Työturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen

Työturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen työpaikalla on yhteistyötä työpaikan arjessa. Työturvallisuudesta huolehtiminen edellyttää johdon ja henkilöstön sitoutumista. Työturvallisuustoiminnasta työpaikalla vastaa Työturvallisuuslain mukaan aina työnantaja. Työn riskien arviointi auttaa löytämään tärkeimmät työolojen ja työturvallisuuden kehittämisalueet. Riskien arviointi tulee Työturvallisuuslain mukaan tehdä myös alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä.
Lainaus
Työvälineistä, työvaatteista ja suojaimista ei tingitä. Niitä saa aina pyytämällä lisää.

Miten voimme toimia

Miten tunnistamme työpaikallamme työturvallisuuden kehittämiskohteet? Miten yhdessä huolehdimme työturvallisuudesta

Puhukaa näistä

  • Mitä terveyttä tai turvallisuutta vaarantavaa työssämme esiintyy? Millaisia tapaturmia työtehtävissä ja työtiloissamme voi sattua?
  • Mihin vaaratilanteet liittyvät (esim. kemikaalit, työvälineet, työolosuhteet, asiakastilanteet)? 
  • Kuinka estämme altistumisen haitallisille tai vaaraa aiheuttaville tekijöille ja ehkäisemme mahdolliset tapaturmat? 
  • Millaisia henkilönsuojaimia työssämme tarvitaan ja onko suojainten hankinta, opastus ja käyttäminen kunnossa?
  • Miten huolehdimme työolojen jatkuvasta seurannasta? Mitkä ovat työyhteisömme vahvuuksia turvallisen työskentelyn varmistamiseksi? Olemmeko muuttaneet toimintaa, jos jotain on sattunut?