • Työryhmän perustarpeiden toteutuminen on varmistettu (sis. ruoka, juoma, lämmittely-, tauko- ja pukutilat).

Työn organisointi ja aikataulutus

 • Eri tehtäviin on varmistettu riittävät resurssit.
 • Työtilanteessa kaikilla on riittävät tiedot ja taidot työn sujuvaan ja turvalliseen suorittamiseen.
 • Työ-, ajo- ja lepoajat sekä tauotus on suunniteltu ja niistä pidetään kiinni.
 • Eri toimijoiden työt on aikataulutettu sujuvasti yhteen, ja toimijoilla on tiedossa, milloin omaa työpanosta tarvitaan.
 • Työtilanteeseen liittyvä tieto tavoittaa työryhmän jäsenet ja sidosryhmät.

Varautuminen yllättäviin tilanteisiin

 • Ensiapuvalmius (tarvikkeet, perehdytys) on järjestetty asianmukaisesti.
 • Työryhmän tiedossa on tilan pelastussuunnitelma, poistumistiet, sammuttimet ja kokoontumispaikka.
 • Yllättävissä tilanteissa harkitaan hetki ja etsitään yhdessä turvallinen ratkaisu ja toimintatapa.

Varmistamme vielä työn sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi, että

 • Työympäristö on turvallinen
  Tilat kunnossa
  Melu hallinnassa
  Järjestys ja siisteys
  Valaistus
  Sähköt
  Korkealla työskentely ja ripustukset turvallisesti
   
 • Työvälineet ja varusteet ovat kunnossa
  Työvälineet
  Koneet ja laitteet
  Tekniikka
  Esiintymisasut, -puvusto, peruukit ja tarpeisto
  Erikoistehosteiden käyttö
   
 • Fyysinen kuormitus on hallinnassa
  Fyysisesti raskaat työvaiheet ja työasennot
  Liikkuminen
  Nostot ja siirrot

Siirry seuraavaksi Näin ryhmämme toimii -osioon.