7. Askeleet eteenpäin

Kokemus ja tutkimus ovat osoittaneet, että turvallisuuden ennakoivalla pohdinnalla on myönteistä vaikutusta. Onnistu turvallisuudessa! -oppimateriaalissa olemme esitelleet ihmislähtöisen turvallisuuden lähtökohtia, malleja ja työkaluja. Tällä sivulla voit lopuksi miettiä, millaisia ajatuksia oppimateriaali sinussa herätti, mihin olette valmiit ryhtymään ja miten voitte edetä.
Kuvituskuva

 

Monet työpaikat ja toimialat ovat onnistuneet parantamaan turvallisuuttaan, vähentämään työtapaturmia ja niistä seuraavia sairauspoissaoloja systemaattisten menettelyjen, yhteisten pohdintojen ja arkityön parannusten kautta. 

Oliko sivustolla esitelty aihepiiri sinulle ennestään tuttu? Oletko jo soveltanut sitä omassa työssäsi esimerkiksi turvallisuusasiantuntijana tai esihenkilönä? Olisiko aihepiirin soveltamisesta hyötyä teidän työssänne, millaista hyötyä? Mistä itse lähtisit liikkeelle – innostuitko ehkä jostain tehtävästä? Entä mikä voisi estää sivustolla kuvatun kehittämisen toteuttamista? Voitko itse vaikuttaa asian toteuttamiseen? Miten voitte työpaikallanne edetä asian eteenpäin viemisessä? 

Aiemmasta tutkimuksesta ja useiden työpaikkojen kokemuksesta tiedetään, että turvallisuuteen panostaminen maksaa itsensä takaisin sekä taloudellisesti että työssä innostumisen kautta. 

 

Pohdittavaksi

Pohdi yhdessä tiimisi kanssa, miten etenette ihmislähtöisen turvallisuuden kehittämisessä työpaikallanne.

  • Mitkä nykyiset työnne tai operaationne erityisesti edellyttävät tai hyötyvät siitä, että niitä tarkasteltaisiin inhimillisten tekijöiden ja systeemiälyn näkökulmista? 
  • Missä töissä voi tapahtua häiriöitä tai toistuvia virheitä? Mitkä työt ovat hankalia ja missä on erityisiä riskejä?
  • Kuka työpaikallanne tekee aloitteen näkökulman hyödyntämisestä; kuka tarttuu asiaan?
  • Kuka päättää toimenpiteiden aloittamisesta ja toteuttamisesta?
  • Kuka vastaa, että sovittuja toimia edistetään?
  • Kuka toteuttaa itse toimenpiteet (esimerkiksi johtoryhmän itsearviointi, työohjeiden arviointi)?
  • Millainen aikataulu teille sopii toteutukseen?
  • Onko teillä osaamista omassa organisaatiossanne, vai tarvitsetteko ulkopuolista apua?
  • Mihin nykyisiin organisaatioiden prosesseihin aihepiirin oppeja tulisi ainakin viedä? Työturvallisuuden, työterveyden, henkilöstön kehittämisen (HR) vai johdon prosesseihin?