Arviointitapaaminen

Kehittämiskokeilujen tarkoituksena on sekä edistää yhteistä työtä että rohkaista osallistujia kokeilemaan ja ottamaan toimijuutta yhteisen ja oman työn kehittämisessä.

Kokeiluja arvioidessa tarkastellaan, mihin vaiheeseen kehittämisessä on päästy, mikä kokeilussa onnistui ja mistä syystä sekä mihin panostetaan jatkossa. Onkin tavallista, että kehittämiskokeilu muokkautuu matkan varrella sitä mukaa, kun kehittäminen etenee. Arvioinnin tarkoitus on tukea kokeilujen käytäntöön viemistä sekä kehittämisestä oppimista:

  • Arvioinnissa annetaan ääni kaikille kehittämiseen osallistuneille.

  • Arvioinnin avulla suunnataan kehittämistyötä pitkäjänteisesti.

  • Arviointia voidaan tehdä kokeilujen kuluessa ja niiden päätyttyä.