6. Tärppejä arjen työhön

Inhimilliset tekijät saattavat kuulostaa vaikeasti hahmotettavalta kokonaisuudelta – viime kädessä kyse on kuitenkin ihmisen toimintaa ja työtä tukevien ja haittaavien tekijöiden ymmärtämisestä ja huomioimisesta työpaikalla. Hyötynä on, että pystytään välttämään riskejä ja vaaratilanteita, ja myös poikkeamien seuraukset pysyvät mahdollisimman lievinä. Tästä osiosta löydät työkaluja ihmislähtöiseen turvallisuusjohtamiseen työpaikallasi.

Näin edistät inhimillisten tekijöiden hallintaa ja systeemiälyä yhdessä tiimisi kanssa

  • Perehtykää yhdessä työpaikallanne HF Tooliin. Malli kuvaa ihmisen toimintaan liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat turvallisuuden toteutumiseen. Löydät perustiedot HF Toolista tämän oppimateriaalin osiosta ”Ihmislähtöinen työturvallisuus”. 
  • Pohtikaa työnne osa-alueita, joiden kehittämisessä voitte hyödyntää HF Toolia. 
  • Pohtikaa ennakkoluulottomasti erilaisia osa-alueita, joissa HF Toolia voisi hyödyntää. Osa-alueita voivat olla esimerkiksi perehdyttäminen, tulevan muutoksen tai hankinnan suunnittelu, poikkeamatutkinta, työn riskikohtien tunnistaminen, vahvuuksien esille tuonti tai kehityskeskustelut. Tarkasteluun voidaan valita myös jokin työn kokonaisuus tai työn vaihe.
  • Valitkaa yksi kehittämisen kohde, jota tarkastelette HF Toolin avulla.

On tärkeää, että tarkastelette kokonaisuutta kaikista HF Toolissa listatuista osa-alueista käsin. Asioita tarkastellaan kokonaisuutena eikä yksittäisinä osa-alueina, sillä kaikki mallin osat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Muistattehan tarkastella kohtia myös onnistumisen näkökulmasta. Kirjatkaa tekemänne havainnot muistiin ja viekää ne käytäntöön.

Tärpit arjen työhön sisältävät eri osa-alueisiin liittyviä työkalukortteja, joissa inhimillisten tekijöiden erilaiset ulottuvuudet ovat huomioitu. Voit hyödyntää kortteja kokonaisuudessaan omassa toiminnassasi tai poimia niistä yksittäisiä kysymyksiä tai teemoja oman työpaikkasi ohjeisiin tai työtapoihin. Lataa kortit alta.