Minulla on oikeus!

Meillä jokaisella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työhön taidemuodosta, työryhmän koosta tai työtehtävästä riippumatta. Lisäksi meillä kaikilla on vastuu siitä, että noudatamme turvallisuusohjeita, emmekä aiheuta vaaraa muille.
Sisällysluettelo

Tämä sivu sisältää kolme kokonaisuutta. Oikeudet ja vastuut, jos olet

  • työsuhteessa
  • itsensätyöllistäjä
  • toimit yhteisellä työpaikalla

Jos olet työsuhteessa

Jos työllistät itsesi

Jos työryhmässä sen jäsenet työskentelevät itsensätyöllistäjinä, on yhdessä keskusteltava ja sovittava turvallisen toiminnan varmistamisesta sekä siitä, ettei kenenkään toiminta vaaranna muiden työryhmän jäsenten turvallisuutta tai terveyttä.

Toimitko yhteisellä työpaikalla?

Yhteisestä työpaikasta puhutaan silloin, kun samalla työpaikalla työskentelee useamman työnantajan työntekijöitä tai itsenäisiä työnsuorittajia. Työtä voidaan tehdä yhtä aikaa tai peräkkäin. Oleellista on, että työn suorittajien työ vaikuttaa toisten työn suorittajien terveyteen ja turvallisuuteen.

Lisätietoja oikeuksista ja vastuista

Työturvallisuuslaissa, laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sekä työterveyshuoltolaissa säädetään työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista työturvallisuuden edistämisessä.

Työturvallisuuslaki 738/2002
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätietoja saat myös:

  • työpaikalla olevilta työsuojelutoimijoilta (työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut)
  • työsuojeluviranomaiselta
  • omasta ammattijärjestöstäsi.

Lisätietoja työnantajan vastuista ja velvollisuuksista
Turvallinen ja terveellinen yhteinen työpaikka
 

Siirry seuraavaksi Ennakoi ja hallitse työn riskit -osioon.