Työturvallisuus

Työturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen työpaikalla on työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä. Työturvallisuudesta huolehtiminen työpaikan arjessa edellyttää johdon ja koko henkilöstön sitoutumista. Työturvallisuustoiminnasta työpaikalla vastaa Työturvallisuuslain mukaan aina työnantaja. Työn riskien arviointi auttaa löytämään tärkeimmät työolojen ja työturvallisuuden kehittämisen alueet. Riskien arviointi tulee Työturvallisuuslain mukaan tehdä myös alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä.
Sisällysluettelo

Miten voisin toimia

Miten löydämme työpaikallamme työturvallisuuden kehittämiskohteet? Ja miten yhdessä huolehdimme työturvallisuudesta

Puhukaa näistä

  • Mitä terveyttä tai turvallisuutta vaarantavaa työssämme esiintyy? Millaisia tapaturmia työtehtävissä ja työtiloissa voi sattua?
  • Mihin ne liittyvät (esim. kemikaalit, koneet, työvälineet, työolosuhteet, asiakastilanteet)? 
  • Kuinka estämme altistumisen haitallisille tai vaaraa aiheuttaville tekijöille ja ehkäisemme mahdolliset tapaturmat? 
  • Millaisia henkilönsuojaimia työssämme tarvitaan ja onko suojainten hankinta, opastus ja käyttäminen kunnossa?
  • Miten huolehdimme työolojen jatkuvasta seurannasta? Mitkä ovat työyhteisömme vahvuuksia turvallisen työskentelyn varmistamiseksi? Olemmeko muuttaneet toimintaa, jos jotain on sattunut?