Tuumaa hetki turvallisuutta

Onko työssäsi tai työryhmässäsi sattunut tilanteita, joissa esimerkiksi tapaturma tai muu ei-toivottu tapahtuma olisi voitu estää pysähtymällä hetkeksi ennen työn aloittamista?
-

Turvallisuuden tarkistuslista

Tunnistakaa tilanteet, joissa työryhmän olisi hyvä pysähtyä hetkeksi yhdessä turvallisuusasioiden äärelle. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi ennen harjoitusten aloittamista, pystytyksen tai purun toteuttamista tai saavuttaessa keikkapaikalle. 

Sama tarkistuslista toimii myös tilanteissa, joissa itsensätyöllistäjä tai yksittäinen työntekijä pysähtyy arvioimaan turvallisuusnäkökohtia. Tarkistuslista auttaa yksilöä varmistamaan oman ja huomioimaan muiden turvallisuuden.

Turvallisuuden tarkistuslista auttaa varmistamaan, että keskeiset asiat on huomioitu ja hallinnassa. Jos jokin asia ei ole kunnossa, niin se tulee korjata ennen työn aloittamista tai jatkamista.

Voit ladata Turvallisuuden tarkistuslistan itsellesi myös pdf-tiedostona ja hyödyntää sitä työpohjana.

Turvallisuuden tarkistuslista

Varmistamme ennen työskentelyn aloittamista yhdessä tämän tarkistuslistan asiat ja kierrämme työ-, sosiaali- ja esitystilat. Jos puutteita ilmenee, sovimme heti, miten asia hoidetaan kuntoon.

Vastuut ja yhteistyö

 • Vastuualueet ja -henkilöt on määritelty ja kaikille selvät.
 • Kaikkien saatavilla on yhteystietolista esim. tilan vastuuhenkilöistä.
 • Sujuvan työskentelyn pelisäännöistä on sovittu yhdessä.
 • Jokainen puuttuu tilanteeseen, jos pelisääntöjä ei noudateta tai havaitaan turvallisuutta vaarantava tekijä.
 • Työryhmän perustarpeiden toteutuminen on varmistettu (sis. ruoka, juoma, lämmittely-, tauko- ja pukutilat).

Työn organisointi ja aikataulutus

 • Eri tehtäviin on varmistettu riittävät resurssit.
 • Työtilanteessa kaikilla on riittävät tiedot ja taidot työn sujuvaan ja turvalliseen suorittamiseen.
 • Työ-, ajo- ja lepoajat sekä tauotus on suunniteltu ja niistä pidetään kiinni.
 • Eri toimijoiden työt on aikataulutettu sujuvasti yhteen, ja toimijoilla on tiedossa, milloin omaa työpanosta tarvitaan.
 • Työtilanteeseen liittyvä tieto tavoittaa työryhmän jäsenet ja sidosryhmät.

Varautuminen yllättäviin tilanteisiin

 • Ensiapuvalmius (tarvikkeet, perehdytys) on järjestetty asianmukaisesti.
 • Työryhmän tiedossa on tilan pelastussuunnitelma, poistumistiet, sammuttimet ja kokoontumispaikka.
 • Yllättävissä tilanteissa harkitaan hetki ja etsitään yhdessä turvallinen ratkaisu ja toimintatapa.

Varmistamme vielä työn sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi, että

 • Työympäristö on turvallinen

  Tilat kunnossa

  Melu hallinnassa

  Järjestys ja siisteys

  Valaistus

  Sähköt

  Korkealla työskentely ja ripustukset turvallisesti

   
 • Työvälineet ja varusteet ovat kunnossa

  Työvälineet

  Koneet ja laitteet

  Tekniikka

  Esiintymisasut, -puvusto, peruukit ja tarpeisto

  Erikoistehosteiden käyttö

   
 • Fyysinen kuormitus on hallinnassa

  Fyysisesti raskaat työvaiheet ja työasennot

  Liikkuminen

  Nostot ja siirrot