Muutosvuoropuhelu-prosessi

Muutosvuoropuhelu tukee työyhteisöä ja yksittäistä työntekijää työn muutoksessa ja kehittämisessä.

Prosessin edetessä rakennetaan yhteistä näkemystä työn muutoksesta: missä nyt ollaan ja mihin suuntaan työ on muuttumassa. Prosessin tuloksena syntyy yhteisiä ja työntekijäkohtaisia kehittämisideoita, joita kokeillaan käytännössä. Prosessi toimii parhaimmillaan silloin, kun osallistujat tekevät työtä, jolla on yhteinen tarkoitus tai työt liittyvät läheisesti toisiinsa.

Muutosvuoropuhelun prosessikaavio.

 

Prosessi on viisivaiheinen. Ensimmäisessä yhteistapaamisessa luodaan yhteinen kuva työstä ja sen kehityssuunnasta kehityskartan avulla. Sen jälkeen kukin pohtii itsenäisesti omaa ammatillista tilannettaan suhteessa työyhteisön kehityskarttaan. Yksilöpohdintaa seuraa ammatillisen tilanteen tarkastelu ja kehittämisen kohteiden ideointi yhdessä työkaverin kanssa parikeskusteluna. Näiden jälkeen kaikki osallistujat kokoontuvat toiseen yhteistapaamiseen sopimaan kehittämiskokeiluista. Sovittuja asioita seurataan ja tuloksia arvioidaan arviointitapaamisessa ennalta sovitun kokeilujakson jälkeen.

Klikkaamalla alla olevia otsikoita pääset lukemaan lisätietoa Muutosvuoropuhelu-työskentelyn taustalla olevasta muutosajattelusta sekä prosessin ohjaajan roolista.

Seuraavien materiaalien avulla voit ohjata muutosvuoropuhelun omassa työyhteisössäsi:

Huomaathan, että ohjaajan ohje -materiaalissa on kuvattu kehittämistyöskentelyä sellaisena, että työyhteisö kokoontuu samaan fyysiseen tilaan pohtimaan asioita. Voitte kuitenkin yhtä hyvin toteuttaa Muutosvuoropuhelun etäyhteyksin ja käyttää papereiden ja huonetilan sijaan hyväksi esimerkiksi PowerPoint-pohjia tai muita käytössänne olevia sähköisiä välineitä ja alustoja.