Muutosmatkan arviointi

Arviointi ei ole kehittämisen päätepiste. Sen tarkoitus on tukea kehittämistyötä ja oppimista. Arviointi auttaa suuntaamaan kehittämistyötä pitkäjänteisesti. Sitä voidaan tehdä kokeilujen kuluessa ja niiden päätyttyä. Arvioinnin perusteella voit parantaa kokeilua ja suunnata sitä uudelleen tarpeen mukaan. Varaa tehtävään aikaa puolesta tunnista tuntiin.

Arvioi kokeilujen vaikutuksia, hyötyjä ja haittoja eri näkökulmista

 • Jos kokeilu ei toiminut, miten sitä voisi muokata? Vai syntyikö uusi idea?
 • Onko työssä jotain sellaista, joka vaatii muutosta, jotta kokeilua voisi jatkaa?
 • Tuliko kokeilussa esiin asioita, jotka edistävät tai estävät kehittämistä?
 • Mitä kokeilusta on seurannut yritykselle?
 • Mitä kokeilusta on seurannut sinulle, yrittäjälle?
 • Miten kokeilu on vaikuttanut osaamiseesi?
 • Mitä kokeilusta on seurannut asiakkaalle?
 • Mitä vaikutuksia kokeilulla on yrityksesi julkisuuskuvaan (maineeseen, markkinointiin)?
 • Miten kokeilu vaikuttaa yrityksen muihin prosesseihin ja työkaluihin? (mm. muut palvelut, tietojärjestelmät, markkinointi)?
 • Mitä taloudellisia näkökulmia kokeilu on tuonut esiin?

Mikä tuki ja mikä haastoi kokeilun toteuttamista?

Kokeilujen myötä myös arviosi alkuperäisestä kehittämisen tarpeesta on voinut muuttua. Tuliko arvioinnissa esille sellaista, mikä tarkentaa kehityskarttaa?

 • Mitä vielä pitää vahvistaa nykyisessä toimintamallissa?
 • Mikä on uusi toimintamalli ja sen edellyttämä kehittämistyö?
 • Mikä vielä tukisi siirtymistä nykyisestä toimintamallista uuteen toimintamallin?
 • Nousiko esiin uusia kehittämisen aiheita?

Miten Kaino Ketterä arvioi omia kehittämiskokeilujaan?

 • Työhyvinvointivalmennus rakennettu ja toteutettu yritysasiakkaan kanssa. Nyt tarjottu myös muille tutuille asiakasyrityksille, pari sopimustakin jo tekeillä.
 • Uusi toiminta tuntuu mielekkäältä, vaikka on vaatinut perehtymistä moneen asiaan ja paljon suunnittelua. Olen innostunut uudelleen työstäni! Vapaa-aikaakin on kulunut suunnitellessa.
 • Ein sanominen vanhoille yksilöasiakkaille on ollut vaikeaa. Lapsiasiakkaita on ollut ikäväkin. Onneksi on ollut luotettava kollega, jolle asiakkaita on voinut ohjata.

Jatkosuunnitelma:

 • Asiakasryhmän laajentuminen uusille yrityksille / valtakunnalliseksi
 • Tarvitaan lisää markkinointiosaamista.
 • Omien toimitilojen vuokraaminen muille tai oman työtilan vuokraaminen toiselta yritykseltä?
 • Työ- ja vapaa-ajan erottamiseen täytyy kiinnittää jatkossa huomiota.

Onneksi olkoon!

Olet nyt pohtinut perusteellisesti yrityksesi tilannetta ja lähitulevaa. Olet saanut uusia ideoita ja kokeillutkin niitä.

Muista, että kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Enimmäkseen teet sitä arkisen aherruksen lomassa. Aika ajoin on kuitenkin hyvä pysähtyä tarkastelemaan tilannetta perusteellisemmin.

Pidä tekemäsi arvokkaat muistiinpanot tallessa. Palaa niihin vaikkapa puolen vuoden kuluttua. Näyttääkö kehittämisen suunta edelleen oikealta vai tarvitaanko korjausliikkeitä?