Matkalla nykytilasta tulevaan

Tee seuraavat pohdintatehtävät rauhassa peilaten omia ajatuksiasi kehityskarttaan. Varaa tehtävään aikaa puolesta tunnista tuntiin. Tarkoitus on, että sinulle muodostuu näkemys omasta ammatillisesta tilanteestasi suhteessa kehityskartalle hahmoteltuun muutoskuvaan. Mitä hahmoteltu työn kehityssuunta merkitsee sinulle? Millaisia kehittämisideoita sinulle herää työstäsi?

Tee ensin pohdintatehtävät 1 ja 2 yksin. Itsenäisen pohdinnan jälkeen hyödynnä toista yrittäjää, työkaveria tai ystävää keskustelukumppanina ajatustesi kirkastamiseksi. Löydät pohdintaa tukevat lomakkeet liitteestä.

Pohdintatehtävä 1: Miten kehityskarttaan kuvatut muutokset näkyvät sinun työssäsi?

Työ nyt (A)

  • Mikä työssäsi innostaa?
  • Mikä työssäsi kuormittaa?
  • Miten nämä asiat ovat muuttuneet siitä, kun aloitit tässä tehtävässä/yrityksessä?

Lähituleva (B)

  • Mikä lähitulevassa tuntuu omalta?
  • Mikä mietityttää?
  • Mitä uusia mahdollisuuksia näet?
  • Mitä osaamista sinulla jo on uuteen toimintamalliin?

Kirjoita ajatuksesi muistiin.

Pohdintatehtävä 2: Missä olet janalla?

Piirrä kehityskarttaasi jana, joka lähtee vasemmasta alanurkasta ja päätyy oikeaan ylänurkkaan. Merkitse edellisten pohdintojen perusteella oma paikkasi janalle.

1. Mihin kohtaan sijoitat itsesi oman kiinnostuksesi ja osaamisesi huomioiden, kun työ on kehittymässä A:sta kohti B:tä?

2. Mieti vielä, mitä haluat kehittää omassa työssäsi ja osaamisessasi? Entä yrityksessäsi?

Kirjoita ajatuksesi muistiin.

Missä Kaino Ketterä on janalla?

-

Oman ammatillisen tilanteen tarkastelu keskustelukumppanin kanssa

Etsi nyt keskustelukumppani, esimerkiksi toinen yrittäjä tai ystävä. Esittele hänelle tähänastiset pohdintasi. Asioiden selittäminen kirkastaa ajatuksiasi edelleen. Keskustelukumppani voi myös tehdä hyviä lisäkysymyksiä, jotka vievät pohdintaasi eteenpäin. Parityöskentelyn avulla saatte yhdessä vielä uusia ideoita. Vuoropuhelu on antoisa, jos lähdet siihen mukaan avoimesti. Sinä päätät, miten syvälle henkilökohtaisiin asioihin haluat keskustelussa mennä.

Pohtikaa yhdessä, mitä sellaista uutta olisi tarpeen kokeilla, joka tukisi kehittämistä työssä.

Varatkaa aikaa yhteiseen keskusteluun vähintään puoli tuntia. Voitte tavata kasvokkain tai vaikka puhelimessa. Vaihtakaa ajatuksia yksilöpohdinnasta sekä alustavista kehittämisideoista.

Ota siis yksilöpohdinnan muistiinpanosi mukaan!

Ohje keskustelukumppanille

  • Tehtävänäsi on auttaa ja tukea keskustelukumppaniasi hänen oman tilanteensa pohtimisessa ja avaamisessa.
  • Yritä ymmärtää keskustelukumppanisi näkökulmaa asioihin.
  • Tarkoitus ei ole arvostella keskustelukumppanisi ajatuksia tai ideoita tai esittää niistä oikeita näkemyksiä, vaan auttaa häntä pohdinnassa eteenpäin.