Miten luoda peloton ilmapiiri?

Miten vahvistaa psykologista turvallisuutta?

Organisaatiokonsultti Olli Viljanen Humap Oy:stä kiteyttää, mihin tulee kiinnittää huomiota, kun halutaan lähteä kehittämään työyhteisön psykologista turvallisuutta (videon kesto 5:47).

Mistä turvan tunne syntyy?

Miten psykologisen turvallisuuden puute näkyy työssä, entä mistä turvan tunne syntyy? Mitä jokainen voi tehdä sen edistämiseksi? Mitä tarkoitetaan haavoittuvuden osoittamisella ja miksi se edistää psykologista turvallisuutta? Entä mitä tulee vuorovaikutuksessa huomioida, jos tavoitteena on peloton ilmapiiri? Näihin kysymyksiin vastataan alla olevalla videolla (kesto 19:15).

Johdon ja esihenkilöiden rooli

Organisaation johdolla, esihenkilöillä ja kaikilla vastuutehtävissä olevilla on erityinen rooli psykologisen turvallisuuden luomisessa. Seuraavalla videolla kerrotaan, mihin johdon tulee kiinnittää huomiota, kun tavoitteena on psykologisen turvallisuuden kehittäminen. Videolla esitellään myös Amy Edmondsonin kehittämä esihenkilöille suunnattu psykologisen turvallisuuden työkalupakki ja muita ohjeita vastuutehtävissä oleville (videon kesto 17:40).

Turvan kehittäminen on jatkuva prosessi

Psykologisen turvallisuuden edistäminen on jatkuva, vähitellen kehittyvä prosessi. Se edellyttää usein pienempiä ja suurempia muutoksia organisaation toimintatapoihin sekä tapoihimme ajatella ja olla vuorovaikutuksessa.

Oppaassa esiteltyjen työkalujen tarkoitus on antaa ideoita ja suunnata ajattelua. Ne eivät ole ohjemaisia toimintapoja, vaan suuntaviivoja, joita seuraamalla ja oman työyhteisön tilanteeseen sovittamalla voidaan päästä lähemmäksi kokemusta yhteisestä tavoitteesta, jonka eteen jokainen voi pelotta ja omana itsenään työskennellä.

Työyhteisöjen tilanteet vaihtelevat. Esimerkiksi vaikea konfliktitilanne tai pitkään kytenyt epäluottamus työyhteisön jäsenten välillä ei korjaannu vain oppaassa esiteltyjen psykologisen turvallisuuden työkalujen avulla, vaan tilanteet vaativat usein erityistä huomiota ja mahdollisesti konfliktinratkaisun työkaluja.