Lisätietoa

Muutosvuoropuhelu-menetelmä pohjautuu kehittävän työntutkimuksen metodologiaan (Engeström 2015), ja siinä on sovellettu etenkin kehitysvuoropuhelu-menetelmän (esim. Ylisassi ym. 2016) ideaa sekä kehityskartta-työskentelyä (Ahonen ym. 2020).

Muutosvuoropuhelu yksilöllisen ja yhteisöllisen kehittämistyön yhdistävänä mallina -hankkeen loppuraportti on julkaistu ja sen voi ladata Julkarista.

Menetelmän kehittelyssä sekä näillä sivuilla olevien tekstien tuottamisessa on hyödynnetty seuraavia lähteitä, joista löydät myös itsellesi lisälukemistoa ja syventävää tietoa aihepiiriin liittyen:

Muutosvuoropuhelu-hankkeen aikana on kirjoitettu seuraavat blogit:

Suositeltavaa lisälukemistoa kehittävän työntutkimuksen viitekehyksestä:

  • Engeström, Y. (2015). Learning by Expanding. An Activity-theoretical approach to Developmental research. Second edition. Cambridge (England): Cambridge University Press.
  • Launis, K., Schaupp, M., Koli, A. & Rauhas-Huuhtanen, S. (2010). Muutospajaohjaajan opas. Tykes-raportteja 71. Helsinki.
  • Schaupp, M., Koli, A., Kurki, A-L. & Ala-Laurinaho, A. (2013). Yhteinen muutos. Työhyvinvointia työtä kehittämällä. Työterveyslaitos: Helsinki.
  • Virkkunen, J. & Shelley Newnham, D. (2013). The Change Laboratory. A tool for Collaborative Development of Work and Education. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.

Tutustu myös Kokeilut käytäntöön -työkirjaan (Saari ym. 2018), jonka kehittämiskokeilujen arviointityöskentelyä voit halutessasi yhdistää osaksi Muutosvuoropuhelu-prosessia: