Yksilöpohdinta ja parikeskustelu

Yksilöpohdinnassa osallistuja peilaa omaa ammatillista tilannettaan yhdessä jäsennettyyn työn muutoskuvaan, kehityskarttaan, minkä jälkeen käydään vielä vuoropuhelu pareittain työkaverin kanssa.

Tässä vaiheessa saadaan oma näkemys ja kokemus tunnistettua sekä kuullaan toisten ajatuksia ja tulkintoja työn arjesta, siinä ilahduttavista ja haastavista seikoista. Tämä vaihe tukee myös yhteistä oppimista ja herättää uusia oivalluksia tutusta työstä. Sama työ ja muutosvaihe voidaan nähdä ja kokea hyvinkin eri tavoin. Keskustelujen pohjalta alkaa orastaa ideoita siitä, mihin seuraavaksi olisi hyvä kehittämisessä tarttua.

Alta löydät kolme esimerkkiä erilaisista ammatillisista tilanteista työn muutoksen keskellä.