Mitä on psykologinen turvallisuus?

Mitä on psykologinen turvallisuus, mitä väärinkäsityksiä siihen liitetään ja miksi sen merkitys työn tuloksellisuudelle on kasvanut merkittävästi, etenkin asiantuntijatyössä?

Alla olevalla videolla vastataan näihin kysymyksiin ja esitetään joitakin tutkimushavaintoja psykologisen turvallisuuden tilasta suomalaisessa työelämässä (videon kesto 10:18).

Pohdi työyhteisösi psykologisen turvallisuuden tasoa seuraavien väittämien avulla