1. Miksi perheystävällinen työpaikka?

Työ ja perhe ovat työntekijälle tärkeitä, siksi kannattaa huomioida molemmat.

Tilastokeskuksen työolotutkimusten mukaan ihmiset haluavat entistä enemmän päätösvaltaa oman ajankäyttönsä suhteen. Vaikka työ on edelleen tärkeä elämänsisältö, perheen ja vapaa-ajan tärkeys on kasvanut vuosien mittaan sekä miehillä että naisilla (Kuva 1). Perhe ja vapaa-aika ovat se elämänympäristö, jossa palaudutaan myös työn kuormituksesta. Palautuminen on tärkeää työkyvyn ylläpidolle. Kun työnantaja tukee työntekijää työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, hän osoittaa myös arvostavansa työntekijälle tärkeitä asioita ja kokonaishyvinvointia.

Kaavio työolotutkimuksien tuloksista vuosilta 1984, 1990, 1997, 2003, 2008 ja 2013

Kuva 1. Eri elämänalueiden tärkeys. Pitää erittäin tärkeänä. (Työolotutkimukset 1984, 1990, 1997, 2003, 2008 ja 2013).

Joustojen lisääminen voi parantaa yrityksen tuottavuutta

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa yrityksen tulos parani, kun organisaatiossa siirryttiin työajan seurannan johtamisesta tulosten perusteella johtamiseen. Yrityksen työntekijät saivat itse päättää milloin ja missä tekivät sovitut työt. Esimiehiä koulutettiin tukemaan muutosta. Tavoitteena oli myönteinen suhtautuminen ja työntekijöiden tukeminen uudessa tavassa tehdä työtä.

Perheystävällisen työpaikan win-win

Kun työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu, henkilöstö voi keskittyä työhönsä, on tyytyväinen ja sitoutuu työpaikkaan. Se vaikuttaa myönteisesti myös työpaikan tuottavuuteen ja palvelun laatuun.

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikutuksena tyytyväinen, hyvioinvoiva ja sitoutunut työntekijä ja perheenjäsen sekä sitä kautta tuottava, vetovoimainen yritys ja tyytyväinen asiakas -vaiheet kuvattuna vaiheittain laatikoissa.

Kuva 2. Työterveyslaitoksen viesti päättäjille 1/2016. Työpaikan perhemyönteiset käytänteet tukevat työkykyä.

Työuran ja elämän monenlaiset vaiheet ja tarpeet

Eri ikäisillä tai eri elämäntilanteissa olevien tarpeet vaikkapa työajan joustoihin saattavat muuttua paljonkin, ja joskus tarpeet ovat vain lyhytaikaisia. Esimerkiksi pienten lasten vaiheen jälkeen – tai samaan aikaan – saattaa olla hoitovastuita omista ikääntyvistä vanhemmista. Myös oma työkyky saattaa vaihdella. Tai työuran tienhaarassa saattaa olla tarve työajan joustoille opiskelun vuoksi (Kuva 3).

Työuran vaiheet esitettynä: Työelämään kiinnittyminen, työn ja muun elämän yhteensovittaminen, työkyvyn muutokset, työuran tienhaarat, konkarina työyhteisössä ja eläkkeelle siirtyminen

Kuva 3. Työn ja muun elämän yhteensovittamista tarvitaan työuran eri vaiheissa.