Työterveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen

Mikroyrityksissä jokaisen henkilön työpanos on yrityksen toiminnalle tärkeä. Yhdenkin henkilön sairastuminen, terveyden tai työkyvyn heikkeneminen kuormittaa kaikkia yrityksessä työskenteleviä, vaikuttaa yrityksen toimintaan ja saattaa heijastua myös asiakkaisiin.

Työnantajana sinun on järjestettävä työterveyshuollon ennaltaehkäisevät palvelut lain edellyttämällä tavalla. Tämän lisäksi voit hankkia sairaanhoidon palveluja työterveyshuollosta. Onko työterveyshuolto kumppaninne, joka tukee henkilöstön työkyvystä ja terveydestä huolehtimisessa sekä työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden hallinnassa?
Lainaus
Työhyvinvointia on painotettu alusta asti hyvin. Kaikki ohjeet yms. löytyvät kirjallisena. Työnjohto on aktiivisesti mukana ja informaatio kulkee hyvin.

Miten voimme toimia

Mitä voimme tehdä yhdessä työhyvinvoinnin, jaksamisen ja työkyvyn tukemiseksi?

Puhukaa näistä

  • Millainen yhteinen toiminta tukisi terveyden ja työkyvyn ylläpitämistä meidän työpaikallamme? Millaisia toiveita meillä on?
  • Miten otamme puheeksi työkykyyn, työssä jaksamiseen, epäasialliseen kohteluun sekä päihteiden käyttöön liittyvät asiat?
  • Tutustukaa yhdessä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Mitä siihen on kirjattu työkyvyn tuesta ja muusta yhteistyöstä? Millaisia toiveita meillä on työterveyshuollon toiminnalle?
  • Keskustelkaa yhdessä työterveyshuollon tekemästä työpaikkaselvitysraportista? Miten voisimme hyödyntää raporttia työolojen, terveyden ja toimintatapojen yhteiseen kehittämiseen