4. Turvallisuuden ennakoiva kehittäminen ja arjen sujuminen

Useat turvallisuusmallit keskittyvät jo sattuneiden poikkeamien raportointiin ja tutkintaan. Ennakoimalla pyrimme varmistamaan, ettei mitään ikävää sattuisi. Työpaikalla on hyvä olla käytössä työkaluja tai malleja turvallisuuden ennakoivaan hallintaan. Tästä osiosta saat käyttöösi ohjeet työprosessien mallintamiseen.

Hyvä ennakointi edellyttää, että asiantuntijat, esihenkilöt ja työntekijät yhdessä suunnittelevat työympäristön, työvälineet ja yhteistyön niin, että työ sujuu ja se on turvallista. Työntekijä on vastuussa oman työnsä hyvästä tekemisestä, mutta hänellä tulee olla edellytykset onnistua työssään. Turvallisuus varmistetaan, kun kaikki ottavat vastuuta omalta osaltaan.

Prosessianalyysi-menetelmä voi auttaa turvallisuuden ennakoivassa kehittämisessä, sillä sen avulla voi mallintaa työtä yhteisesti, ryhmänä. Menetelmän käyttö osoittaa sekä toimivat kohdat että sudenkuopat, joissa riskejä, esimerkiksi yhteistyön hankauskohtia tai tiedonkulun pulmia voi syntyä.

Mitä on työprosessien mallintaminen, prosessianalyysi?

Prosessianalyysissä työtä mallinnetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Prosessianalyysi-menetelmää on kehitetty 1990-luvun paperiteollisuuden tutkimuksessa, 2000-luvun ilmailun tutkimuksissa sekä 2020-luvulla ydinvoiman kunnossapidossa. 

Miksi työtä kannattaa silloin tällöin pysähtyä mallintamaan? Työn arjen näkyväksi tekeminen auttaa hahmottamaan työn kokonaisuutta sekä tarttumaan kehittämistä vaativiin kohtiin.

Prosessianalyysi toteutetaan parin tunnin kestävänä tilaisuutena, jossa työtään tekevät yhdessä kuvaavat seinälle erivärisiä lappuja käyttäen, millaisia vaiheita työssä on, mitä välineitä työssä tarvitaan, miten yhteistyö ja työvälineet toimivat. 

Voit ladata alta yksityiskohtaiset ohjeet, miten työprosessin mallintamista voi hyödyntää turvallisuuden ennakoivana menettelynä.