Toinen yhteistapaaminen

Prosessin aiemmat vaiheet ovat synnyttäneet kehittämisideoita, jotka toisessa yhteistapaamisessa tuodaan yhteiseen keskusteluun ja jalostetaan toteutettaviksi kehittämiskokeiluiksi. Päätökset kehittämiskokeilujen valinnasta tehdään suhteessa kehityskarttaan: mitä nykyistä käytäntöä ne parantavat tai mihin lähitulevan kehittymisen tarpeeseen ne vastaavat?

Kehittämiskokeilu voi päivittää nykytyön tekemisen tapaa tai edistää tulollaan olevan työn haltuunottoa. Sekä nykyistä toimintaa parantavat että lähitulevaa rakentavat kokeilut ovat hyväksi, kunhan kehittämisen suunnasta ollaan tietoisia ja valinta perustuu yhdessä tehtyyn tarkasteluun nykyisen työn kehittämistarpeista ja lähitulevan suunnasta.

Kehittämiskokeilu

  • on jotain, mitä voidaan tehdä itse tai porukalla
  • voi olla pienikin muutos, joka sujuvoittaa työtä
  • tukee sekä omaa ammatillista kehitystä että yhteistä työtä.

Kehittämiskokeilujen valitsemisen yhteydessä on hyvä sopia myös seurannasta: miten kehittämisen etenemistä seurataan ja milloin kokoonnutaan arvioimaan satoa. Alla on esimerkki seurantalomakkeesta, joka on yksi tapa koota kehittämisen aikaiset kokemukset ja oivallukset muistiin arviointia ja kokeiluideoiden edelleen kehittelyä varten.

Alla on kaksi esimerkkiä kehittämiskokeiluista, joita työyhteisöissä on tehty.