Työterveyspalvelujen järjestäminen

Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus koskee kaikkia työnantajia. Työterveyshuoltopalveluja järjestäessään työnantajan on toimittava yhteistyössä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työntekijöillä on oikeus tehdä työterveyspalveluja koskevia ehdotuksia. Myös yrittäjät ja muut omaa työtä tekevät ovat oikeutettuja järjestämään työterveyspalveluita itselleen.

Työnantaja tai yrittäjä voi järjestää työterveyshuoltolain (1383/2001) edellyttämät työterveyshuoltopalvelut muutamalla eri tavalla.

Järjestämällä palvelut itse

Työnantaja voi järjestää tarvitsemansa työterveyspalvelut perustamalla työterveysyksikön ja tuottamalla palvelut itse. Työterveyspalvelujen tuottajana toimimisen edellytyksistä ja velvoitteista on oma lainsäädäntönsä. 

Järjestämällä palvelut yhdessä toisen työnantajan kanssa

Työnantaja voi järjestää tarvitsemansa työterveyspalvelut perustamalla työterveysyksikön yhteistyössä muiden työnantajien kanssa ja siten tuottaa palvelut. Työterveyspalvelujen tuottajana toimimisen edellytyksistä ja velvoitteista on oma lainsäädäntönsä.

Hankkimalla palvelut kunnalliselta työterveysyksiköltä

Työnantaja voi hankkia työterveyspalvelut kunnalliselta työterveysyksiköltä. Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan sijaitsevissa työ- ja toimipaikoissa työskenteleville työterveyshuoltopalvelut. Tämän velvoitteen kunta voi hoitaa eri tavoilla: tuottamalla palvelut itse, kuntayhtymänä, kunnallisena liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Kunta voi myös toteuttaa sen yhteistyössä yksityisen työterveyspalvelujen tuottajan kanssa. 

Hankkimalla palvelut yksityiseltä työterveyspalvelujen tuottajalta

Työnantaja voi hankkia palvelut yksityiseltä terveyspalvelujen tuottajalta, joka on oikeutettu tuottamaan työterveyspalveluita.