Muutosvuoropuhelu-menetelmä

Muutosvuoropuhelu (MUPU) tukee työyhteisöä ja työntekijää työn muutoksessa ja kehittämisessä. MUPU on prosessi, jossa tarkastellaan rinnakkain yhteisen työn kehityssuuntia sekä kunkin osallistujan omaa ammatillista tilannetta suhteessa niihin.
-

Tällä sivustolla esitellään ja ohjataan, miten voit toteuttaa Muutosvuoropuhelun omassa työyhteisössäsi. Oheisessa videossa kuulet menetelmän kehittämiseen osallistuneiden henkilöiden kokemuksia menetelmän käytöstä ja hyödystä.

Muutosvuoropuhelussa tarkastellaan rinnakkain työyhteisön työn kehitystä sekä kunkin osallistujan omaa urapolkua ja ammatillista kehitystä. Tuloksena syntyy yhteisesti sovittuja ja työntekijöiden omia kehittämiskokeiluja, jotka uudistavat työtä ja vievät sitä eteenpäin haluttuun suuntaan.

Sivusto rakentuu Muutosvuoropuhelu-prosessin etenemisen mukaisesti:

Työterveyslaitos toteutti Muutosvuoropuhelu yksilöllisen ja yhteisöllisen kehittämistyön yhdistävänä mallina -hankkeen (MUPU-hanke) vuosina 2019–2021. Hanketta rahoittivat Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos. Hankkeeseen osallistuivat työpanoksellaan Porin kaupunki ja KVPS Tukena Oy sekä Miina Salo Helsingin kaupungilta ja Ella Kesälä Vantaan kaupungilta.

Hankkeessa on hyödynnetty myös Työsuojelurahaston rahoittamien ja Työterveyslaitoksen toteuttamien TOIMI-hankkeen (Ylisassi ym. 2016) ja SUJUT-hankkeen (Ala-Laurinaho ym. 2012) tuloksia.

Asiantuntijamme

Heli Clottes Heikkilä

Heli Clottes Heikkilä

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
heli.clottes.heikkila [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2706
Nina Olin

Nina Olin

vanhempi konsultti
Sähköpostiosoite
Nina.Olin [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7528
Hanna Uusitalo

Hanna Uusitalo

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
hanna.uusitalo [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8666

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky