Tuumaa hetki turvallisuutta

Esittävissä taiteissa työ on usein liikkuvaa ja sitä tehdään muuttuvissa työympäristöissä, mikä edellyttää jatkuvaa valppautta ja ennakoivaa toimintaa.  Siksi ennen työn aloittamista tarvitaan lyhyttä tuumatuokiota työvaiheiden ja niiden turvallisuuden läpikäymiseen, vaikka riskienarviointi olisikin tehty järjestelmällisesti ja turvallisuusnäkökohdat olisi huomioitu suunnittelussa.
Sisällysluettelo

Pohdi seuraavia väittämiä ja valitse kaikki ne, jotka sopivat sinun työyhteisöösi. Klikkaa Äänestä-painiketta ja katso mitä muut sivuston lukijat ovat olleet asiasta mieltä.

Vaihtoehdot

Onko työssäsi tai työryhmässäsi sattunut tilanteita, joissa esimerkiksi tapaturma tai muu ei-toivottu tapahtuma olisi voitu estää pysähtymällä hetkeksi ennen työn aloittamista?

Turvallisuuden tarkistuslista pysäyttää työryhmän turvallisuusasioiden äärelle

Tunnistakaa tilanteet, joissa työryhmän olisi hyvä pysähtyä hetkeksi yhdessä turvallisuusasioiden äärelle. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi ennen harjoitusten aloittamista, pystytyksen tai purun toteuttamista tai saavuttaessa keikkapaikalle.

Alla oleva turvallisuuden tarkistuslista auttaa varmistamaan, että keskeiset asiat on huomioitu ja hallinnassa. Jos jokin asia ei ole kunnossa, niin se tulee korjata ennen työn aloittamista tai jatkamista. Lataa tarkistuslista itsellesi pdf-muodossa alla olevasta linkistä.

Turvallisuuden tarkistuslista tukee itsensätyöllistäjän turvallisuutta

Tämä sama tarkistuslista toimii myös tilanteissa, joissa itsensätyöllistäjä tai yksittäinen työntekijä pysähtyy arvioimaan turvallisuusnäkökohtia. Tarkistuslista auttaa yksilöä varmistamaan oman ja huomioimaan muiden turvallisuuden. Tämä korostuu erityisesti muuttuvissa työympäristöissä ja turvallisuuden kannalta kriittisissä työtehtävissä.

 

Siirry seuraavaksi Näin ryhmämme toimii -osioon.